Publicata in Monitorul Oficial

Hotarare nr. 1140 din 27 noiembrie 2012

Privind desfiintarea Muzeului Cinegetic al Carpatilor "Posada", sectie din cadrul Muzeului National Peles

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicata, si al Legii muzeelor si colectiilor publice nr. 311/2003, republicata, cu modificarile ulterioare,

Guvernul României adopta prezenta hotarâre.

 

ART. 1

 

Se aproba desfiintarea Muzeului Cinegetic al Carpatilor "Posada", sectie din cadrul Muzeului National Peles.

 

ART. 2

 

La data intrarii în vigoare a prezentei hotarâri se abroga Hotarârea Guvernului nr. 691/1996 privind înfiintarea Muzeului Cinegetic al Carpatilor "Posada", publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 195 din 21 august 1996.

 

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA
 
Contrasemneaza:
Ministrul culturii
si patrimoniului national,
Puiu Hasotti
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf