Publicata in Monitorul Oficial

Hotarare nr. 1148 din 27 noiembrie 2012

Privind aprobarea Acordului de concesiune de exploatare petroliera in perimetrul P VIII-19 Salacea, incheiat intre Agentia Nationala pentru Resurse Minerale si Blackstairs Energy Plc.

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicata, si al art. 31 alin. (1) din Legea petrolului nr. 238/2004, cu modificarile si completarile ulterioare,

Guvernul României adopta prezenta hotarâre.

 

ART. 1

 

Se aproba Acordul de concesiune de exploatare petroliera în perimetrul P VIII-19 Salacea, încheiat între Agentia Nationala pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, si Blackstairs Energy Plc., în calitate de concesionar, prevazut în anexa*) care face parte integranta din prezenta hotarâre.

*) Anexa nu se publica, fiind clasificata potrivit legii.

 

ART. 2

 

Acordul de concesiune de exploatare petroliera în perimetrul P VIII-19 Salacea, aprobat potrivit art. 1, intra în vigoare la data publicarii prezentei hotarâri în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA
 
Contrasemneaza:
Presedintele Agentiei Nationale
pentru Resurse Minerale,
Gheorghe Dutu
 
p. Ministrul economiei,
comertului si mediului de afaceri,
Gelu-Stefan Diaconu,
secretar de stat
 
Ministrul mediului si padurilor,
Rovana Plumb
 
p. Ministrul transporturilor
si infrastructurii,
Septimiu Buzasu,
secretar de stat
 
Viceprim-ministru,
ministrul finantelor publice,
Florin Georgescu
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf