Publicata in Monitorul Oficial

Hotarare nr. 1308 din 27 decembrie 2012

Pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 935/2011 privind promovarea utilizarii biocarburantilor si a biolichidelor, precum si pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 928/2012 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piata a benzinei si motorinei si de introducere a unui mecanism de monitorizare si reducere a emisiilor de gaze cu efect de sera

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicata,

Guvernul României adopta prezenta hotarâre.

 

ART. I

 

Hotarârea Guvernului nr. 935/2011 privind promovarea utilizarii biocarburantilor si a biolichidelor, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 716 din 11 octombrie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:

1. La articolul 3 alineatul (1), litera b) se abroga.

2. La articolul 3 alineatul (1), literele c), e) si f) vor avea urmatorul cuprins:

"c) de la data de 1 ianuarie 2016, motorina cu un continut de biocarburant de minimum 7% în volum;

..........................................................................

e) de la data de 1 ianuarie 2013, benzina cu un continut de biocarburant de minimum 5% în volum;

f) de la data de 1 ianuarie 2014, benzina cu un continut de biocarburant de minimum 6% în volum;".

3. La articolul 3, alineatele (1^1) si (4) vor avea urmatorul cuprins:

"(1^1) Valorile continutului de biocarburanti din benzina si motorina introduse pe piata, prevazute la alin. (1) lit. c) si e) - h), se refera la biocarburantii care nu sunt obtinuti din deseuri, reziduuri, material celulozic de origine nealimentara si material ligno-celulozic.

..........................................................................

(4) Valorile continutului de biocarburanti prevazute la alin. (1) lit. c) si e) - h) se reduc la jumatate în cazul în care sunt utilizati biocarburanti obtinuti din deseuri, reziduuri, material celulozic de origine nealimentara si material ligno-celulozic."

4. La articolul 8, alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:

"(2) Distribuitorul final de benzina si motorina afiseaza la pompa continutul de biocarburant din benzina si motorina, cu respectarea prevederilor art. 3 alin. (3), art. 4 alin. (2), art. 5^1 si art. 6 alin. (2) din Hotarârea Guvernului nr. 928/2012 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piata a benzinei si motorinei si de introducere a unui mecanism de monitorizare si reducere a emisiilor de gaze cu efect de sera."

 

ART. II

 

Hotarârea Guvernului nr. 928/2012 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piata a benzinei si motorinei si de introducere a unui mecanism de monitorizare si reducere a emisiilor de gaze cu efect de sera, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 679 din 1 octombrie 2012, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 3, alineatele (2) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

"(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), pâna la data de 1 ianuarie 2016, furnizorii trebuie sa introduca pe piata benzina cu un continut de oxigen de maximum 2,7% m/m si cu un continut de etanol de maximum 5% v/v.

(3) Distribuitorii finali de benzina sunt obligati sa afiseze la pompa o eticheta care include urmatoarele informatii:

a) cifra octanica «research»;

b) continutul de biocarburanti;

c) existenta aditivilor metalici, daca este cazul;

d) indicarea standardului de produs aplicabil."

2. La articolul 4, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"(2) Distribuitorii finali de motorina sunt obligati sa afiseze la pompa o eticheta care include urmatoarele informatii:

a) numarul cetanic;

b) continutul de biocarburanti, în special continutul de esteri metilici ai acizilor grasi - EMAG;

c) existenta aditivilor metalici, daca este cazul;

d) indicarea standardului de produs aplicabil."

3. Dupa articolul 5 se introduce un nou articol, articolul 5^1, cu urmatorul cuprins:

"ART. 5^1

(1) În cazul în care continutul de biocarburanti din benzina si motorina depaseste valoarea de 5% în volum, pe eticheta prevazuta la art. 3 alin. (3) si art. 4 alin. (2) se include si urmatorul text de avertizare: «Atentie! Verificati compatibilitatea motorului autovehiculului dumneavoastra cu acest amestec de carburant.»

(2) Eticheta prevazuta la art. 3 alin. (3) si art. 4 alin. (2) se afiseaza în locul în care este marcat tipul de carburant comercializat, într-o pozitie vizibila. Eticheta trebuie sa aiba o marime si caractere care sa o faca clar vizibila si usor lizibila."

4. La articolul 6, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"ART. 6

(1) În cazul în care este utilizata aditivarea carburantilor cu MMT, distribuitorii de benzina si motorina sunt obligati sa includa pe eticheta prevazuta la art. 3 alin. (3) si art. 4 alin. (2), dupa caz, continutul de aditivi metalici în carburant."

5. La articolul 6, alineatul (3) se abroga.

6. La articolul 12, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"(2) Constituie contraventie nerespectarea prevederilor art. 3 alin. (3) si (4), art. 4 alin. (2), art. 5^1 si 6 si se sanctioneaza cu amenda de la 10.000 lei la 20.000 lei."

 

ART. III

 

Dispozitiile art. II pct. 6 intra în vigoare în termen de 30 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei hotarâri.

 

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA
 
Contrasemneaza:
Ministrul delegat pentru energie,
Constantin Nita
 
Ministrul agriculturii si
dezvoltarii rurale,
Daniel Constantin
 
Ministrul mediului si schimbarilor climatice,
Rovana Plumb
 
Ministrul fondurilor europene,
Eugen Orlando Teodorovici
 
Viceprim-ministru,
ministrul finantelor publice,
Daniel Chitoiu
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf