Publicata in Monitorul Oficial

Hotarare nr. 1249 din 12 decembrie 2012

Pentru aprobarea Memorandumului de intelegere dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Statelor Unite ale Americii privind desfasurarea ofiterilor de securitate la bordul aeronavelor, semnat la Bucuresti la 3 mai 2010

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicata, si al art. 20 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

Guvernul României adopta prezenta hotarâre.

 

ARTICOL UNIC

 

Se aproba Memorandumul de întelegere dintre Guvernul României si Guvernul Statelor Unite ale Americii privind desfasurarea ofiterilor de securitate la bordul aeronavelor, semnat la Bucuresti la 3 mai 2010.

 

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA
 
Contrasemneaza:
Ministrul afacerilor externe,
Titus Corlatean
 
Directorul Serviciului Român de Informatii,
George-Cristian Maior
 
Ministrul administratiei si internelor,
Mircea Dusa
 
Ministrul transporturilor
si infrastructurii,
Ovidiu Ioan Silaghi

 

 

MEMORANDUM DE ÎNTELEGERE

între Guvernul României si Guvernul Statelor Unite ale Americii privind desfasurarea ofiterilor de securitate la bordul aeronavelor

 

Acest memorandum de întelegere (MI) reprezinta intentia Guvernului României si a Guvernului Statelor Unite ale Americii (participanti) privind desfasurarea ofiterilor de securitate ai României si ai Statelor Unite ale Americii la bordul aeronavelor participante în cadrul serviciilor aeriene combinate, apartinând unui operator care a primit certificatul de operator aerian (COA) de la unul dintre participanti si care efectueaza zboruri de pe, spre sau între teritoriile statelor participantilor.

 

SECTIUNEA 1

Domeniul de aplicare si definitii

 

1. Prin acest MI se urmareste consolidarea securitatii serviciilor aeriene combinate de pe, spre sau între teritoriile statelor participantilor prin reglementarea plasarii ofiterilor de securitate la bordul aeronavelor angajate în astfel de zboruri.

2. În vederea aplicarii acestui MI:

a) Prin ofiter de securitate se întelege persoana angajata, pregatita si acreditata de guvernul statului trimitator la standarde acceptabile pentru statul de primire, care calatoreste la bordul unei aeronave cu scopul asigurarii securitatii aeronavei respective, a pasagerilor si a personalului navigant.

b) Prin stat trimitator se întelege statul participantului care plaseaza un ofiter de securitate la bordul unei aeronave apartinând unui operator care a primit COA de la statul în cauza.

c) Prin stat de primire se întelege statul celuilalt participant în cadrul acestui MI.

d) Prin servicii aeriene combinate se întelege zboruri comerciale de tip charter si servicii de transport aerian regulate care asigura transportul persoanelor si al marfurilor.

e) Prin stat tert se întelege un stat care nu este participant la acest MI.

f) Prin certificat de operator aerian se întelege certificatul prin care operatorul este autorizat sa efectueze operatiuni de transport aerian în scop comercial.

 

SECTIUNEA a 2-a

Domeniul de aplicare

 

1. Acest MI se aplica aeronavelor angajate în servicii aeriene combinate efectuate de un operator care a primit COA de la unul dintre participanti, pe rute între teritoriile statelor participantilor.

2. Acest MI se aplica, de asemenea, aeronavelor folosite de un operator care a primit COA de la unul dintre participanti, care presteaza servicii aeriene combinate între teritoriul statului unuia dintre participanti si cel al unui stat tert si care sunt deviate spre teritoriul statului celuilalt participant.

3. Acest MI se aplica, de asemenea, aeronavelor folosite de un operator care a primit COA de la unul dintre participanti si care presteaza servicii aeriene combinate între teritoriul statului celuilalt participant si cel al unui stat tert.

 

SECTIUNEA a 3-a

Îndatoririle statului trimitator

 

1. Cu privire la zborurile între teritoriul statului trimitator si cel al statului de primire, participantii înteleg ca statul trimitator sa îndeplineasca urmatoarele:

a) anterior decolarii unui avion în care se afla ofiterii sai de securitate, sa se asigure ca toti ofiterii de securitate au documentele necesare de calatorie;

b) anterior decolarii unui avion în care se afla ofiterii sai de securitate, sa instruiasca ofiterii sai de securitate ca la aterizare sa declare toate armele si echipamentul similar autoritatilor corespunzatoare ale statului de primire si sa se supuna cerintelor vamale si altor legi aplicabile ale statului de primire;

c) cu cel putin 30 de zile înainte de data decolarii unui avion în care se afla ofiterii sai de securitate, sa informeze în scris statul de primire cu privire la identitatea ofiterilor de securitate aflati la bordul aeronavei si la tipul si numarul armelor si ale echipamentelor similare aflate în posesia acestora;

d) în situatia unui pericol iminent sau a unor împrejurari urgente care presupun desfasurarea ofiterilor de securitate într-un termen mai mic decât preavizul de 30 de zile necesar informarii scrise a statului de primire, sa informeze în cel mai scurt timp posibil, dar anterior decolarii programate a aeronavei spre statul de primire, cu privire la identitatea ofiterilor de securitate aflati la bordul aeronavei si la tipul si numarul armelor si ale echipamentelor similare aflate în posesia acestora;

e) în cazul unui incident la bordul aeronavei, sa informeze statul de primire de îndata ce ia cunostinta despre incident; si

f) în cazul unui incident la bordul aeronavei în urma caruia presupusii faptuitori sunt retinuti sau arestati si nu sunt returnati în statul trimitator, sa instruiasca ofiterii de securitate sa îi predea la aterizare statului de primire.

2. Cu privire la zborurile între teritoriul statului de primire si al unui stat tert, participantii înteleg ca statul trimitator sa îndeplineasca urmatoarele:

a) anterior decolarii unei aeronave la bordul careia se afla ofiterii sai de securitate, sa se asigure ca toti ofiterii de securitate au documentele necesare de calatorie;

b) cu cel putin 30 de zile înainte de data decolarii unui avion în care se afla ofiterii sai de securitate, sa informeze în scris statul de primire cu privire la identitatea ofiterilor de securitate aflati la bordul aeronavei si la tipul si numarul armelor si ale echipamentelor similare aflate în posesia acestora;

c) în situatia unui pericol iminent sau a unor împrejurari urgente care presupun desfasurarea ofiterilor de securitate într-un termen mai mic decât preavizul de 30 de zile necesar informarii scrise a statului de primire, sa informeze în cel mai scurt timp posibil, dar anterior decolarii programate a aeronavei spre statul de primire, cu privire la identitatea ofiterilor de securitate aflati la bordul aeronavei si la tipul si numarul armelor si ale echipamentelor similare aflate în posesia acestora;

d) în cazul unui incident la bordul aeronavei, sa informeze statul de primire de îndata ce ia cunostinta despre incident; si

e) în cazul unui incident la bordul aeronavei în urma caruia presupusii faptuitori sunt retinuti sau arestati si nu sunt reîntorsi în statul trimitator, sa instruiasca ofiterii de securitate sa îi predea la aterizare statului de primire.

 

SECTIUNEA a 4-a

Îndatoririle statului de primire

 

Statul de primire trebuie:

1. sa faciliteze, în conformitate cu legislatia sa, admiterea pe si plecarea de pe teritoriul sau ale ofiterilor de securitate ai statului trimitator;

2. sa permita, în conformitate cu legislatia sa, intrarea pe si iesirea de pe teritoriul sau ale armelor si ale echipamentului similar apartinând ofiterilor de securitate ai statului trimitator; si

3. sa preia la aterizare, în conformitate cu legislatia sa si cu prevederile acestui acord, orice persoana sau persoane detinute ori arestate în timpul zborului aflata/e în custodia ofiterilor de securitate ai statului trimitator.

 

SECTIUNEA a 5-a

Proceduri operationale

 

1. Participantii vor decide în scris cu privire la proceduri operationale reciproc acceptabile, care vor completa acest MI.

2. Aceste proceduri operationale vor respecta prevederile prezentului MI.

3. Niciunul dintre participanti nu va divulga unui tert continutul procedurilor operationale fara consimtamântul celuilalt participant, cu exceptia cazurilor reglementate legal. În situatia în care oricare dintre participanti ia cunostinta despre divulgarea certa sau presupusa, autorizata ori neautorizata, a procedurilor operationale, participantii înteleg ca participantul care a luat cunostinta despre divulgare sa notifice imediat celuilalt participant acest lucru.

 

SECTIUNEA a 6-a

Respectarea de catre ofiterii de securitate a legislatiei statului trimitator

 

Participantii înteleg ca ofiterii de securitate care cad sub incidenta acestui MI îsi exercita autoritatea în conformitate cu legislatia statului trimitator când actioneaza pe teritoriul statului trimitator si de la momentul în care usile exterioare ale aeronavei sunt închise ca urmare a îmbarcarii pâna la momentul deschiderii acestora în vederea debarcarii.

 

SECTIUNEA a 7-a

Supravegherea ofiterilor de securitate

 

Participantii înteleg ca statul trimitator supravegheaza activitatea ofiterilor sai de securitate pe perioada sederii acestora în statul trimitator si de la momentul în care usile exterioare ale aeronavei sunt închise ca urmare a îmbarcarii pâna la momentul deschiderii acestora în vederea debarcarii.

 

SECTIUNEA a 8-a

Relatia cu alte documente internationale

 

Nicio prevedere a acestui MI nu aduce atingere drepturilor si obligatiilor rezultate din acorduri bilaterale sau multilaterale la care participantii sau statele lor sunt parti, ca de altfel nici pozitiei participantilor sau a statelor acestora în cadrul negocierilor prezente ori viitoare între acestia.

 

SECTIUNEA a 9-a

Clauze finale

 

1. Acest MI este încheiat pe o perioada nedeterminata.

2. Acest MI îsi produce efectele de la data primirii ultimei notificari diplomatice prin care participantii confirma obtinerea aprobarilor necesare în acest sens si se va aplica pâna la denuntarea acestuia în conformitate cu prevederile acestei sectiuni.

3. Orice neîntelegere rezultata din interpretarea sau aplicarea acestui MI va fi solutionata prin consultari între participanti.

4. Orice participant poate denunta acest MI. Participantii îsi vor notifica în scris cu cel putin 90 de zile în avans intentia de denuntare.

 

Semnat în doua exemplare, în limbile româna si engleza, la Bucuresti, la data de 3 mai 2010, toate textele fiind egal autentice.

 

Pentru Guvernul României

George-Cristian Maior,

director

Serviciul Român de Informatii

 

Pentru Guvernul Statelor Unite ale Americii

Richard H. Stein,

consilier executiv

Serviciul Federal al Ofiterilor de Securitate

Departamentul pentru Securitate Interna

Administratia de Securitate a Transporturilor

 

Proceduri operationale

 

Informatii care trebuie incluse în notificarea scrisa a plasarii ofiterilor de securitate, în conformitate cu sectiunea 5 a acestui MI:

a) data si ora misiunii, inclusiv durata planificata a sederii; informatii privind zborul (inclusiv numarul zborului si referintele temporale);

b) numarul ofiterilor de securitate trimisi într-o misiune;

c) numele complete ale ofiterilor de securitate, cu indicarea numelui sefului misiunii;

d) numerele pasapoartelor;

e) tipul de arme, fabricatia si numerele de serie;

f) tipul si cantitatea de munitie; si

g) detalii cu privire la orice alt echipament necesar misiunii care se va afla la bordul aeronavei, precum statii de emisie-receptie sau catuse.

 

Lista birourilor nationale de coordonare

 

Punct de contact pentru România:

Biroul central de contact pentru plasarea ofiterilor de securitate:

Numele autoritatii: Serviciul Român de Informatii/Centrul de Coordonare Operativa Antiterorista

Cod postal:

Adresa: bd. Theodor Pallady nr. 287, sectorul 3, Bucuresti

Tel: 0040 21 402 35 98

Fax: 0040 21 345 10 66

E-mail: ipct@dcti.ro

 

Punctul de contact pentru Statele Unite ale Americii:

Biroul central de contact pentru plasarea ofiterilor de securitate:

Numele autoritatii: Mission Operations Center/Duty Watch Officer

Cod postal:

Adresa:

Tel: 001 703 563 3566/001 703 487 3100

Fax: 001 703 487 3034/001 703 487 3305

E-mail: MOC@secureskies.net

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf