Publicata in Monitorul Oficial

Hotarare nr. 1201 din 4 decembrie 2012

Privind declasificarea, mentinerea sau trecerea in alta clasa/nivel de secretizare a documentelor elaborate de Ministerul Afacerilor Externe anterior datei de 12 aprilie 2002

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicata, si al art. 24 alin. (2) - (4) din Legea nr. 182/2002 privind protectia informatiilor clasificate, cu modificarile si completarile ulterioare,

Guvernul României adopta prezenta hotarâre.

 

ART. 1

 

(1) Se aproba declasificarea tuturor informatiilor clasificate, elaborate de Ministerul Afacerilor Externe anterior datei de 31 decembrie 1989.

(2) Documentele care contin informatii declasificate potrivit alin. (1) vor fi gestionate si consultate potrivit Legii nr. 16/1996 a Arhivelor Nationale, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

ART. 2

 

Se aproba trecerea în clasa secret de serviciu a tuturor informatiilor clasificate secret de stat, elaborate de Ministerul Afacerilor Externe în perioada 1 ianuarie 1990 - 12 aprilie 2002.

 

ART. 3

 

Se excepteaza de la prevederile art. 1 si 2 materialele de cifru si instructiunile privind cifrul de stat elaborate în perioada 17 februarie 1972 - 12 aprilie 2002, care vor fi evaluate si declasificate potrivit Legii nr. 182/2002 privind protectia informatiilor clasificate, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

ART. 4

 

Ministerul Afacerilor Externe va evalua documentele existente în arhiva proprie, în vederea identificarii tuturor informatiilor carora li se aplica prevederile art. 1 - 3.

 

ART. 5

 

Autoritatile si institutiile publice, precum si celelalte persoane juridice de drept public sau privat, care detin în pastrare copii ale documentelor elaborate de Ministerul Afacerilor Externe, ce contin informatii clasificate si fac obiectul prezentei hotarâri, vor lua masuri pentru suprimarea sau schimbarea marcajelor de clasificare si scoaterea informatiilor de sub incidenta reglementarilor protective prevazute de lege.

 

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA
 
Contrasemneaza:
p. Ministrul afacerilor externe,
George Ceamba,
secretar de stat
 
Directorul general al
Oficiului Registrului National
al Informatiilor Secrete de Stat,
Marius Petrescu
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf