Publicata in Monitorul Oficial

Hotarare nr. 1143 din 27 noiembrie 2012

Privind ocuparea in anul 2012 a unui numar de 172 de posturi vacante necesare functionarii serviciilor sociale din judetele Neamt, Mures, Iasi si Braila

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicata, si al art. 20 alin. (2) al art. II din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor masuri financiare în domeniul bugetar, precum si pentru instituirea altor masuri financiare în domeniul bugetar, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 283/2011,

Guvernul României adopta prezenta hotarâre.

 

ART. 1

 

Se aproba ocuparea, prin concurs sau examen, în anul 2012 a unui numar de 172 de posturi vacante de personal necesare functionarii serviciilor sociale din cadrul consiliilor locale/judetene care fac obiectul indicatorilor de rezultat din cadrul proiectelor finantate din fondurile comunitare nerambursabile postaderare din judetele Neamt, Mures, Iasi si Braila, cu conditia încadrarii în cheltuielile de personal, dupa cum urmeaza:

a) 38 de posturi vacante pentru Consiliul Judetean Neamt, în vederea asigurarii serviciilor sociale de specialitate persoanelor cu handicap, prin intermediul centrelor de îngrijire si asistenta aflate în subordinea Consiliului Judetean Neamt;

b) 69 de posturi vacante la Centrul de Recuperare si Reabilitare Neuropsihiatrica Ludus din structura Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Mures;

c) 7 posturi vacante pentru Consiliul Local al Comunei Fântânele, judetul Iasi, în vederea asigurarii serviciilor sociale de specialitate prin intermediul Centrului de asistenta copii dupa programul scolar în comuna Fântânele, judetul Iasi;

d) 58 de posturi vacante pentru Centrul de Asistenta Paleativa "Sfânta Maria" Braila din subordinea Consiliului Local al Municipiului Braila, judetul Braila.

 

ART. 2

 

Ocuparea posturilor vacante prevazute la art. 1 se face, potrivit legii, pe raspunderea ordonatorilor principali de credite.

 

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA
 
Contrasemneaza:
Ministrul administratiei si internelor,
Mircea Dusa
 
p. Ministrul delegat pentru administratie,
Constantin Catalin Chiper,
secretar de stat
 
Ministrul muncii,
familiei si protectiei sociale,
Mariana Câmpeanu
 
Viceprim-ministru,
ministrul finantelor publice,
Florin Georgescu
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf