Publicata in Monitorul Oficial

Hotarare nr. 1285 din 18 decembrie 2012

Privind desfiintarea Spitalului de Pneumoftiziologie Scornicesti si reorganizarea Spitalului Judetean de Urgenta Slatina

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicata, si al art. 174 alin. (3) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare,

Guvernul României adopta prezenta hotarâre.

 

ART. 1

 

(1) Se aproba desfiintarea Spitalului de Pneumoftiziologie Scornicesti, unitate sanitara publica cu paturi, cu personalitate juridica, cu sediul în orasul Scornicesti, Bd. Muncii nr. 21, judetul Olt, al carui management a fost preluat de catre Consiliul Judetean Olt.

(2) Desfiintarea spitalului prevazut la alin. (1) se realizeaza prin reorganizarea acestuia ca structura fara personalitate juridica, în cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Slatina, unitate sanitara publica cu paturi, cu personalitate juridica, cu sediul în municipiul Slatina, str. Crisan nr. 9 - 11, judetul Olt, al carui management a fost preluat de catre Consiliul Judetean Olt.

 

ART. 2

 

Structura organizatorica a Spitalului Judetean de Urgenta Slatina, rezultata în urma reorganizarii prevazute la art. 1 alin. (2), se aproba prin act administrativ al conducatorului unitatii administrativ-teritoriale, cu avizul Ministerului Sanatatii, în conditiile art. 174 alin. (5) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare, în termen de 30 de zile de la data intrarii în vigoare a prezentei hotarâri.

 

ART. 3

 

(1) Personalul de specialitate medico-sanitar si auxiliar sanitar care îsi desfasoara activitatea în cadrul unitatii sanitare prevazute la art. 1 alin. (1) se preia de catre Spitalul Judetean de Urgenta Slatina.

(2) Personalul tehnic-economic-administrativ si de întretinere care îsi desfasoara activitatea în cadrul unitatii sanitare prevazute la art. 1 alin. (1) se preia de catre Spitalul Judetean de Urgenta Slatina, cu încadrarea în normativul de personal, sau, dupa caz, se redistribuie la alte unitati sanitare.

 

ART. 4

 

Patrimoniul Spitalului de Pneumoftiziologie Scornicesti, stabilit pe baza bilantului contabil de închidere la data predarii-preluarii, însotit de balanta de verificare sintetica, contul de rezultat patrimonial, situatia fluxurilor de trezorerie, conturile de executie întocmite pe fiecare sursa de finantare si celelalte anexe, inclusiv cele care se întocmesc la finele anului, potrivit normelor în vigoare, se preia de catre Spitalul Judetean de Urgenta Slatina, prin protocol de predare-preluare, încheiat în termen de 30 de zile de la data intrarii în vigoare a prezentei hotarâri.

 

ART. 5

 

La data expirarii termenului prevazut la art. 2 se abroga nr. crt. 253 de la rubrica "Judetul Olt" din anexa nr. 2 la Hotarârea Guvernului nr. 529/2010 pentru aprobarea mentinerii managementului asistentei medicale la autoritatile administratiei publice locale care au desfasurat faze-pilot, precum si a Listei unitatilor sanitare publice cu paturi pentru care se mentine managementul asistentei medicale la autoritatile administratiei publice locale si la Primaria Municipiului Bucuresti si a Listei unitatilor sanitare publice cu paturi pentru care se transfera managementul asistentei medicale catre autoritatile administratiei publice locale si catre Primaria Municipiului Bucuresti, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 385 din 10 iunie 2010, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA
 
Contrasemneaza:
Ministrul administratiei si internelor,
Mircea Dusa
 
Ministrul delegat pentru administratie,
Radu Stroe
 
Ministrul sanatatii,
Raed Arafat
 
Viceprim-ministru,
ministrul finantelor publice,
Florin Georgescu
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf