Publicata in Monitorul Oficial

Hotarare nr. 1181 din 4 decembrie 2012

Privind suplimentarea pe anul 2012 a sumei prevazute ca justa despagubire pentru imobilele ce constituie amplasamentul lucrarii aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 577/2009 privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privata situate pe amplasamentul lucrarii "Reabilitare DN 6 Drobeta-Turnu Severin - Lugoj, intre km 358+000 si km 495+800" pe teritoriul localitatilor Caransebes, Buchin si Paltinis

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicata, si al art. 8 alin. (3) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica, necesara realizarii unor obiective de interes national, judetean si local, cu modificarile si completarile ulterioare,

Guvernul României adopta prezenta hotarâre.

 

ART. 1

 

(1) Se aproba suplimentarea pe anul 2012 a sumei prevazute ca justa despagubire pentru imobilele ce constituie amplasamentul lucrarii aprobat prin Hotarârea Guvernului nr. 577/2009 privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privata situate pe amplasamentul lucrarii "Reabilitare DN 6 Drobeta-Turnu Severin - Lugoj, între km 358+000 si km 495+800" pe teritoriul localitatilor Caransebes, Buchin si Paltinis, cu suma de 4.762 mii lei alocata de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, conform Legii bugetului de stat pe anul 2012 nr. 293/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, la capitolul 84.01 "Transporturi", titlul 55 "Alte transferuri", articolul 55.01 "Transferuri interne", alineatul 55.01.28 "Cheltuieli neeligibile ISPA".

(2) Suma prevazuta la alin. (1) este aferenta unor imobile cuprinse în anexa nr. 2 la Hotarârea Guvernului nr. 577/2009, respectiv nr. crt. 101, nr. crt. 122, nr. crt. 126, nr. crt. 127, nr. crt. 148, nr. crt. 157, nr. crt. 175, nr. crt. 206, nr. crt. 252, nr. crt. 253, nr. crt. 259 si nr. crt. 264.

 

ART. 2

 

Ministerul Transporturilor si Infrastructurii, prin Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din România - S.A., raspunde de modul de utilizare, în conformitate cu dispozitiile legale, a sumei alocate potrivit prezentei hotarâri.

 

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA
 
Contrasemneaza:
p. Ministrul transporturilor
si infrastructurii,
Septimiu Buzasu,
secretar de stat
 
Viceprim-ministru,
ministrul finantelor publice,
Florin Georgescu
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf