Publicata in Monitorul Oficial

Hotarare nr. 1253 din 12 decembrie 2012

Privind stabilirea numarului autorizatiilor de munca ce pot fi eliberate strainilor in anul 2013

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicata, al art. 19 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 56/2007 privind încadrarea în munca si detasarea strainilor pe teritoriul României, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 134/2008, cu modificarile si completarile ulterioare, si al art. 5 alin. (1) lit. a) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul strainilor în România, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

Guvernul României adopta prezenta hotarâre.

 

ART. 1

 

(1) Prezenta hotarâre stabileste un numar total de 5.500 de autorizatii de munca ce vor fi eliberate în anul 2013 strainilor care doresc sa se încadreze în munca sau sa presteze munca în România în baza deciziei de detasare a unui angajator persoana juridica straina, defalcate pe tipuri de autorizatii de munca, în conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 56/2007 privind încadrarea în munca si detasarea strainilor pe teritoriul României, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 134/2008, cu modificarile si completarile ulterioare.

(2) Tipurile si numarul de autorizatii de munca ce pot fi acordate strainilor în anul 2013 sunt urmatoarele:

  • a) autorizatii de munca pentru lucratori permanenti - 3.000;
  • b) autorizatii de munca pentru lucratori detasati - 900;
  • c) autorizatii de munca pentru lucratori înalt calificati - 800;
  • d) autorizatii de munca pentru lucratori sezonieri - 100;
  • e) autorizatii de munca nominale - 100;
  • f) autorizatii de munca pentru lucratori stagiari - 200;
  • g) autorizatii de munca pentru sportivi - 300;
  • h) autorizatii de munca pentru lucratori transfrontalieri - 100.

 

ART. 2

 

În situatia în care numarul cererilor pentru eliberarea de autorizatii de munca este mai mare decât numarul stabilit la art. 1, acesta poate fi suplimentat prin hotarâre a Guvernului, în baza unui memoriu justificativ, la propunerea Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale.

 
PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA
 
Contrasemneaza:
Ministrul muncii,
familiei si protectiei sociale,
Mariana Câmpeanu
 
Ministrul administratiei si internelor,
Mircea Dusa
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf