Publicata in Monitorul Oficial

Hotarare nr. 1177 din 4 decembrie 2012

Pentru aprobarea ocuparii unor posturi vacante din cadrul Ministerului Public

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicata, si al art. 20 alin. (2) al art. II din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor masuri financiare în domeniul bugetar, precum si pentru instituirea altor masuri financiare în domeniul bugetar, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 283/2011,

Guvernul României adopta prezenta hotarâre.

 

ARTICOL UNIC

 

Se aproba ocuparea, în conditiile legii, a unui numar de 50 de posturi vacante din cadrul Ministerului Public, cu conditia încadrarii în cheltuielile de personal aprobate.

 

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA
 
Contrasemneaza:
Ministrul justitiei,
Mona Maria Pivniceru
 
p. Ministrul muncii, familiei
si protectiei sociale,
Georgeta Bratu,
secretar de stat
 
Viceprim-ministru,
ministrul finantelor publice,
Florin Georgescu
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf