Publicata in Monitorul Oficial

Hotarare nr. 1171 din 4 decembrie 2012

Privind stabilirea cuantumului ajutorului anual pentru acoperirea unei parti din costul chiriei, energiei electrice si energiei termice pentru nevoi casnice, cuvenit veteranilor de razboi si vaduvelor de razboi, precum si accidentatilor de razboi in afara serviciului ordonat

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicata, al art. 16 lit. g) si al art. 18 din Legea nr. 44/1994 privind veteranii de razboi, precum si unele drepturi ale invalizilor si vaduvelor de razboi, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

Guvernul României adopta prezenta hotarâre.

 

ART. 1

 

Veteranii de razboi, vaduvele de razboi, precum si accidentatii de razboi în afara serviciului ordonat, care au suferit o infirmitate din cauza actiunii mijloacelor de lupta ale razboiului, beneficiaza în anul 2012 de un ajutor anual în cuantum de 230 lei/persoana pentru acoperirea unei parti din costul chiriei, energiei electrice si energiei termice pentru nevoi casnice.

 

ART. 2

 

Sumele pentru plata ajutorului prevazut la art. 1, inclusiv cheltuielile cu transmiterea acestora la beneficiari, se suporta din bugetele Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, Ministerului Apararii Nationale, Ministerului Administratiei si Internelor si Serviciului Român de Informatii.

 

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA
 
Contrasemneaza:
p. Ministrul muncii,
familiei si protectiei sociale,
Georgeta Bratu,
secretar de stat
 
p. Ministrul apararii nationale,
Sebastian Huluban,
secretar de stat
 
Directorul Serviciului Român de Informatii,
George Cristian Maior
 
Ministrul administratiei si internelor,
Mircea Dusa
 
Viceprim-ministru,
ministrul finantelor publice,
Florin Georgescu
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf