Publicata in Monitorul Oficial

Hotarare nr. 1126 din 27 noiembrie 2012

Privind alocarea unei sume din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2012, pentru inlaturarea efectelor exploziei produse la un bloc de locuinte din orasul Bumbesti-Jiu, judetul Gorj

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicata, si al art. 30 alin. (4) si (5) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare,

Guvernul României adopta prezenta hotarâre.

 

ART. 1

 

Se aproba alocarea sumei de 450 mii lei din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului, prevazut în bugetul de stat pe anul 2012, bugetului local al orasului Bumbesti-Jiu, judetul Gorj, pentru finantarea lucrarilor privind înlaturarea efectelor exploziei produse la blocul de locuinte nr. 12 din Str. Muzeului, situat în orasul Bumbesti-Jiu.

 

ART. 2

 

Pentru asigurarea fondurilor necesare finantarii lucrarilor prevazute la art. 1 se suplimenteaza cu suma de 450 mii lei Fondul de interventie la dispozitia Guvernului din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut în bugetul de stat pe anul 2012.

 

ART. 3

 

Ordonatorul principal de credite raspunde de modul de utilizare, în conformitate cu dispozitiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor art. 1.

 

ART. 4

 

Ministerul Finantelor Publice este autorizat sa introduca modificarile corespunzatoare în structura bugetului de stat pe anul 2012.

 

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA
 
Contrasemneaza:
Ministrul administratiei si internelor,
Mircea Dusa
 
p. Ministrul delegat pentru administratie,
Constantin Catalin Chiper
 
Viceprim-ministru,
ministrul finantelor publice,
Florin Georgescu
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf