Publicata in Monitorul Oficial

Hotarare nr. 1195 din 4 decembrie 2012

Pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 628/2009 privind unele masuri de implementare a activitatilor prevazute in programul de interes national in domeniul protectiei drepturilor persoanelor cu handicap "Restructurarea institutiilor de tip vechi destinate persoanelor adulte cu handicap si crearea de servicii alternative de tip rezidential"

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicata,

Guvernul României adopta prezenta hotarâre.

 

ARTICOL UNIC

 

Articolul unic din Hotarârea Guvernului nr. 628/2009 privind unele masuri de implementare a activitatilor prevazute în programul de interes national în domeniul protectiei drepturilor persoanelor cu handicap "Restructurarea institutiilor de tip vechi destinate persoanelor adulte cu handicap si crearea de servicii alternative de tip rezidential", publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 356 din 27 mai 2009, cu modificarile ulterioare, se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"ARTICOL UNIC

Activitatile necesare realizarii programului de interes national în domeniul protectiei drepturilor persoanelor cu handicap <> se vor finaliza pâna la data de 31 decembrie 2013, iar suma necesara finalizarii lucrarilor este de 1.572,1 mii lei si se suporta din bugetul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale."

 

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA
 
Contrasemneaza:
p. Ministrul muncii,
familiei si protectiei sociale,
Georgeta Bratu,
secretar de stat
 
Ministrul administratiei si internelor,
Mircea Dusa
 
p. Ministrul delegat pentru administratie,
Constantin Catalin Chiper,
secretar de stat
 
Viceprim-ministru,
ministrul finantelor publice,
Florin Georgescu
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf