Publicata in Monitorul Oficial

Hotarare nr. 1162 din 27 noiembrie 2012

Pentru modificarea art. 14 din Hotararea Guvernului nr. 546/2005 privind aprobarea Strategiei de privatizare a Societatii Comerciale Filiala de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice "Electrica Muntenia Sud" - S.A., a unor masuri pentru punerea in aplicare a strategiei, precum si privind constituirea Comisiei pentru coordonarea privatizarii acestei societati si a art. 4 din Hotararea Guvernului nr. 528/2007 privind unele masuri pentru derularea si finalizarea privatizarii Societatii Comerciale Filiala de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice "Electrica Muntenia Sud" - S.A.

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicata,

Guvernul României adopta prezenta hotarâre.

 

ART. I

 

La articolul 14 din Hotarârea Guvernului nr. 546/2005 privind aprobarea Strategiei de privatizare a Societatii Comerciale Filiala de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice "Electrica Muntenia Sud" - S.A., a unor masuri pentru punerea în aplicare a strategiei, precum si privind constituirea Comisiei pentru coordonarea privatizarii acestei societati, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 587 din 7 iulie 2005, cu modificarile si completarile ulterioare, dupa litera c) se introduce o noua litera, litera c^1), cu urmatorul cuprins:

"c^1) ia masurile care se impun în vederea finalizarii vânzarii si cumpararii actiunilor aferente optiunii de vânzare conform Contractului de privatizare al Electrica Muntenia Sud - S.A."

 

ART. II

 

Articolul 4 din Hotarârea Guvernului nr. 528/2007 privind unele masuri pentru derularea si finalizarea privatizarii Societatii Comerciale Filiala de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice "Electrica Muntenia Sud" - S.A., publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 387 din 7 iunie 2007, cu modificarile ulterioare, se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"ART. 4

Comisia pentru coordonarea privatizarii, comisia de negociere, precum si secretariatele tehnice aferente acestora îsi înceteaza activitatea la data cea mai îndepartata dintre (i) data îndeplinirii obligatiilor contractuale referitoare la calcularea si încasarea sumei reprezentând ajustarea pretului, astfel cum este stipulat în contractul de privatizare prevazut la art. 1, (ii) data semnarii de catre "Electrica" - S.A. a amendamentului la contractul de privatizare pentru a asigura conformitatea acestuia cu prevederile art. 56 din Tratatul CE (libera circulatie a capitalului) si (iii) data finalizarii vânzarii si cumpararii actiunilor aferente optiunii de vânzare conform Contractului de privatizare al "Electrica Muntenia Sud" - S.A."

 

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA
 
Contrasemneaza:
p. Ministrul economiei,
comertului si mediului de afaceri,
Gelu-Stefan Diaconu,
secretar de stat
 
Viceprim-ministru,
ministrul finantelor publice,
Florin Georgescu
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf