Publicata in Monitorul Oficial

Hotarare nr. 1169 din 4 decembrie 2012

Privind suplimentarea bugetelor Ministerului Justitiei, Ministerului Public si Consiliului Superior al Magistraturii pentru plata titlurilor executorii prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicata, si al art. 43 alin. (2) din Legea bugetului de stat pe anul 2012 nr. 293/2011,

Guvernul României adopta prezenta hotarâre.

 

ART. 1

 

Se aproba suplimentarea bugetului Ministerului Justitiei pe anul 2012 cu suma de 18.469 mii lei, la capitolul 61.01 "Ordine publica si siguranta nationala", titlul 10 "Cheltuieli de personal", si cu suma de 135 mii lei, la capitolul 61.01 "Ordine publica si siguranta nationala", titlul 51 "Transferuri între unitati ale administratiei publice", pentru Administratia Nationala a Penitenciarelor, din suma globala prevazuta cu aceasta destinatie în bugetul Ministerului Finantelor Publice - "Actiuni generale".

 

ART. 2

 

Se aproba suplimentarea bugetului Ministerului Public pe anul 2012 cu suma de 8.450 mii lei, la capitolul 61.01 "Ordine publica si siguranta nationala", titlul 10 "Cheltuieli de personal", din suma globala prevazuta cu aceasta destinatie în bugetul Ministerului Finantelor Publice - "Actiuni generale".

 

ART. 3

 

Se aproba suplimentarea bugetului Consiliului Superior al Magistraturii pe anul 2012 cu suma de 216 mii lei, la capitolul 51.01 "Autoritati publice si actiuni externe", titlul 10 "Cheltuieli de personal", si cu suma de 62 mii lei, la capitolul 65.01 "Învatamânt", titlul 10 "Cheltuieli de personal", din suma globala prevazuta cu aceasta destinatie în bugetul Ministerului Finantelor Publice - "Actiuni generale".

 

ART. 4

 

Sumele alocate potrivit prezentei hotarâri vor fi utilizate numai pentru plata titlurilor executorii care intra sub incidenta prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevazute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, aprobata cu modificari prin Legea nr. 230/2011.

 

ART. 5

 

Se autorizeaza Ministerul Finantelor Publice sa introduca, la propunerea ordonatorilor principali de credite, modificarile corespunzatoare în structura bugetului de stat si în volumul si structura bugetelor Ministerului Justitiei, Ministerului Public si Consiliului Superior al Magistraturii pe anul 2012.

 

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA
 
Contrasemneaza:
Ministrul justitiei,
Mona Maria Pivniceru
 
Viceprim-ministru,
ministrul finantelor publice,
Florin Georgescu
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf