Publicata in Monitorul Oficial

Hotarare nr. 1283 din 18 decembrie 2012

Pentru modificarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii "Sala de sport competitionala de nivel national si international - sos. Stefan cel Mare nr. 7 - 9, sectorul 2, Bucuresti" din cadrul Programului "Sali de sport", derulat prin Compania Nationala de Investitii "C.N.I." - S.A., aprobati prin Hotararea Guvernului nr. 1.276/2009

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicata, si al art. 42 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare,

Guvernul României adopta prezenta hotarâre.

 

ARTICOL UNIC

 

Indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investitii "Sala de sport competitionala de nivel national si international - sos. Stefan cel Mare nr. 7 - 9, sectorul 2, Bucuresti" din cadrul Programului "Sali de sport", derulat prin Compania Nationala de Investitii "C.N.I." - S.A., prevazuti în anexa la Hotarârea Guvernului nr. 1.276/2009, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 748 din 3 noiembrie 2009, se modifica si se înlocuiesc cu indicatorii tehnico-economici prevazuti în anexa care face parte integranta din prezenta hotarâre.

 

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA
 
Contrasemneaza:
p. Ministrul dezvoltarii regionale si
turismului,
Marcel Ioan Bolos,
secretar de stat
 
Ministrul administratiei si internelor,
Mircea Dusa
 
Ministrul delegat pentru administratie,
Radu Stroe
 
Viceprim-ministru,
ministrul finantelor publice,
Florin Georgescu

 

ANEXA 1

 

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

ai obiectivului de investitii "Sala de sport competitionala de nivel national si international - sos. Stefan cel Mare nr. 7 - 9, sectorul 2, Bucuresti", din cadrul Programului "Sali de sport", derulat prin Compania Nationala de Investitii "C.N.I." - S.A.

 

Titular: Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului

Beneficiar:

- Compania Nationala de Investitii "C.N.I." - S.A., pe perioada realizarii investitiei;

- Ministerul Administratiei si Internelor - Clubul Sportiv Dinamo, dupa realizarea investitiei

Amplasament: Sos. Stefan cel Mare nr. 7 - 9, sectorul 2, Bucuresti

 

Indicatori tehnico-economici

- Valoarea totală a investiţiei, inclusiv TVA (în preţuri la data de 30 iulie 2012; 1 euro = 4,5558 lei),mii lei40.083
din care: construcţii+montajmii lei28.432
- Valoarea investiţiei rest de finanţat,mii lei3.637
din care: construcţii+montajmii lei2.412
- Capacităţi:
 - Locurinr.2.538
- Durata totală de realizare a investiţiei,luni24
din care: durata de realizare a investiţiei - rest de finanţatluni3
 

Factori de risc

Obiectivul se va proteja antiseismic conform Normativului P100-1/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

Finantarea investitiei

Finantarea obiectivului de investitii se face de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului si prin bugetul Ministerului Administratiei si Internelor, în limita sumelor aprobate anual cu aceasta destinatie, precum si din alte surse de finantare legal constituite, conform programelor de investitii publice aprobate, potrivit legii.

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf