Publicata in Monitorul Oficial

Hotarare nr. 1188 din 4 decembrie 2012

Privind aprobarea Acordului petrolier de concesiune pentru explorare-dezvoltare-exploatare in perimetrul EX - 11 Buzias, incheiat intre Agentia Nationala pentru Resurse Minerale si S.C. UNIVERSAL PREMIUM - S.A.

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicata, si al art. 31 alin. (1) din Legea petrolului nr. 238/2004, cu modificarile si completarile ulterioare,

Guvernul României adopta prezenta hotarâre.

 

ART. 1

 

Se aproba Acordul petrolier de concesiune pentru explorare-dezvoltare-exploatare în perimetrul EX - 11 Buzias, încheiat între Agentia Nationala pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, si S.C. UNIVERSAL PREMIUM - S.A., în calitate de concesionar, prevazut în anexa*) care face parte integranta din prezenta hotarâre.

 

*) Anexa nu se publica, fiind clasificata potrivit legii.

 

ART. 2

 

Acordul petrolier de concesiune pentru explorare-dezvoltare-exploatare în perimetrul EX - 11 Buzias, aprobat potrivit art. 1, intra în vigoare la data publicarii prezentei hotarâri în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA
 
Contrasemneaza:
Presedintele Agentiei Nationale
pentru Resurse Minerale,
Gheorghe Dutu
 
Ministrul economiei,
comertului si mediului de afaceri,
Daniel Chitoiu
 
Ministrul mediului si padurilor,
Rovana Plumb
 
p. Ministrul transporturilor si
infrastructurii,
Septimiu Buzasu,
secretar de stat
 
Viceprim-ministru,
ministrul finantelor publice,
Florin Georgescu
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf