Publicata in Monitorul Oficial

Hotarare nr. 1168 din 4 decembrie 2012

Privind desfiintarea Spitalului de Boli Cronice Ivesti, judetul Galati

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicata, al art. 174 alin. (3) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare,

Guvernul României adopta prezenta hotarâre.

 

ART. 1

 

Se aproba desfiintarea, ca urmare a Hotarârii Consiliului Judetean Galati nr. 694/2011, a Spitalului de Boli Cronice Ivesti, cu sediul în localitatea Ivesti, strada G-ral E. Grigorescu nr. 740, judetul Galati, unitate sanitara publica cu paturi pentru care managementul asistentei medicale a fost transferat catre autoritatea administratiei publice locale.

 

ART. 2

 

Componentele bazei materiale achizitionate cu finantare de la bugetul de stat sau cu credite externe garantate de Guvern si celelalte componente ale bazei materiale, care se încadreaza în prevederile art. 1 alin. (1) tezele a doua si a treia din Ordonanta Guvernului nr. 70/2002 privind administrarea unitatilor sanitare publice de interes judetean si local, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 99/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, si care se afla în administrarea unitatii sanitare prevazute la art. 1, inclusiv stocurile de medicamente, materiale sanitare si alimente, se dau în administrarea Spitalului Clinic Judetean de Urgenta "Sf. Apostol Andrei" Galati, unitate sanitara publica din judetul Galati, care le va prelua prin protocol de predare-preluare, semnat de directia de sanatate publica a judetului, în numele statului si de unitatea respectiva, în termen de 15 zile de la data intrarii în vigoare a prezentei hotarâri.

 

ART. 3

 

La data intrarii în vigoare a prezentei hotarâri, se abroga numarul curent 165 de la rubrica "Judetul Galati" din anexa nr. 2 la Hotarârea Guvernului nr. 529/2010 pentru aprobarea mentinerii managementului asistentei medicale la autoritatile administratiei publice locale care au desfasurat faze-pilot, precum si a Listei unitatilor sanitare publice cu paturi pentru care se mentine managementul asistentei medicale la autoritatile administratiei publice locale si la Primaria Municipiului Bucuresti si a Listei unitatilor sanitare publice cu paturi pentru care se transfera managementul asistentei medicale catre autoritatile administratiei publice locale si catre Primaria Municipiului Bucuresti, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 385 din 10 iunie 2010, cu modificarile si completarile ulterioare, si numarul curent 32 de la rubrica "Judetul Galati" din anexa nr. 2 la Hotarârea Guvernului nr. 212/2011 pentru aprobarea Programului de interes national "Dezvoltarea retelei nationale de camine pentru persoanele vârstnice", publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 175 din 11 martie 2011, cu modificarile ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA
 
Contrasemneaza:
Ministrul administratiei si internelor,
Mircea Dusa
 
p. Ministrul delegat pentru administratie,
Constantin Catalin Chiper,
secretar de stat
 
Ministrul sanatatii,
Raed Arafat
 
Viceprim-ministru,
ministrul finantelor publice,
Florin Georgescu
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf