Publicata in Monitorul Oficial

Hotarare nr. 1309 din 27 decembrie 2012

Privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora, precum si amenzile aplicabile incepand cu anul 2013

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicata, al art. 292, art. 294 alin. (7) si al art. 295 alin. (12) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare,

Guvernul României adopta prezenta hotarâre.

 

ART. 1

 

(1) Nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora, precum si amenzile care sunt aplicabile începând cu anul 2013 sunt prevazute în anexa la prezenta hotarâre, care modifica si înlocuieste anexa nr. 1 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului IX din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotarârea Guvernului nr. 44/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

(2) Autoritatile deliberative ale administratiei publice locale completeaza, modifica si/sau abroga, dupa caz, hotarârile adoptate cu privire la stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2013, pâna la data de 31 decembrie 2012, pentru a asigura corelarea cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu cele ale prezentei hotarâri.

 

ART. 2

 

La data de 1 ianuarie 2013, Hotarârea Guvernului nr. 956/2009 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora, precum si amenzile aplicabile începând cu anul fiscal 2010, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 633 din 24 septembrie 2009, se abroga.

 

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA
 
Contrasemneaza:
Viceprim-ministru,
ministrul dezvoltarii regionale
si administratiei publice,
Nicolae-Liviu Dragnea
 
Viceprim-ministru,
ministrul finantelor publice,
Daniel Chitoiu
 
Ministrul delegat pentru buget,
Liviu Voinea
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf