Publicata in Monitorul Oficial

Hotarare nr. 1245 din 12 decembrie 2012

Privind aprobarea unor modificari si completari in inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate in administrarea Ministerului Apararii Nationale

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicata, al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificarile si completarile ulterioare, si al art. 2^1 si 2^2 din Ordonanta Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul institutiilor publice, aprobata prin Legea nr. 493/2003, cu modificarile si completarile ulterioare,

Guvernul României adopta prezenta hotarâre.

 

ART. 1

 

Se aproba actualizarea valorilor de inventar ale bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apararii Nationale, având datele de identificare prevazute în anexa nr. 1, reevaluate conform Ordonantei Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul institutiilor publice, aprobata prin Legea nr. 493/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

ART. 2

 

Se aproba diminuarea valorilor de inventar ale bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apararii Nationale, având datele de identificare prevazute în anexa nr. 2, ca urmare a constatarii unor suprafete de teren în minus dupa efectuarea lucrarilor tehnice de cadastru si intabularea în cartea funciara.

 

ART. 3

 

Se aproba scoaterea unor bunuri din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apararii Nationale, având datele de identificare prevazute în anexa nr. 3, ca urmare a retrocedarii acestora în conditiile Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si în baza unor hotarâri judecatoresti.

 

ART. 4

 

Se aproba scoaterea unui bun din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apararii Nationale, având datele de identificare prevazute în anexa nr. 4, ca urmare a comasarii acestuia cu alt bun din domeniul public al statului si administrarea Ministerului Apararii Nationale, prin reorganizarea institutiei militare.

 

ART. 5

 

Se aproba scoaterea unui bun din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apararii Nationale, având datele de identificare prevazute în anexa nr. 5, ca urmare a înscrierii din eroare în inventarul centralizat al bunurilor din domeniului public al statului.

 

ART. 6

 

Se aproba diminuarea valorilor de inventar ale bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apararii Nationale, având datele de identificare prevazute în anexa nr. 6, ca urmare a dezmembrarii acestora prin constituirea unor imobile noi în urma reorganizarilor efectuate la nivel functional si administrativ în cadrul institutiei militare.

 

ART. 7

 

Se aproba înscrierea bunurilor, având datele de identificare prevazute în anexa nr. 7, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apararii Nationale, ca urmare a constituirii unor imobile noi prin dezmembrare din alte bunuri aflate în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Apararii Nationale, în urma reorganizarilor efectuate la nivel functional si administrativ în cadrul institutiei militare.

 

ART. 8

 

Anexele nr. 1 - 7*) fac parte integranta din prezenta hotarâre.

 

*) Anexele nr. 1 - 7 nu se publica, fiind clasificate potrivit legii.

 

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA
 
Contrasemneaza:
Ministrul apararii nationale,
Corneliu Dobritoiu
 
Viceprim-ministru,
ministrul finantelor publice,
Florin Georgescu
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf