Publicata in Monitorul Oficial

Hotarare nr. 1266 din 18 decembrie 2012

Pentru modificarea Regulamentului de organizare si functionare a Oficiului National al Registrului Comertului si a oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 83/2010

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicata,

Guvernul României adopta prezenta hotarâre.

 

ARTICOL UNIC

 

Regulamentul de organizare si functionare a Oficiului National al Registrului Comertului si a oficiilor registrului comertului de pe lânga tribunale, aprobat prin Hotarârea Guvernului nr. 83/2010, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 109 din 18 februarie 2010, se modifica dupa cum urmeaza:

1. La articolul 8, preambulul alineatului (2) si alineatul (3) vor avea urmatorul cuprins:

"(2) Directorul general al Oficiului National al Registrului Comertului este ordonator tertiar de credite si reprezinta Oficiul National al Registrului Comertului în relatiile cu tertii, fiind conducatorul si coordonatorul activitatii specifice prevazute de lege, iar în aceasta calitate:

..........................................................................

(3) În realizarea atributiilor sale, directorul general al Oficiului National al Registrului Comertului poate delega, prin decizie, competentele ce îi revin, precum si dreptul de semnatura directorilor generali adjuncti, directorilor de directii, directorilor oficiilor registrului comertului de pe lânga tribunale, dupa caz, în functie de specificul activitatii acestora. Atunci când delegarea se refera la operatiunile specifice angajarii, lichidarii si ordonantarii cheltuielilor care sunt în competenta sa ca ordonator tertiar de credite, în actul de delegare trebuie specificate limitele si conditiile delegarii, respectiv atributiile persoanelor delegate, subdiviziunile clasificatiei bugetului aprobat pentru care au fost împuternicite sa efectueze aceste operatiuni si termenul de valabilitate a împuternicirii. În cazul în care se decide încetarea delegarii, actul de încetare a delegarii se comunica persoanelor mentionate mai sus."

2. La articolul 18 alineatul (2) litera A punctul II, litera d) va avea urmatorul cuprins:

"d) avizeaza din punctul de vedere al legalitatii orice masura de natura sa angajeze raspunderea patrimoniala a Oficiului National al Registrului Comertului în calitate de ordonator tertiar de credite;".

 

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA
 
Contrasemneaza:
Ministrul justitiei,
Mona-Maria Pivniceru
 
Viceprim-ministru,
ministrul finantelor publice,
Florin Georgescu
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf