Publicata in Monitorul Oficial

Hotarare nr. 1347 din 23 decembrie 2010

privind aprobarea nivelurilor impozitului pe mijloacele de transport prevăzute la art. 263 alin. (4) şi (5) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aplicabile Ón anul fiscal 2011

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. II alin. (3) din Legea nr. 188/2010 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2007 pentru modificarea alin. (4) şi (5) ale art. 263 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

ART. 1

 

Se aprobă nivelurile impozitului pe mijloacele de transport prevăzute la art. 263 alin. (4) şi (5) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificările şi completările ulterioare, aplicabile în anul fiscal 2011, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

ART. 2

 

Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2011.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

 

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor şi infrastructurii,

Anca Daniela Boagiu

 

Ministrul administraţiei şi internelor,

Constantin-Traian Igaş

 

Ministrul finanţelor publice,

Gheorghe Ialomiţianu

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf