Publicata in Monitorul Oficial

Hotarare nr. 1271 din 18 decembrie 2012

Privind alocarea unei sume din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2012, pentru judetul Caras-Severin

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicata, si al art. 30 alin. (2) si (3) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare,

Guvernul României adopta prezenta hotarâre.

 

ART. 1

 

Se aproba suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2012 cu suma de 4.577 mii lei, din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut în bugetul de stat pe anul 2012, si alocarea acesteia bugetului propriu al judetului Caras-Severin, pentru plata unor arierate înregistrate de catre Consiliul Judetean Caras-Severin.

 

ART. 2

 

Ordonatorul principal de credite raspunde de modul de utilizare, în conformitate cu dispozitiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor art. 1.

 

ART. 3

 

Ministerul Finantelor Publice este autorizat sa introduca modificarile corespunzatoare în volumul si în structura bugetului de stat pe anul 2012.

 

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA
 
Contrasemneaza:
Ministrul administratiei si internelor,
Mircea Dusa
 
Ministrul delegat pentru administratie,
Radu Stroe
 
Viceprim-ministru,
ministrul finantelor publice,
Florin Georgescu
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf