Publicata in Monitorul Oficial

Hotarare nr. 1139 din 27 noiembrie 2012

Pentru abrogarea Hotararii Guvernului nr. 909/2012 privind finantarea din bugetul Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului pe anul 2012 a unor cheltuieli de capital pentru unitatile de invatamant preuniversitar de stat

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicata,

Guvernul României adopta prezenta hotarâre:

 

ARTICOL UNIC

 

Hotarârea Guvernului nr. 909/2012 privind finantarea din bugetul Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului pe anul 2012 a unor cheltuieli de capital pentru unitatile de învatamânt preuniversitar de stat, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 651 din 13 septembrie 2012, se abroga.

 

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA
 
Contrasemneaza:
Ministrul educatiei, cercetarii,
tineretului si sportului,
Ecaterina Andronescu
 
Viceprim-ministru,
ministrul finantelor publice,
Florin Georgescu
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf