Publicata in Monitorul Oficial

Hotarare nr. 1170 din 4 decembrie 2012

Privind infiintarea Spitalului de Boli Cronice Calinesti, judetul Arges

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicata, si al art. 174 alin. (3) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare,

Guvernul României adopta prezenta hotarâre.

 

ART. 1

 

Se aproba înfiintarea, ca urmare a Hotarârii Consiliului Judetean Arges nr. 84 din 21 noiembrie 2012, a Spitalului de Boli Cronice Calinesti, unitate sanitara publica cu paturi, cu personalitate juridica, cu sediul în comuna Calinesti, str. Ion Craciun nr. 1, judetul Arges, în subordinea Consiliului Judetean Arges.

 

ART. 2

 

Structura organizatorica a Spitalului de Boli Cronice Calinesti se aproba prin act administrativ al conducatorului unitatii administrativ-teritoriale, cu avizul Ministerului Sanatatii, în conditiile art. 174 alin. (5) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare, în termen de 30 de zile de la data intrarii în vigoare a prezentei hotarâri.

 

ART. 3

 

Patrimoniul Spitalului de Boli Cronice Calinesti se constituie în conditiile legii.

 

ART. 4

 

(1) Personalul necesar functionarii spitalului se asigura în conditiile legii, cu încadrarea în normativul de personal si în numarul total de posturi din domeniul sanatatii aprobat judetului Arges.

(2) Numarul total de paturi al spitalului se asigura cu încadrarea în Planul national de paturi alocat judetului Arges.

 

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA
 
Contrasemneaza:
Ministrul administratiei si internelor,
Mircea Dusa
 
p. Ministrul delegat pentru administratie,
Constantin Catalin Chiper,
secretar de stat
 
Ministrul sanatatii,
Raed Arafat
 
Viceprim-ministru,
ministrul finantelor publice,
Florin Georgescu
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf