Publicata in Monitorul Oficial

Hotarare nr. 1166 din 4 decembrie 2012

Privind suplimentarea bugetului Ministerului Mediului si Padurilor pentru plata titlurilor executorii prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicata, si al art. 43 alin. (2) din Legea bugetului de stat pe anul 2012 nr. 293/2011, cu modificarile si completarile ulterioare,

Guvernul României adopta prezenta hotarâre.

 

ART. 1

 

Se aproba suplimentarea bugetului Ministerului Mediului si Padurilor pe anul 2012 cu suma de 450 mii lei, din care la capitolul 74.01 "Protectia mediului", titlul 10 "Cheltuieli de personal" din suma globala prevazuta cu aceasta destinatie în bugetul Ministerului Finantelor Publice - "Actiuni generale".

 

ART. 2

 

Sumele alocate potrivit prezentei hotarâri vor fi utilizate numai pentru plata titlurilor executorii care intra sub incidenta prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevazute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, aprobata cu modificari prin Legea nr. 230/2011.

 

ART. 3

 

Se autorizeaza Ministerul Finantelor Publice sa introduca, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificarile corespunzatoare în structura bugetului de stat si în volumul si structura bugetului Ministerului Mediului si Padurilor pe anul 2012.

 

ART. 4

 

La data intrarii în vigoare a prezentului act normativ se abroga Hotarârea Guvernului nr. 826/2012 privind suplimentarea bugetului Ministerului Mediului si Padurilor pentru plata titlurilor executorii prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevazute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar.

 

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA
 
Contrasemneaza:
Ministrul mediului si padurilor,
Rovana Plumb
 
Viceprim-ministru,
ministrul finantelor publice,
Florin Georgescu
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf