Publicata in Monitorul Oficial

Hotarare nr. 1248 din 12 decembrie 2012

Privind aprobarea platii contributiei Romaniei la Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica - Grupul de lucru pentru intreprinderi mici si mijlocii si antreprenoriat

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicata,

Guvernul României adopta prezenta hotarâre.

 

ART. 1

 

Se aproba plata contributiei României la Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica - Grupul de lucru pentru întreprinderi mici si mijlocii si antreprenoriat (WPSMEE), pentru anul 2012, în suma de 3.600 euro.

 

ART. 2

 

(1) Contravaloarea în lei a contributiei prevazute la art. 1 se asigura din bugetul Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri pe anul 2012.

(2) Echivalentul în lei al sumei prevazute la art. 1 se va calcula pe baza cursului de schimb leu/euro la data efectuarii platii.

 

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA
 
Contrasemneaza:
Ministrul economiei,
comertului si mediului de afaceri,
Daniel Chitoiu
 
Viceprim-ministru,
ministrul finantelor publice,
Florin Georgescu
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf