Publicata in Monitorul Oficial

Hotarare nr. 13 din 29 ianuarie 2013

Pentru aprobarea Tabloului Uniunii Nationale a Evaluatorilor Autorizati din Romania in anul 2013

În temeiul art. 12 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 24/2011 privind unele masuri în domeniul evaluarii bunurilor si al art. 11 din Regulamentul de organizare si functionare a Uniunii Nationale a Evaluatorilor Autorizati din România, aprobat prin Hotarârea Guvernului nr. 353/2012,

Consiliul director al Uniunii Nationale a Evaluatorilor Autorizati din România adopta prezenta hotarâre.

 

ART. 1

 

Se aproba Tabloul Uniunii Nationale a Evaluatorilor Autorizati din România în anul 2013, prevazut în anexa*) care face parte integranta din prezenta hotarâre.

------------

*) Anexa se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 70 bis, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

 

ART. 2

 

Prezenta hotarâre se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Uniunii Nationale a
Evaluatorilor Autorizati din România,
Marian Petre
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf