Publicata in Monitorul Oficial

Hotarare nr. 1193 din 4 decembrie 2012

Pentru aprobarea Programului national de securitate aeronautica

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicata, si al art. 79 din Ordonanta Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian civil, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

Guvernul României adopta prezenta hotarâre.

 

ART. 1

 

Se aproba Programul national de securitate aeronautica, prevazut în anexa*) care face parte integranta din prezenta hotarâre, ale carui prevederi se vor realiza în conformitate cu legislatia în vigoare aplicabila.

 

*) Anexa are caracter secret de serviciu si se pune la dispozitia operatorilor aeroportuari, transportatorilor aerieni, entitatilor care potrivit Programului national de securitate aeronautica trebuie sa aplice standarde de securitate aeronautica si institutiilor cu responsabilitati si/sau obligatii în domeniul securitatii aeronautice, la cerere, de catre Ministerul Transporturilor si Infrastructurii.

 

ART. 2

 

În aplicarea Programului national de securitate aeronautica, Ministerul Transporturilor si Infrastructurii emite reglementari specifice care sunt obligatorii pentru toti operatorii aeroportuari, transportatorii aerieni, entitatile care potrivit Programului national de securitate aeronautica trebuie sa aplice standarde de securitate aeronautica si institutiile cu responsabilitati si/sau obligatii rezultate din programul prevazut la art. 1.

 

ART. 3

 

Prezenta hotarâre intra în vigoare la 30 de zile de la data publicarii în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

ART. 4

 

La data intrarii în vigoare a prezentei hotarâri se abroga Hotarârea Guvernului nr. 443/2005 privind aprobarea Programului national de securitate aeronautica, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 461 din 31 mai 2005.

 

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA
 
Contrasemneaza:
p. Ministrul transporturilor
si infrastructurii,
Septimiu Buzasu,
secretar de stat
 
Directorul Serviciului de Informatii Externe,
Teodor Melescanu
 
Directorul Serviciului Român de Informatii,
George Cristian Maior
 
Directorul Serviciului de Protectie si Paza,
Lucian-Silvan Pahontu
 
p. Ministrul apararii nationale,
Sebastian Huluban,
secretar de stat
 
Ministrul afacerilor europene,
Leonard Orban
 
Ministrul administratiei si internelor,
Mircea Dusa
 
p. Ministrul afacerilor externe,
George Ceamba,
secretar de stat
 
Viceprim-ministru,
ministrul finantelor publice,
Florin Georgescu
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf