Publicata in Monitorul Oficial

Hotarare nr. 1106 din 14 noiembrie 2012

Privind modificarea si completarea anexei nr. 11 la Hotararea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicata, si al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificarile si completarile ulterioare,

Guvernul României adopta prezenta hotarâre.

 

ART. I

 

Datele de identificare si valorile de inventar ale bunurilor imobile apartinând domeniului public al statului, aflate în administrarea Ministerului Justitiei - Administratia Nationala a Penitenciarelor si unitatile subordonate acesteia, înregistrate la Ministerul Finantelor Publice si prevazute în anexa nr. 11 la Hotarârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 si 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al statului, aflate în administrarea Penitenciarului Aiud, se modifica dupa cum urmeaza:

- la pozitia 37076, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "10006763 lei (reevaluare)";

- la pozitia 37079, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "1015637 lei (reevaluare)";

- la pozitia 37081, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "208792 lei (reevaluare)";

- la pozitia 102596, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "2265254 lei (reevaluare)";

- la pozitia 155639, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "52344 lei (reevaluare)";

- la pozitia 155641, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "82623 lei (reevaluare)";

- la pozitia 155642, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "132403 lei (reevaluare)";

- la pozitia 155643, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "380973 lei (reevaluare)";

- la pozitia 155644, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "168303 lei (reevaluare)";

- la pozitia 155645, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "10722 lei (reevaluare)";

- la pozitia 155647, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "32526 lei (reevaluare)";

- la pozitia 155649, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "2601579 lei (reevaluare)";

- la pozitia 155651, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "13006 lei (reevaluare)";

- la pozitia 155653, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "179225 lei (reevaluare)";

- la pozitia 155655, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "50219 lei (reevaluare)";

- la pozitia 155658, coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "Copertina atelaje (redenumire)";

- la pozitia 155660, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "88926 lei (îndreptare eroare)";

- la pozitia 155668, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "1020002 lei (reevaluare)";

- la pozitia 155669, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "492734 lei (reevaluare)";

- la pozitia 155670, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "41224 lei (reevaluare)";

- la pozitia 155673, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "2477314 lei (reevaluare)".

2. La Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al statului, aflate în administrarea Penitenciarului Arad:

a) se introduc 27 de pozitii, conform anexei nr. 1;

b) se modifica urmatoarele pozitii:

- la pozitia 27528, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "519936 lei (eroare de operare)";

- la pozitia 27556, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "2313792 lei (evaluare)";

- la pozitia 27557, coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "Teren extravilan (redenumire)", coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "344284 lei (evaluare)", iar coloana 10 va avea urmatorul cuprins: "Extras CF nr. 320566, 320658, 320736";

- la pozitia 27558, coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "Teren arabil extravilan (Cadas) (redenumire)", coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "82268 lei (evaluare)", iar coloana 10 va avea urmatorul cuprins: "Extras CF nr. 320782";

- la pozitia 27560, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "21081 lei (evaluare)";

- la pozitia 153943, coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "428 mp (ridicare topografica)", iar coloana 10 va avea urmatorul cuprins: "Ordinul nr. 216/C/1991, HG nr. 295/2011, CF nr. 316128";

- la pozitia 153944, coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "259 mp (ridicare topografica)", iar coloana 10 va avea urmatorul cuprins: "Ordinul nr. 216/C/1991, HG nr. 295/2011, CF nr. 316128";

- la pozitia 153945, coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "1015 mp (ridicare topografica)", iar coloana 10 va avea urmatorul cuprins: "Ordinul nr. 216/C/1991, HG nr. 295/2011, CF nr. 316128";

- la pozitia 153946, coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "267 mp (ridicare topografica)", iar coloana 10 va avea urmatorul cuprins: "Ordinul nr. 216/C/1991, HG nr. 295/2011, CF nr. 316128";

- la pozitia 153947, coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "1015 mp (ridicare topografica)", iar coloana 10 va avea urmatorul cuprins: "Ordinul nr. 216/C/1991, HG nr. 295/2011, CF nr. 316128";

- la pozitia 153948, coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "259 mp (ridicare topografica)", iar coloana 10 va avea urmatorul cuprins: "Ordinul nr. 216/C/1991, HG nr. 295/2011, CF nr. 316128";

- la pozitia 153949, coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "Pavilion maxima siguranta (carantina) si corp scara detentie 6A (redenumire)", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "516 mp (ridicare topografica)", coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "3781160 lei", iar coloana 10 va avea urmatorul cuprins: "Ordinul nr. 216/C/1991, HG nr. 295/2011, CF nr. 316128";

- la pozitia 153950, coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "530 mp (ridicare topografica)", iar coloana 10 va avea urmatorul cuprins: "Ordinul nr. 216/C/1991, HG nr. 295/2011, CF nr. 316128";

- la pozitia 153951, coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "4106 mp (ridicare topografica)", iar coloana 10 va avea urmatorul cuprins: "Ordinul nr. 216/C/1991, HG nr. 295/2011, CF nr. 316128";

- la pozitia 153952, coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "27 mp/buc. (ridicare topografica)", iar coloana 10 va avea urmatorul cuprins: "Ordinul nr. 216/C/1991, HG nr. 295/2011, CF nr. 316128";

- la pozitia 153953, coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "86 mp (ridicare topografica)", iar coloana 10 va avea urmatorul cuprins: "Ordinul nr. 216/C/1991, HG nr. 295/2011, CF nr. 316128";

- la pozitia 153954, coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "55 mp (ridicare topografica)", iar coloana 10 va avea urmatorul cuprins: "Ordinul nr. 216/C/1991, HG nr. 295/2011, CF nr. 316128";

- la pozitia 153955, coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "553 mp (ridicare topografica)", iar coloana 10 va avea urmatorul cuprins: "Ordinul nr. 216/C/1991, HG nr. 295/2011, CF nr. 316128";

- la pozitia 153956, coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "138 mp (ridicare topografica)", iar coloana 10 va avea urmatorul cuprins: "Ordinul nr. 216/C/1991, HG nr. 295/2011, CF nr. 316128";

- la pozitia 153957, coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "176 mp (ridicare topografica)", iar coloana 10 va avea urmatorul cuprins: "Ordinul nr. 216/C/1991, HG nr. 295/2011, CF nr. 316128";

- la pozitia 153958, coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "314 mp (ridicare topografica)", iar coloana 10 va avea urmatorul cuprins: "Ordinul nr. 216/C/1991, HG nr. 295/2011, CF nr. 316128";

- la pozitia 153959, coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "124 mp (ridicare topografica)", iar coloana 10 va avea urmatorul cuprins: "Ordinul nr. 216/C/1991, HG nr. 295/2011, CF nr. 316128";

- la pozitia 153960, coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "850 mp (ridicare topografica)", iar coloana 10 va avea urmatorul cuprins: "Ordinul nr. 216/C/1991, HG nr. 295/2011, CF nr. 316128";

- la pozitia 153961, coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "870 mp (ridicare topografica)", iar coloana 10 va avea urmatorul cuprins: "Ordinul nr. 216/C/1991, HG nr. 295/2011, CF nr. 316128";

- la pozitia 153962, coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "989 mp (ridicare topografica)", iar coloana 10 va avea urmatorul cuprins: "Ordinul nr. 216/C/1991, HG nr. 295/2011, CF nr. 316128";

- la pozitia 153963, coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "Pavilion detentie 5C si corp scara detentie 6B (redenumire)", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "1145 mp (ridicare topografica)", coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "9605288 lei", iar coloana 10 va avea urmatorul cuprins: "Ordinul nr. 216/C/1991, HG nr. 295/2011, CF nr. 316128";

- la pozitia 153965, coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "Bloc locuinte de serviciu - 14 apartamente (redenumire)", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "868 mp (ridicare topografica)", iar coloana 10 va avea urmatorul cuprins: "Hotarâre CL Arad nr. 61/1994, HG nr. 295/2011, Extras CF nr. 304123";

- la pozitia 153967, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "0 lei (ca urmare a intabularii dreptului de concesiune pe toata durata existentei constructiei, conform contractului de concesiune încheiat cu Primaria Arad; valoarea de inventar a fost modificata întrucât acest teren nu este înregistrat cu valoare în evidenta Penitenciarului Arad, el fiind înregistrat astfel în evidenta Primariei Arad)";

- la pozitia 155687, coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "Drum acces (redenumire)", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "1647 mp", coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "805246 lei (evaluare)", iar coloana 10 va avea urmatorul cuprins: "Ordinul nr. 216/C/1991, HG nr. 295/2011, proces-verbal de receptie finala din 2011";

- la pozitia 155689, coloana 10 va avea urmatorul cuprins: "Ordinul nr. 216/C/1991, HG nr. 295/2011, proces-verbal de receptie finala din 2011";

- la pozitia 155690, coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "Retele gaze naturale (redenumire)", iar coloana 10 va avea urmatorul cuprins: "Ordinul nr. 216/C/1991, HG nr. 295/2011, proces-verbal de receptie finala din 2011";

c) se abroga urmatoarele pozitii:

- pozitia 155685 - Corp scara detentie 6A, deoarece se regaseste si în cadrul pozitiei 153949 (este un subansamblu care formeaza pozitia 153949, în urma masuratorilor cadastrale si a intabularii);

- pozitia 155686 - Corp scara detentie 6B, deoarece se regaseste si în cadrul pozitiei 153963 (este un subansamblu care formeaza pozitia 153963, în urma masuratorilor cadastrale si a intabularii);

- pozitia 155688 - Drum, deoarece se regaseste si în cadrul pozitiei 155687 (este un subansamblu care formeaza pozitia 155687).

3. La Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al statului, aflate în administrarea Penitenciarului Bacau:

a) se modifica urmatoarele pozitii:

- la pozitia 35711, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "37966 lei (reevaluare)";

- la pozitia 156021, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "6249 lei (reevaluare)";

b) se abroga pozitia 35710 - Teren agricol, fiind înregistrat dublu, respectiv pozitia 35711 (înregistrare eronata).

4. La Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al statului, aflate în administrarea Penitenciarului Baia Mare:

a) se modifica urmatoarele pozitii:

- la pozitia 28083, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "828036 lei (reevaluare)";

- la pozitia 28084, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "2162595 lei (reevaluare)";

- la pozitia 28085, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "1033493 lei (reparatie capitala, receptie finala decembrie 2012)";

- la pozitia 28086, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "235870 lei (reevaluare)";

- la pozitia 28087, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "757421 lei (reevaluare)";

- la pozitia 153932, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "1494456 lei (evaluare)";

- la pozitia 153934, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "374125 lei (evaluare)";

b) se abroga urmatoarele pozitii:

- pozitia 28088 - Teren agricol, deoarece s-a retras dreptul de administrare prin Hotarârea Consiliului Local Baia Sprie nr. 25/2000 (Penitenciarul Baia Mare cedeaza din administrare suprafata de teren de 5 ha înscris în CF 461 si 868 si i se atribuie de catre Consiliul Local al Orasului Baia Sprie administrarea unui teren arabil în suprafata de 4,44 ha înscris în CF 401 cu nr. MFP 153934);

- pozitia 153933 - Teren agricol, deoarece s-a retras dreptul de administrare prin Hotarârea Consiliului Local Baia Mare nr. 44/2009 (prin HCL nr. 62/1997 - Consiliul Local al Municipiului Baia Mare a dat în administrare operativa Penitenciarului Baia Mare suprafata de teren arabil de 20 ha, identificat prin CF nr. 3630; în urma raportului de specialitate nr. 79/2009 întocmit de Directia juridica - Administratie publica locala se propune retragerea dreptului de administrare operativa stabilit în favoarea Penitenciarului Baia Mare prin HCL nr. 62/1997 asupra unui teren în suprafata de 20 ha, motivat de faptul ca Penitenciarul Baia Mare nu a folosit acest teren în scopul stabilit prin HCL nr. 62/1997);

c) pozitiile 153930 si 153931 se comaseaza, coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "Teren curti constructii", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "4,9 ha (ridicare topografica)", iar coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "1897839 lei (evaluare)".

5. Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al statului, aflate în administrarea Penitenciarului Bistrita, se modifica dupa cum urmeaza:

- la pozitia 37335, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "403110 lei (reevaluare)";

- la pozitia 37336, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "891528 lei (reevaluare)";

- la pozitia 37337, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "178331 lei (reevaluare)";

- la pozitia 37338, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "727693 lei (reevaluare)";

- la pozitia 37339, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "1964323 lei (reevaluare)";

- la pozitia 37340, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "883496 lei (reevaluare)";

- la pozitia 37341, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "365917 lei (reevaluare)";

- la pozitia 37342, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "6987012 lei (reevaluare)";

- la pozitia 112980, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "192925 lei (reevaluare)";

- la pozitia 153968, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "2660442 lei (reevaluare)";

- la pozitia 155691, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "524752 lei (reevaluare)".

6. La Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al statului, aflate în administrarea Penitenciarului Braila:

a) pozitia 37275 - Teren agricol - se defalca conform pozitiilor cuprinse în cadrul anexei nr. 2 si se vor atribui numere MFP distincte;

b) se modifica urmatoarele pozitii:

- la pozitia 37271, coloana 8 va avea urmatorul cuprins: "1997", iar coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "271364 lei (reevaluare)";

- la pozitia 37272, coloana 8 va avea urmatorul cuprins: "1983", iar coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "580925 lei (reevaluare)";

- la pozitia 37273, coloana 8 va avea urmatorul cuprins: "1983", iar coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "625080 lei (reevaluare)";

- la pozitia 37274, coloana 8 va avea urmatorul cuprins: "2008", iar coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "139976 lei (reevaluare)";

- la pozitia 153936, coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "Statie de epurare ape uzate (redenumire)", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "incinta GAZ com. Vadeni", iar coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "26161 lei (reevaluare)";

- la pozitia 155692, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "4544735 lei (reevaluare)";

- la pozitia 155693, coloana 8 va avea urmatorul cuprins: "1984", iar coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "341600 lei (reevaluare)";

- la pozitia 156263, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "255679 lei (reevaluare)".

7. Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al statului, aflate în administrarea Penitenciarului Spital Bucuresti Jilava, se modifica dupa cum urmeaza:

- la pozitia 35304, coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "S+P+1 - 1197 mp (ridicare topografica)";

- la pozitia 35305, coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "S+P+1 - 209 mp (ridicare topografica)";

- la pozitia 35306, coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "P - 237 mp (ridicare topografica)", iar coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "108958 lei (reevaluare)";

- la pozitia 35307, coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "P - 472 mp (ridicare topografica)";

- la pozitia 35308, coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "P+1 - 138 mp (ridicare topografica)", iar coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "33569 lei (eroare de operare, a fost trecuta o cifra în plus)";

- la pozitia 35310, coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "Birouri servicii (redenumire)", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "P - 308 mp (ridicare topografica)", iar coloana 8 va avea urmatorul cuprins: "1967";

- la pozitia 35311, coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "D+P+2 - 1619 mp (ridicare topografica)", iar coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "6913802 lei (lucrare de reparatie capitala, receptie finala în anul 2010)";

- la pozitia 35312, coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "P - 149 mp (ridicare topografica)";

- la pozitia 35313, coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "P - 212 mp (ridicare topografica)";

- la pozitia 35314, coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "S+P - 150 mp (ridicare topografica)";

- la pozitia 35315, coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "P - 206 mp (ridicare topografica)".

8. Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al statului, aflate în administrarea Bazei de Aprovizionare, Gospodarire si Reparatii Jilava, se modifica dupa cum urmeaza:

- la pozitia 107544, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "241510 lei (reevaluare)";

- la pozitia 107545, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "720 lei (reevaluare)";

- la pozitia 107546, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "341700 lei (reevaluare)";

- la pozitia 107547, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "154300 lei (reevaluare)";

- la pozitia 107548, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "195410 lei (reevaluare)";

- la pozitia 107549, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "106420 lei (reevaluare)";

- la pozitia 107550, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "149100 lei (reevaluare)";

- la pozitia 107551, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "141020 lei (reevaluare)";

- la pozitia 107552, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "318900 lei (reevaluare)";

- la pozitia 107553, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "216700 lei (reevaluare)";

- la pozitia 107554, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "510200 lei (reevaluare)".

9. Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al statului, aflate în administrarea Penitenciarului Bucuresti Rahova, se modifica dupa cum urmeaza:

- la pozitia 154339, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "11299795 (reevaluare)";

- la pozitia 154340, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "1780412 (reevaluare)";

- la pozitia 154341, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "1390661 (reevaluare)";

- la pozitia 154342, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "1273664 (reevaluare)";

- la pozitia 154343, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "1960169 (reevaluare)";

- la pozitia 154344, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "3081021 (reevaluare)";

- la pozitia 154345, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "3635036 (reevaluare)";

- la pozitia 154346, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "4798033 (reevaluare)";

- la pozitia 154347, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "7065615 (reevaluare)";

- la pozitia 154348, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "3321475 (reevaluare)";

- la pozitia 154349, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "5205039 (reevaluare)";

- la pozitia 154350, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "8673650 (reevaluare)";

- la pozitia 154351, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "8976782 (reevaluare)";

- la pozitia 154352, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "8272521 (reevaluare)";

- la pozitia 154353, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "9506177 (reevaluare)";

- la pozitia 154354, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "4457823 (reevaluare)";

- la pozitia 154355, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "4330457 (reevaluare)";

- la pozitia 154356, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "4854907 (reevaluare)";

- la pozitia 154357, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "5030223 (reevaluare)";

- la pozitia 154358, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "4690904 (reevaluare)";

- la pozitia 154359, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "5073378 (reevaluare)";

- la pozitia 154360, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "2742028 (reevaluare)";

- la pozitia 154361, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "2110266 (reevaluare)";

- la pozitia 154362, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "3917730 (reevaluare)";

- la pozitia 154363, coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "Teren incinta principala penitenciar (redenumire)", iar coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "10447431 (reevaluare)";

- la pozitia 154364, coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "Teren adiacent incinta penitenciar (redenumire)", iar coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "5759900 (evaluare)";

- la pozitia 154365, coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "Pavilion detentie (redenumire)", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "P+3 - 1538,56 mp (transfer partial la Penitenciar Spital Bucuresti Rahova - conform Proces-verbal nr. 23134/2004 + ridicare topografica)", iar coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "2781532 (reevaluare)";

- la pozitia 154366, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "367947 (reevaluare)";

- la pozitia 154367, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "1154789 (reevaluare)";

- la pozitia 154368, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "1530021 (reevaluare)";

- la pozitia 154369, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "10189310 (reevaluare)";

- la pozitia 154370, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "333190 (reevaluare)";

- la pozitia 154371, coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "Retele electrice exterioare (redenumire)", iar coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "2974080 (reevaluare)";

- la pozitia 154372, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "738819 (reevaluare)";

- la pozitia 154373, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "92553 (reevaluare)";

- la pozitia 154374, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "25473 (reevaluare)";

- la pozitia 154375, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "347935 (reevaluare)";

- la pozitia 154376, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "191442 (reevaluare)";

- la pozitia 154377, coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "6 X 0,6 mp", iar coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "1698 (reevaluare)";

- la pozitia 154378, coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "4 X 0,6 mp", coloana 7 va avea urmatorul cuprins: "1999", iar coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "700 (reevaluare)";

- la pozitia 154379, coloana 7 va avea urmatorul cuprins: "1974", iar coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "980 (reevaluare)";

- la pozitia 154381, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "36493 (reevaluare)";

- la pozitia 154382, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "944 (reevaluare)";

- la pozitia 154383, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "68441 (reevaluare)";

- la pozitia 154386, coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "Teren curti constructii ferma Bragadiru (redenumire)", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "39000 mp (masuratori cadastrale + intabulare)", coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "1726300 (evaluare)", iar coloana 10 se va completa cu urmatoarele: "Extras CF nr. 13856/2010 (înscriere în cadastru general)";

- la pozitia 154387, coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "Teren ferma GAZ Bragadiru (teren agricol) (redenumire)", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "575320 mp (masuratori cadastrale + intabulare)", coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "18677400 (evaluare)", iar coloana 10 se va completa cu urmatoarele: "Extras CF nr. 13856/2010 (înscriere în cadastru general)";

- la pozitia 156286, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "877 (reevaluare)";

- la pozitia 156287, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "4091 (reevaluare)";

- la pozitia 156288, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "7867 (reevaluare)";

- la pozitia 156289, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "3157937 (reevaluare)".

10. La Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al statului, aflate în administrarea Penitenciarului Codlea:

a) se introduc 31 de pozitii, potrivit anexei nr. 3;

b) pozitia 155810 - Teren tenis + împrejmuire teren tenis se defalca conform pozitiilor cuprinse la A si B din cadrul anexei nr. 3 si se vor atribui numere MFP distincte;

- pozitia 155811 - Teren sport + împrejmuire teren sport se defalca conform pozitiilor cuprinse la C si D din cadrul anexei nr. 3 si se vor atribui numere MFP distincte;

- pozitia 104053 - Imobil 1046 - se defalca conform pozitiilor cuprinse între E si F din cadrul anexei nr. 3 si se vor atribui numere MFP distincte;

c) se modifica urmatoarele pozitii:

- la pozitia 36652, coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "Pavilion administrativ A 46-40-02 (redenumire)", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "P+1 - 417,40 mp (ridicare topografica)", coloana 8 va avea urmatorul cuprins: "1992", iar coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "98588 lei (reevaluare)";

- la pozitia 36653, coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "Bloc alimentar - centrala termica 46-40-04 (redenumire)", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "S+P+1 - 525,80 mp (ridicare topografica)", iar coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "345153 lei (reevaluare)";

- la pozitia 36654, coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "Atelier productie nr. 1 46-40-05 (redenumire)", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "P+1 - 477,45 mp (ridicare topografica)", iar coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "668649 lei (reevaluare)";

- la pozitia 36655, coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "Atelier întretinere 46-40-06 (redenumire)", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "P - 332,16 mp (ridicare topografica)", iar coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "98403 lei (reevaluare)";

- la pozitia 36656, coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "Pavilion vizita + beci 46-40-07 (redenumire)", iar coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "S+P - 308,50 mp (ridicare topografica)";

- la pozitia 36657, coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "Pavilion detinuti - infirmerii, cabinete medicale 46-40-08 (redenumire)", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "P+1 - 502 mp (ridicare topografica)", iar coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "300833 lei (reevaluare)";

- la pozitia 36658, coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "Pavilion detinere 46-40-09 (redenumire)", iar coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "P+1 - 1065,60 mp (ridicare topografica)";

- la pozitia 36659, coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "Post control nr. 2 + birouri 46-40-10 (redenumire)", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "P+1 - 169,60 mp (ridicare topografica)", iar coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "3441 lei (reevaluare)";

- la pozitia 36660, coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "Pavilion administrativ B 46-40-11 (redenumire)", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "D+P+M - 121,60 mp (ridicare topografica)", iar coloana 8 va avea urmatorul cuprins: "1952";

- la pozitia 36661, coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "Bloc locuinte de serviciu 46-40-28 (redenumire)", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "P+2 - 258,90 mp (ridicare topografica)", coloana 8 va avea urmatorul cuprins: "1998", iar coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "1276 lei (reevaluare)";

- la pozitia 36662, coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "PC nr. 1 - popota, camere oaspeti 46-40-12 (redenumire)", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "P+1 - 377,90 mp (ridicare topografica)", iar coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "7079 lei (reevaluare)";

- la pozitia 36663, coloana 8 va avea urmatorul cuprins: "1990", iar coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "2291286 lei (evaluare)";

- la pozitia 36664, coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "Curti plimbare ppl 46-40-34 (redenumire)", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "328,20 mp (ridicare topografica)", iar coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "389464 lei (reevaluare)";

- la pozitia 154041, coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "Depozit carburanti - uleiuri 46-40-14 (redenumire)", iar coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "P - 22,40 mp (ridicare topografica)";

- la pozitia 154042, coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "Depozit armament 46-40-03 (redenumire)", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "P - 197,02 mp (ridicare topografica)", iar coloana 8 va avea urmatorul cuprins: "1985";

- la pozitia 154043, coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "Copertina metalica 46-40-13 (redenumire)", iar coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "P - 46,64 mp (ridicare topografica)";

- la pozitia 154044, coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "Garaj auto, P.C., dormitor 46-40-25 (redenumire)", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "P - 765,30 mp (ridicare topografica)", iar coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "7362 lei (reevaluare)";

- la pozitia 154045, coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "Sala asteptare vizite 46-40-33 (redenumire)", iar coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "P - 59,65 mp (ridicare topografica)";

- la pozitia 154046, coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "Sere + centrala termica 46-40-22 (redenumire)", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "P - 3628,06 mp (demolare + ridicare topografica)", coloana 8 va avea urmatorul cuprins: "1984", iar coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "9494 lei (reevaluare)";

- la pozitia 154047, coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "Copertina metalica parcare 46-40-31 (redenumire)", iar coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "P - 132,55 mp (ridicare topografica)";

- la pozitia 154048, coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "Drumuri, curti, platforme 46-40-37 (redenumire)", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "P - 4369,27 mp (ridicare topografica + separare terenuri ocupate de constructii de drumuri, curti platforme)", iar coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "27613 lei (reevaluare)";

- la pozitia 154067, coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "Adapost animale nr. 3 + magazie statie epurare 46-40-20 (redenumire)", iar coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "P - 185,25 mp (ridicare topografica)";

- la pozitia 154068, coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "Fânar 46-40-19 (redenumire)", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "P - 264 mp (ridicare topografica)", iar coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "2637 lei (reevaluare)";

- la pozitia 154069, coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "Adapost animale nr. 2 + magazii 46-40-16 (redenumire)", iar coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "P - 624,70 mp (ridicare topografica)";

- la pozitia 154070, coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "Adapost animale nr. 5 46-40-44 (redenumire)", iar coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "320,85 mp (ridicare topografica)";

- la pozitia 154071, coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "Moara, magazie, furaje 46-40-18 (redenumire)", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "P - 315 mp (ridicare topografica)", iar coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "247789 lei (reevaluare)";

- la pozitia 154072, coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "Cladire administrativa + dormitoare ppl + adapost animale nr. 1 + CT + abator 46-40-15 (redenumire)", iar coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "P+1 - 981,30 mp (ridicare topografica)";

- la pozitia 154073, coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "Adapost motopompa 46-40-21 (redenumire)", iar coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "P - 15 mp (ridicare topografica)";

- la pozitia 154074, coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "Statie de epurare 46-40-42 (redenumire)", iar coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "2137695 lei (reevaluare)";

- la pozitia 154075, coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "Retele de alimentare cu energie electrica 46-40-38 (redenumire)", iar coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "970 ml";

- la pozitia 154076, coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "Put forat, rezervor apa 46-40-23 (redenumire)", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "P - 45,75 mp (ridicare topografica)", iar coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "21878 lei (reevaluare)";

- la pozitia 154077, coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "Padoc câini 46-40-26 (redenumire)", iar coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "P - 65 mp (ridicare topografica)";

- la pozitia 154078, coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "Magazie legume 46-40-27 (redenumire)", iar coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "P - 53,17 mp (ridicare topografica)";

- la pozitia 154079, coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "Împrejmuire unitate + foisoare 46-40-35 (redenumire)", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "P - 1210,42 ml", iar coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "21204 lei (reevaluare)";

- la pozitia 154080, coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "Depozit cartofi 46-40-29 (redenumire)", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "P - 280,70 mp (ridicare topografica)", iar coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "2257 lei (reevaluare)";

- la pozitia 154081, coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "Baraca metalica 46-40-30 (redenumire)", iar coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "P - 480 mp (ridicare topografica)";

- la pozitia 154082, coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "Atelier productie nr. 2 46-40-24 (redenumire)", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "P - 794,15 mp (ridicare topografica)", iar coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "10448 lei (reevaluare)";

- la pozitia 154084, coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "Pavilion administrativ - transmisiuni 46-40-32 (redenumire)", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "P - 72,75 mp (ridicare topografica - doar cladirea, fara curte)", coloana 8 va avea urmatorul cuprins: "1988", iar coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "194507 lei (reevaluare)";

- la pozitia 154085, coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "Pavilion administrativ - arhiva 46-40-01 (redenumire)", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "122,85 mp (ridicare topografica)", iar coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "71534 lei (reevaluare)";

- la pozitia 154086, coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "Transformator GAZ 46-40-40 (redenumire)", iar coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "2664 lei (reevaluare)";

- la pozitia 155723, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "22877 lei (reevaluare)";

- la pozitia 155724, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "2341 lei (reevaluare)";

- la pozitia 155725, coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "Corp A (redenumire)", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "P+1 - 609,50 mp (ridicare topografica)", iar coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "317340 lei (reevaluare)";

- la pozitia 155726, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "5215 lei (reevaluare)";

- la pozitia 155727, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "16164 lei (reevaluare)";

- la pozitia 155728, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "34889 lei (reevaluare)";

- la pozitia 155729, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "2609 lei (reevaluare)";

- la pozitia 155730, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "333673 lei (reevaluare)";

- la pozitia 155731, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "712 lei (reevaluare)";

- la pozitia 155732, coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "Structura de rezistenta si sarpanta - Gospodarie de ape minerale (ridicare topografica)", iar coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "163653 lei (reevaluare)";

- la pozitia 155733, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "28725 lei (reevaluare)";

- la pozitia 155735, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "10427 lei (eroare de operare)";

- la pozitia 155751, coloana 8 va avea urmatorul cuprins: "1998";

- la pozitia 155803, coloana 8 va avea urmatorul cuprins: "2003";

- la pozitia 155805, coloana 8 va avea urmatorul cuprins: "1998";

- la pozitia 155807, coloana 8 va avea urmatorul cuprins: "1998";

- la pozitia 155808, coloana 8 va avea urmatorul cuprins: "1998";

- la pozitia 155809, coloana 8 va avea urmatorul cuprins: "1998";

- la pozitia 155813, coloana 8 va avea urmatorul cuprins: "2001";

d) se abroga urmatoarele pozitii:

- pozitia 155734 - Teren curti constructii, deoarece suprafata este inclusa la pozitia 155737;

- pozitiile 155738 si 155739 - Buveta, deoarece sunt incluse în cadrul pozitiei 155814;

- pozitiile 155743, 155744, 155745, 155746, 155747, 155748, 155749, 155750 - Put forat, deoarece sunt incluse în cadrul pozitiei 155730.

11. La Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al statului, aflate în administrarea Penitenciarului Colibasi:

a) se introduce o pozitie, potrivit anexei nr. 4;

b) se modifica urmatoarele pozitii:

- la pozitia 38347, coloana 7 va avea urmatorul cuprins: "România, judetul Arges, localitatea Mioveni, bd. Dacia nr. 1 (localizare în teren)", iar coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "557560 lei (reevaluare)";

- la pozitia 38348, coloana 7 va avea urmatorul cuprins: "România, judetul Arges, localitatea Mioveni, bd. Dacia nr. 1 (localizare în teren)", iar coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "2058603 lei (reevaluare)";

- la pozitia 38350, coloana 7 va avea urmatorul cuprins: "România, judetul Arges, localitatea Mioveni, bd. Dacia nr. 1 (localizare în teren)", iar coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "103825 lei (reevaluare)";

- la pozitia 38352, coloana 7 va avea urmatorul cuprins: "România, judetul Arges, localitatea Mioveni, bd. Dacia nr. 1 (localizare în teren)", iar coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "609738 lei (reevaluare)";

- la pozitia 38354, coloana 7 va avea urmatorul cuprins: "România, judetul Arges, localitatea Mioveni, bd. Dacia nr. 1 (localizare în teren)", iar coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "5854942 lei (reevaluare)";

- la pozitia 38357, coloana 5 va avea urmatorul cuprins: 269964 mp (ridicare topografica)", coloana 7 va avea urmatorul cuprins: "România, judetul Arges, comuna Micesti", coloana 8 va avea urmatorul cuprins: "1980", iar coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "431340 lei (reevaluare)";

- la pozitia 106305, coloana 7 va avea urmatorul cuprins: "România, judetul Arges, localitatea Mioveni, bd. Dacia nr. 1 (localizare în teren)", iar coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "602268 lei (reevaluare)";

- la pozitia 154087, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "32409 lei (reevaluare)";

- la pozitia 154091, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "10756 lei (reevaluare)";

- la pozitia 154093, coloana 7 va avea urmatorul cuprins: "România, judetul Arges, comuna Micesti", iar coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "67881 lei (reevaluare)";

- la pozitia 154094, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "2644760 lei (reevaluare)";

- la pozitia 154095, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "178086 lei (reevaluare)";

- la pozitia 155815, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "86496 lei (reevaluare)";

- la pozitia 155816, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "133330 lei (reevaluare)";

- la pozitia 155817, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "2650511 lei (reevaluare)";

- la pozitia 155818, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "2935008 lei (reevaluare)";

c) pozitiile: 154096 - Sectie detinere spital, 154097 - Sectie detinere, 154098 - Cladire statie oxigen se transfera la Penitenciar Spital Colibasi (separare patrimoniu, conform Ordinului ministrului justitiei nr. 1.522/C/2000, Proces-verbal nr. Y2/3146 si nr. Y2/3510 din 2000, Proces-verbal nr. 1831/1999, Proces-verbal nr. 31110/2002, Proces-verbal de receptie finala nr. M7744/2005).

12. Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al statului, aflate în administrarea Penitenciarului Spital Colibasi, se modifica dupa cum urmeaza:

- la pozitia 154096, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "720873 lei (reevaluare)";

- la pozitia 154097, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "28584 lei (reevaluare)";

- la pozitia 154098, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "189783 lei (reevaluare)";

13. Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al statului, aflate în administrarea Penitenciarului Craiova, se modifica dupa cum urmeaza:

- la pozitia 39035, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "362075 lei (reevaluare)";

- la pozitia 39036, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "192913 lei (reevaluare)";

- la pozitia 39037, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "126474 lei (reevaluare)";

- la pozitia 39038, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "104833 lei (reevaluare)";

- la pozitia 39039, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "2013269 lei (reevaluare)";

- la pozitia 39040, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "93567 lei (reevaluare)";

- la pozitia 39041, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "107563 lei (reevaluare)";

- la pozitia 39042, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "2285988 lei (reevaluare)";

- la pozitia 39043, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "1359647 lei (reevaluare)";

- la pozitia 39044, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "2199187 lei (reevaluare)";

- la pozitia 39045, coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "Birouri si spatii vizitatori (redenumire)", iar coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "68838 lei (reevaluare)";

- la pozitia 39046, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "2922290 lei (reevaluare)";

- la pozitia 154003, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "4931139 lei (reevaluare)";

- la pozitia 154127, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "16207 lei (reevaluare)";

- la pozitia 154128, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "1154 lei (reevaluare)";

- la pozitia 154129, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "69031 lei (reevaluare)";

- la pozitia 154130, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "1115 lei (reevaluare)";

- la pozitia 154131, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "832 lei (reevaluare)";

- la pozitia 154132, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "486704 lei (reevaluare)";

- la pozitia 154133, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "108736 lei (reevaluare)";

- la pozitia 154134, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "77023 lei (reevaluare)";

- la pozitia 154135, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "112525 lei (reevaluare)";

- la pozitia 154136, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "50448 lei (reevaluare)";

- la pozitia 154137, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "6954 lei (reevaluare)";

- la pozitia 154138, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "2720812 lei (reevaluare)";

- la pozitia 154139, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "90655 lei (reevaluare)";

- la pozitia 154140, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "80265 lei (reevaluare)";

- la pozitia 154141, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "70687 lei (reevaluare)";

- la pozitia 154142, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "58235 lei (reevaluare)";

- la pozitia 154143, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "453694 lei (reevaluare)";

- la pozitia 154144, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "35505 lei (reevaluare)";

- la pozitia 154147, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "30797 lei (reevaluare)";

- la pozitia 154148, coloana 5 va avea urmatorul cuprins: 11155 mp (ridicare topografica)", iar coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "464313 lei (reevaluare)";

- la pozitia 154149, coloana 5 va avea urmatorul cuprins: 21,72 ha (ridicare topografica)", iar coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "200626 lei (reevaluare)";

- la pozitia 154629, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "19202 lei (reevaluare)";

- la pozitia 154630, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "12069 lei (reevaluare)";

- la pozitia 154631, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "10133 lei (reevaluare)";

- la pozitia 154632, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "8078 lei (reevaluare)";

- la pozitia 154633, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "7865 lei (reevaluare)";

- la pozitia 154634, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "9070 lei (reevaluare)";

- la pozitia 154635, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "4552 lei (reevaluare)";

- la pozitia 154636, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "23362 lei (reevaluare)";

- la pozitia 154637, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "2771 lei (reevaluare)";

- la pozitia 154638, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "43478 lei (reevaluare)";

- la pozitia 154639, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "12849 lei (reevaluare)";

- la pozitia 154640, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "21611 lei (reevaluare)";

- la pozitia 154641, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "9613 lei (reevaluare)";

- la pozitia 154642, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "8361 lei (reevaluare)";

- la pozitia 154643, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "1726 lei (reevaluare)";

- la pozitia 154644, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "10647 lei (reevaluare)";

- la pozitia 154645, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "34635 lei (reevaluare)";

- la pozitia 154646, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "94816 lei (reevaluare)";

- la pozitia 154647, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "24535 lei (reevaluare)";

- la pozitia 154648, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "124201 lei (reevaluare)";

- la pozitia 154649, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "44092 lei (reevaluare)";

- la pozitia 154650, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "17325 lei (reevaluare)";

- la pozitia 154651, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "8030 lei (reevaluare)";

- la pozitia 154652, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "37554 lei (reevaluare)";

- la pozitia 154653, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "37554 lei (reevaluare)";

- la pozitia 154654, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "1425 lei (reevaluare)";

- la pozitia 154655, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "1425 lei (reevaluare)";

- la pozitia 154656, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "7322 lei (reevaluare)";

- la pozitia 154657, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "50717 lei (reevaluare)";

- la pozitia 154658, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "1181 lei (reevaluare)";

- la pozitia 154659, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "1996 lei (reevaluare)";

- la pozitia 154660, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "1949 lei (reevaluare)";

- la pozitia 154661, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "1842 lei (reevaluare)";

- la pozitia 154662, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "34527 lei (reevaluare)";

- la pozitia 154663, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "1117 lei (reevaluare)";

- la pozitia 154664, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "18651 lei (reevaluare)";

- la pozitia 154665, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "13 lei (reevaluare)";

- la pozitia 154666, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "707 lei (reevaluare)";

- la pozitia 154667, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "40462 lei (reevaluare)";

- la pozitia 154668, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "3071 lei (reevaluare)";

- la pozitia 154669, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "267212 lei (reevaluare)";

- la pozitia 154670, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "1806665 lei (reevaluare)";

- la pozitia 154671, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "295174 lei (reevaluare)";

- la pozitia 154672, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "229398 lei (reevaluare)";

- la pozitia 154673, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "296951 lei (reevaluare)";

- la pozitia 154674, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "10676 lei (reevaluare)";

- la pozitia 154675, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "49767 lei (reevaluare)";

- la pozitia 154676, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "11163 lei (reevaluare)";

- la pozitia 154677, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "600 lei (reevaluare)";

- la pozitia 154678, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "5263 lei (reevaluare)";

- la pozitia 154679, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "2264 lei (reevaluare)";

- la pozitia 154680, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "1216 lei (reevaluare)";

- la pozitia 154681, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "2842 lei (reevaluare)";

- la pozitia 154682, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "49026 lei (reevaluare)";

- la pozitia 154683, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "13730 lei (reevaluare)";

- la pozitia 154684, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "2095 lei (reevaluare)";

- la pozitia 154685, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "14024 lei (reevaluare)";

- la pozitia 154686, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "26234 lei (reevaluare)";

- la pozitia 154687, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "448 lei (reevaluare)".

14. La Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al statului, aflate în administrarea Penitenciarului de Minori si Tineri Craiova:

a) se introduce o pozitie, potrivit anexei nr. 5;

b) se modifica urmatoarele pozitii:

- la pozitia 40101, coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "P - 201 mp (ridicare topografica)", iar coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "118501 lei (reevaluare)";

- la pozitia 40102, coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "P - 702 mp (ridicare topografica)", coloana 8 va avea urmatorul cuprins: "1992", iar coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "106874 lei (reevaluare)";

- la pozitia 40103, coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "P+2 - 626 mp (ridicare topografica)", iar coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "167397 lei (reevaluare)";

- la pozitia 40104, coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "S+P+4 - 633 mp (ridicare topografica)", iar coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "459485 lei (reevaluare)";

- la pozitia 40105, coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "D+P - 355 mp (ridicare topografica)", iar coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "95829 lei (reevaluare)";

- la pozitia 40106, coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "P - 190 mp (ridicare topografica)", iar coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "26982 lei (reevaluare)";

- la pozitia 40108, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "166313 lei (reevaluare)";

- la pozitia 40109, coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "P - 459 mp (ridicare topografica)", iar coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "61177 lei (reevaluare)";

- la pozitia 40110, coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "P+2 - 579 mp (ridicare topografica)", iar coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "179367 lei (reevaluare)";

- la pozitia 40111, coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "P - 363 mp (ridicare topografica)", iar coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "67943 lei (reevaluare)";

- la pozitia 40112, coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "P+1 - 1405 mp (ridicare topografica)", iar coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "405472 lei (reevaluare)";

- la pozitia 153982, coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "P - 197 mp (ridicare topografica)", iar coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "43365 lei (reevaluare)";

- la pozitia 153983, coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "P - 139 mp (ridicare topografica)", iar coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "1496 lei (reevaluare)";

- la pozitia 153984, coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "P - 202 mp (ridicare topografica)", iar coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "66983 lei (reevaluare)";

- la pozitia 154050, coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "P - 30 mp (ridicare topografica)";

- la pozitia 154058, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "2013 lei (reevaluare)";

- la pozitia 154059, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "111415 lei (reevaluare)";

- la pozitia 154064, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "4726 lei (reevaluare)";

- la pozitia 156039, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "48379 lei (reevaluare)";

- la pozitia 156040, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "5396 lei (reevaluare)";

c) se abroga urmatoarele pozitii:

- pozitiile 154051, 154052, 154053, 154054, 154055, 154056 deoarece sunt dublate de pozitiile 154060, 154061, 154062, 154063, 154064, 154065 (înregistrare dubla);

- pozitia 154060 - Magazie cazarmare, deoarece a fost demolata conform Autorizatiei de demolare nr. 42/2008;

- pozitia 154061 - Put apa, deoarece a fost trecut în contul 2131, ca echipament tehnologic.

15. La Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al statului, aflate în administrarea Penitenciarului Spital Dej:

a) se introduce o pozitie, potrivit anexei nr. 6;

b) se modifica urmatoarele pozitii:

- la pozitia 61986, coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "S+P - 515 mp (ridicare topografica)", coloana 8 va avea urmatorul cuprins: "1997", iar coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "886300 lei (reevaluare)";

- la pozitia 61987, coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "P+1+2 - 874,15 mp (ridicare topografica)", coloana 8 va avea urmatorul cuprins: "1997", iar coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "2632600 lei (reevaluare)";

- la pozitia 61988, coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "Centrala termica + atelier (redenumire)", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "P - 212,15 mp (ridicare topografica)", coloana 8 va avea urmatorul cuprins: "1997", iar coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "61500 lei (reevaluare)";

- la pozitia 61989, coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "P - 72,5 mp (eroare de operare)", coloana 8 va avea urmatorul cuprins: "1997", iar coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "17700 lei (reevaluare)";

- la pozitia 61990, coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "P - 9 mp (eroare de operare)", coloana 8 va avea urmatorul cuprins: "1997", iar coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "7900 lei (reevaluare)".

16. La Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al statului, aflate în administrarea Penitenciarului Deva:

a) se introduce o pozitie, potrivit anexei nr. 7;

b) se modifica urmatoarele pozitii:

- la pozitia 37791, coloana 7 va avea urmatorul cuprins: "România, judetul Hunedoara, Bârcea Mare, str. Sântuhalm nr. 1 (localizare în teren)", iar coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "344773 lei (reevaluare)";

- la pozitia 37792, coloana 7 va avea urmatorul cuprins: "România, judetul Hunedoara, Bârcea Mare, str. Sântuhalm nr. 1 (localizare în teren)", iar coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "1326609 lei (reevaluare)";

- la pozitia 37793, coloana 7 va avea urmatorul cuprins: "România, judetul Hunedoara, Bârcea Mare, str. Sântuhalm nr. 1 (localizare în teren)", iar coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "68369 lei (reevaluare)";

- la pozitia 37794, coloana 7 va avea urmatorul cuprins: "România, judetul Hunedoara, Bârcea Mare, str. Sântuhalm nr. 1 (localizare în teren)", iar coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "222094 lei (reevaluare)";

- la pozitia 37795, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "43448 lei (reevaluare)";

- la pozitia 37796, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "128785 lei (reevaluare)";

- la pozitia 37797, coloana 7 va avea urmatorul cuprins: "România, judetul Hunedoara, Bârcea Mare, str. Sântuhalm nr. 1 (localizare în teren)", iar coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "18785 lei (reevaluare)";

- la pozitia 37798, coloana 7 va avea urmatorul cuprins: "România, judetul Hunedoara, Bârcea Mare, str. Sântuhalm nr. 1 (localizare în teren)", iar coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "1700088 lei (reevaluare)";

- la pozitia 106327, coloana 7 va avea urmatorul cuprins: "România, judetul Hunedoara, Bârcea Mare, str. Sântuhalm nr. 1 (localizare în teren)", iar coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "340960 lei (reevaluare)";

- la pozitia 155819, coloana 7 va avea urmatorul cuprins: "România, judetul Hunedoara, Bârcea Mare, str. Sântuhalm nr. 1 (localizare în teren)", iar coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "1763814 lei (reevaluare)";

- la pozitia 155820, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "643983 lei (reevaluare)".

17. La Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al statului, aflate în administrarea Penitenciarului Drobeta-Turnu Severin:

a) se introduc 7 pozitii, potrivit anexei nr. 8;

b) se modifica urmatoarele pozitii:

- la pozitia 34428, coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "P+1 - 1388 mp (ridicare topografica)", iar coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "133659 lei (reevaluare)";

- la pozitia 34429, coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "P - 121,55 mp (ridicare topografica)", iar coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "32362 lei (reevaluare)";

- la pozitia 34430, coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "P - 243,61 mp (ridicare topografica)", iar coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "33251 lei (reevaluare)";

- la pozitia 34431, coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "Bloc administrativ (redenumire)", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "P - 622,41 mp (ridicare topografica)", iar coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "342856 lei (reevaluare)";

- la pozitia 34432, coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "P+1 - 812,68 mp (ridicare topografica)", iar coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "275662 lei (reevaluare)";

- la pozitia 34433, coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "P - 117,17 mp (ridicare topografica)", iar coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "21128 lei (reevaluare)";

- la pozitia 34434, coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "P - 210 mp (ridicare topografica)", iar coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "21643 lei (reevaluare)";

- la pozitia 34435, coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "Garaj, birouri, ateliere (redenumire)", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "P+1 - 478,39 mp (ridicare topografica)", iar coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "304224 lei (reevaluare)";

- la pozitia 34436, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "174786 lei (reevaluare)";

- la pozitia 34437, coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "Cladire corp detentie C3 (redenumire)", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "P+1 - 433,67 mp (ridicare topografica)", coloana 8 va avea urmatorul cuprins: "1912", iar coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "869825 lei (reevaluare)";

- la pozitia 34438, coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "P - 524,41 mp (ridicare topografica)", coloana 8 va avea urmatorul cuprins: "1930", iar coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "645611 lei (reevaluare)";

- la pozitia 34439, coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "Cladire corp detentie (redenumire)", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "P+1 - 740,97 mp (ridicare topografica)", coloana 8 va avea urmatorul cuprins: "1930", iar coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "912779 lei (reevaluare)";

- la pozitia 34440, coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "Cladire bucatarie (redenumire)", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "P - 378,74 mp (ridicare topografica)", iar coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "283387 lei (reevaluare)";

- la pozitia 34441, coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "62729 mp (retrocedare CLFF Simian conform sentintelor civile: nr. 3539/12.09.2006 - 16311 mp, nr. 2553/25.05.2007 - 10160 mp, nr. 4205/01.10.2007 - 13200 mp, nr. 3284/04.07.2008 - 10000 mp)", coloana 8 va avea urmatorul cuprins: "1930", iar coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "1525569 lei (reevaluare)";

- la pozitia 34442, coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "Teren (redenumire)", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "54493 mp, CF nr. 380/N nr. cadastral 440 (ridicare topografica)", coloana 8 va avea urmatorul cuprins: "1988", iar coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "162934 lei (evaluare)";

- la pozitia 106339, iar coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "36801 lei (reevaluare)".

18. Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al statului, aflate în administrarea Penitenciarului Focsani, se modifica dupa cum urmeaza:

- la pozitia 36312, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "303848 lei (reevaluare)";

- la pozitia 36313, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "38076 lei (reevaluare)";

- la pozitia 36314, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "509572 lei (reevaluare)";

- la pozitia 36315, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "5340094 lei (reevaluare)";

- la pozitia 36316, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "124489 lei (reevaluare)";

- la pozitia 36317, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "139937 lei (reevaluare)";

- la pozitia 36318, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "1778325 lei (reevaluare)";

- la pozitia 36319, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "144075 lei (reevaluare)";

- la pozitia 36320, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "489476 lei (reevaluare)";

- la pozitia 36321, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "2163806 lei (reevaluare)";

- la pozitia 155821, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "213845 lei (reevaluare)".

19. La Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al statului, aflate în administrarea Penitenciarului Galati:

a) se introduc doua pozitii, potrivit anexei nr. 9;

b) se modifica urmatoarele pozitii:

- la pozitia 26748, coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "Anexa (redenumire)", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "P - 25,11 mp (ridicare topografica)", iar coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "10964 lei (reevaluare)";

- la pozitia 26749, coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "P - 145,87 mp (ridicare topografica)", iar coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "596176 lei (reevaluare)";

- la pozitia 26751, coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "430521,77 mp (ridicare topografica)", iar coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "614784 lei (reevaluare)";

- la pozitia 154113, coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "Drumuri si platforme (redenumire)";

- la pozitia 154114, coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "P - 27,90 mp (ridicare topografica)";

- la pozitia 154115, coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "P - 262,51 mp (ridicare topografica)";

- la pozitia 154116, coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "Remiza (redenumire)", iar coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "P - 131,94 mp (ridicare topografica)";

- la pozitia 154117, coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "Hidrofor (redenumire)", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "P - 8,10 mp (ridicare topografica)", coloana 7 va avea urmatorul cuprins: "România, judetul Galati, comuna Sendreni (localizare în teren)", iar coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "9842 lei (reevaluare)";

- la pozitia 154118, coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "Magazii (redenumire)", iar coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "P - 131,29 mp (ridicare topografica)";

- la pozitia 154119, coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "Depozite (redenumire)", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "P - 1180,25 mp (ridicare topografica)", coloana 7 va avea urmatorul cuprins: "România, judetul Galati, municipiul Galati, str. Traian nr. 252 (localizare în teren)", iar coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "199553 lei (reevaluare)";

- la pozitia 154120, coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "Punct control (redenumire)", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "P - 55,35 mp (ridicare topografica)";

- la pozitia 154121, coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "Birouri, magazii (redenumire)", iar coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "P - 266,95 mp (ridicare topografica)";

- la pozitia 154122, coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "Birouri, magazii (redenumire)", iar coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "P - 176,61 mp (ridicare topografica)";

- la pozitia 154123, coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "P - 139,62 mp (ridicare topografica)";

- la pozitia 154125, coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "Anexe, magazii (redenumire)", iar coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "P - 390,95 mp (ridicare topografica)";

- la pozitia 154126, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "7923308 lei (reevaluare)";

- la pozitia 155822, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "30373 lei (reevaluare)".

20. La Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al statului, aflate în administrarea Penitenciarului Giurgiu:

a) se modifica urmatoarele pozitii:

- la pozitia 154152, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "2099840 lei (reevaluare)", iar coloana 10 se va completa cu urmatoarele: "PV 79668/2000";

- la pozitia 154153, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "3517121 lei (reevaluare)", iar coloana 10 se va completa cu urmatoarele: "PV 79669/2000";

- la pozitia 154154, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "1002275 lei (reevaluare)", iar coloana 10 se va completa cu urmatoarele: "PV 79672/2000";

- la pozitia 154155, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "2331327 lei (reevaluare)", iar coloana 10 se va completa cu urmatoarele: "PV 79671/2000";

- la pozitia 154156, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "3195397 lei (reevaluare)", iar coloana 10 se va completa cu urmatoarele: "PV 79672/2000";

- la pozitia 154157, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "1582956 lei (reevaluare)", iar coloana 10 se va completa cu urmatoarele: "PV 79673/2000";

- la pozitia 154158, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "1789298 lei (reevaluare)", iar coloana 10 se va completa cu urmatoarele: "PV 79675/2000";

- la pozitia 154159, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "3891161 lei (reevaluare)", iar coloana 10 se va completa cu urmatoarele: "PV 14084/2001";

- la pozitia 154160, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "11584441 lei (reevaluare)", iar coloana 10 se va completa cu urmatoarele: "PV 22520/2002";

- la pozitia 154161, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "12323188 lei (reevaluare)", iar coloana 10 se va completa cu urmatoarele: "PV 14086/2001";

- la pozitia 154162, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "12709479 lei (reevaluare)", iar coloana 10 se va completa cu urmatoarele: "PV 79670/2000";

- la pozitia 154163, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "2930924 lei (reevaluare)", iar coloana 10 se va completa cu urmatoarele: "PV 22521/2002";

- la pozitia 154164, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "2720362 lei (reevaluare)", iar coloana 10 se va completa cu urmatoarele: "PV 14085/2001";

- la pozitia 154165, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "3057509 lei (reevaluare)", iar coloana 10 se va completa cu urmatoarele: "PV 20063/2000";

- la pozitia 154166, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "1430430 lei (reevaluare)", iar coloana 10 se va completa cu urmatoarele: "PV 20062/2002";

- la pozitia 154167, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "4919714 lei (reevaluare)", iar coloana 10 se va completa cu urmatoarele: "PV 25633/2003";

- la pozitia 154168, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "4349794 lei (reevaluare)", iar coloana 10 se va completa cu urmatoarele: "PV 20061/2002";

- la pozitia 154169, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "4082114 lei (reevaluare)", iar coloana 10 se va completa cu urmatoarele: "PV 35552/2003";

- la pozitia 154170, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "6573036 lei (reevaluare)", iar coloana 10 se va completa cu urmatoarele: "PV 33025/2004";

- la pozitia 154171, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "2181702 lei (reevaluare)", iar coloana 10 se va completa cu urmatoarele: "PV 33027/2004";

- la pozitia 154172, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "4183132 lei (reevaluare)", iar coloana 10 se va completa cu urmatoarele: "PV 33026/2004";

- la pozitia 154181, coloana 10 se va completa cu urmatoarele: "Aviz MA nr. 15/1993";

- la pozitia 154181, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "6185690 lei (reevaluare)";

- la pozitia 155823, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "7257526 lei (reevaluare)";

- la pozitia 155824, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "4256023 lei (reevaluare)";

- la pozitia 155825, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "3481031 lei (reevaluare)";

b) se abroga pozitiile 154173 - Împrejmuire plasa, 154174 - Împrejmuire semifabricate, 154175 - Retele hidro exterioare, 154176 - Retele termo exterioare, 154177 - Retele electrice exterioare, 154178 - Racord apa, canal, 154179 - Racord electric, 154180 - Drumuri si platforme, 155826 - Copertine, 155827 - Curti plimbare, deoarece acestea reprezinta amenajari la terenuri si, conform legii, sunt supuse amortizarii.

21. La Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al statului, aflate în administrarea Penitenciarului Gherla:

a) se introduc 6 pozitii, potrivit anexei nr. 10;

b) pozitia 154111 - Constructii - se defalca conform pozitiilor cuprinse între A si B din cadrul anexei nr. 10 si se vor atribui numere MFP distincte;

c) se modifica urmatoarele pozitii:

- la pozitia 36022, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "81959 lei (reevaluare)";

- la pozitia 36023, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "134386 lei (reevaluare)";

- la pozitia 36024, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "85205 lei (reevaluare)";

- la pozitia 36025, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "288571 lei (reevaluare)";

- la pozitia 36026, coloana 8 va avea urmatorul cuprins: "1540", iar coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "277915 lei (reevaluare)";

- la pozitia 36027, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "471913 lei (reevaluare)";

- la pozitia 36028, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "1647822 lei (reevaluare)";

- la pozitia 36029, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "60153 lei (reevaluare)";

- la pozitia 36030, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "47007 lei (reevaluare)";

- la pozitia 36031, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "98501 lei (reevaluare)";

- la pozitia 36032, coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "P - 239,4 mp (ridicare topografica)", iar coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "1108648 lei (reevaluare)";

- la pozitia 36033, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "806502 lei (reevaluare)";

- la pozitia 36034, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "95421 lei (reevaluare)";

- la pozitia 36035, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "86238 lei (reevaluare)";

- la pozitia 36036, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "17068 lei (reevaluare)";

- la pozitia 36037, coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "P - 1840,90 mp [îndreptare eroare, pct. 18 lit. b) paragraful (3) din HG nr. 295/2011]", iar coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "337988 lei [îndreptare eroare, pct. 18 lit. b) paragraful (3) din HG nr. 295/2011]";

- la pozitia 36038, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "847404 lei (reevaluare)";

- la pozitia 106370, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "144663 lei (reevaluare)";

- la pozitia 154099, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "18924 lei (reevaluare)";

- la pozitia 154100, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "4639 lei (reevaluare)";

- la pozitia 154101, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "3611 lei (reevaluare)";

- la pozitia 154102, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "1580 lei (reevaluare)";

- la pozitia 154103, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "12065 lei (reevaluare)";

- la pozitia 154104, coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "Atelier tâmplarie (redenumire)", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "P - 200 mp (ridicare topografica)", iar coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "723787 lei (reevaluare)";

- la pozitia 154105, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "38146 lei (reevaluare)";

- la pozitia 154106, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "122211 lei (reevaluare)";

- la pozitia 154107, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "96915 lei (reevaluare)";

- la pozitia 154108, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "23385 lei (reevaluare)";

- la pozitia 154109, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "145538 lei (reevaluare)";

- la pozitia 154110, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "1828788 lei (reevaluare)";

- la pozitia 154112, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "112072 lei (reevaluare)";

- la pozitia 155828, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "18556 lei (reevaluare)";

- la pozitia 155829, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "29631 lei (reevaluare)";

- la pozitia 155830, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "48828 lei (reevaluare)";

- la pozitia 155831, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "25326 lei (reevaluare)";

- la pozitia 155832, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "2564 lei (reevaluare)";

- la pozitia 155833, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "34248 lei (reevaluare)";

- la pozitia 155834, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "6605 lei (reevaluare)";

- la pozitia 155835, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "709 lei (reevaluare)";

- la pozitia 155836, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "3534 lei (reevaluare)";

- la pozitia 155837, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "656 lei (reevaluare)";

- la pozitia 155838, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "2058 lei (reevaluare)";

- la pozitia 155839, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "31721 lei (reevaluare)";

- la pozitia 155840, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "5353 lei (reevaluare)";

- la pozitia 155841, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "2379 lei (reevaluare)";

- la pozitia 155843, coloana 8 va avea urmatorul cuprins: "1540", iar coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "303923 lei (reevaluare)";

- la pozitia 155844, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "51853 lei (reevaluare)";

- la pozitia 155845, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "5948 lei (reevaluare)";

- la pozitia 155846, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "24 lei (reevaluare)";

- la pozitia 155847, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "48 lei (reevaluare)";

- la pozitia 155848, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "156549 lei (reevaluare)";

- la pozitia 155849, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "23772 lei (reevaluare)";

- la pozitia 155850, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "60543 lei (reevaluare)";

- la pozitia 155851, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "91400 lei (reevaluare)";

- la pozitia 155852, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "552477 lei (reparatie capitala cu finalizare + reevaluare)", iar coloana 10 va avea urmatorul cuprins: "Sentinta civila nr. 12.172/1995, HG nr. 295/2011, Proces-verbal de receptie finala nr. U/45159 din 15.07.2010 a lucrarilor de RK Pavilion detentie";

- la pozitia 155854, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "5079 lei (reevaluare)";

- la pozitia 155855, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "42850 lei (reevaluare)";

- la pozitia 155856, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "87570 lei (reevaluare)";

- la pozitia 155857, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "56266 lei (reevaluare)";

- la pozitia 155858, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "159285 lei (reevaluare)";

- la pozitia 155859, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "36914 lei (reevaluare)";

- la pozitia 155860, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "36508 lei (reevaluare)";

- la pozitia 155861, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "56754 lei (reevaluare)";

- la pozitia 155862, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "336946 lei (reevaluare)";

- la pozitia 155863, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "2790051 lei (reevaluare)";

d) se abroga urmatoarele pozitii:

- pozitia 155853 - Corp garda, deoarece se regaseste în cadrul pozitiei 36037 (înregistrare dubla);

- pozitia 36037 - Spatii detentie, deoarece se regaseste în cadrul pozitiei 106369 (înregistrare dubla);

- pozitia 106369 - Cladiri, deoarece se regaseste defalcata la pozitiile 155849 - Cladire corp A1, 155850 - Cladire corp A2, 155851 - Cladire corp B1, 155852 - Cladire corp B2, 155853 - Corp garda, 155854 - Camera grup electrogen, 36037 - Spatii detentie (înregistrare dubla).

22. La Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al statului, aflate în administrarea Penitenciarului Iasi:

a) se introduc 6 pozitii, potrivit anexei nr. 11;

b) se modifica urmatoarele pozitii:

- la pozitia 39519, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "477081 lei (reevaluare)";

- la pozitia 39522, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "131875 lei (reevaluare)";

- la pozitia 39523, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "29597 lei (reevaluare)";

- la pozitia 39525, coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "Pavilion detentie Corp A (redenumire)", coloana 5 va avea urmatorul cuprins "S+P+1 - 1720,29 mp (ridicare topografica)", iar coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "223806 lei (reevaluare)";

- la pozitia 39526, coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "Pavilion detentie Corp B (redenumire)", iar coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "1748796 lei (reevaluare)";

- la pozitia 39527, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "686265 lei (reevaluare)";

- la pozitia 39528, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "7409 lei (reevaluare)";

- la pozitia 39529, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "25112 lei (reevaluare)";

- la pozitia 39530, coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "2,5 ha - Parcela Ap1 (719/1) (ridicare topografica + 5 ha se regasesc la pozitia MF 155878 - Teren agricol Chirita - Parcela Ap 1 (4494)", iar coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "1190 lei (reevaluare)";

- la pozitia 39531, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "22681 lei (reevaluare)";

- la pozitia 153969, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "873875 lei (reevaluare)";

- la pozitia 155864, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "2052 lei (reevaluare)";

- la pozitia 155865, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "1763 lei (reevaluare)";

- la pozitia 155868, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "2208 lei (reevaluare)";

- la pozitia 155869, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "2233 lei (reevaluare)";

- la pozitia 155870, coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "Magazie echipament si ateliere (redenumire)";

- la pozitia 155874, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "1365 lei (reevaluare)";

- la pozitia 155875, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "8132 lei (reevaluare)";

- la pozitia 155876, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "144593 lei (reevaluare)";

- la pozitia 155877, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "292 lei (reevaluare)";

- la pozitia 155878, coloana 8 va avea urmatorul cuprins: "1989", iar coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "2379 lei (reevaluare)";

- la pozitia 155879, coloana 8 va avea urmatorul cuprins: "1980", iar coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "13468 lei (reevaluare)";

- la pozitia 155880, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "104427 lei (reevaluare)";

- la pozitia 155881, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "29946 lei (reevaluare)";

- la pozitia 155882, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "29946 lei (reevaluare)";

- la pozitia 155883, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "59892 lei (reevaluare)";

- la pozitia 155884, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "59892 lei (reevaluare)";

- la pozitia 155885, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "59892 lei (reevaluare)";

- la pozitia 155886, coloana 8 va avea urmatorul cuprins: "1993", iar coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "72841 lei (reevaluare)".

23. La Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al statului, aflate în administrarea Penitenciarului Margineni:

a) se introduce o pozitie, potrivit anexei nr. 12;

b) se modifica urmatoarele pozitii:

- la pozitia 60417, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "1081303 lei (reevaluare)";

- la pozitia 60418, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "194327 lei (reevaluare)";

- la pozitia 60419, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "88241 lei (reevaluare)";

- la pozitia 60420, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "1126220 lei (reevaluare)";

- la pozitia 60421, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "27849 lei (reevaluare)";

- la pozitia 60422, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "440308 lei (reevaluare)";

- la pozitia 60423, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "399665 lei (reevaluare)";

- la pozitia 60424, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "49900 lei (reevaluare)";

- la pozitia 60425, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "440308 lei (reevaluare)";

- la pozitia 60427, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "484911 lei (reevaluare)";

- la pozitia 60431, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "1148175 lei (reevaluare)";

- la pozitia 60432, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "229028 lei (reevaluare)";

- la pozitia 60433, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "34894 lei (reevaluare)";

- la pozitia 60434, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "276860 lei (reevaluare)";

- la pozitia 60435, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "24993 lei (reevaluare)";

- la pozitia 60436, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "501886 lei (reevaluare)";

- la pozitia 60437, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "119025 lei (reevaluare)";

- la pozitia 60438, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "32720 lei (reevaluare)";

- la pozitia 60439, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "484180 lei (reevaluare)";

- la pozitia 60440, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "310700 lei (reevaluare)";

- la pozitia 60441, coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "Teren agricol GAZ si câmp (redenumire)", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "421208 mp (ridicare topografica)", iar coloana 10 va avea urmatorul cuprins: "Ordinul nr. 503/1969, Protocol nr. 249168/6347/1986 al Departamentului Agriculturii de Stat si Ministerul de Interne, Ordinul nr. 132/1992, Ordinul de transfer nr. 12/1978 al Departamentului Agriculturii de Stat";

- la pozitia 106419, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "109515 lei (reevaluare)", iar coloana 10 va avea urmatorul cuprins: "PV 1597/1974, transcris la Notariatul de stat Dâmbovita";

- la pozitia 106421, coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "Magazii - spatii depozitare (redenumire)", iar coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "50170 lei (reevaluare)";

- la pozitia 153970, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "686580 lei (evaluare)", iar coloana 10 va avea urmatorul cuprins: "PV 1579/1974, PV receptie finala 14253/19.12.2011";

- la pozitia 153971, coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "42658 mp (ridicare topografica)".

24. La Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al statului, aflate în administrarea Penitenciarului Miercurea-Ciuc:

a) se modifica urmatoarele pozitii:

- la pozitia 34995, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "847000 lei (reevaluare)";

- la pozitia 34996, coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "Detentie 1 + Centrala termica + Bucatarie (redenumire)", coloana 5 va avea urmatorul cuprins "392,14 mp (ridicare topografica)", iar coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "2252300 lei (reevaluare)";

- la pozitia 34997, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "1687400 lei (reevaluare)";

- la pozitia 34998, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "1650600 lei (reevaluare)";

- la pozitia 34999, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "705910 lei (reevaluare)";

- la pozitia 35001, coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "Teren si amenajari de teren (redenumire)", iar coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "1632860 lei (reevaluare)";

- la pozitia 153973, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "903200 lei (reevaluare)";

- la pozitia 106471, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "1244600 lei (reevaluare)";

b) se abroga pozitia 153972, Teren curti constructii, deoarece în urma masuratorilor cadastrale a fost inclusa în pozitia 35001.

25. La Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al statului, aflate în administrarea Penitenciarului Oradea:

a) se introduce o pozitie, potrivit anexei nr. 13;

b) se modifica urmatoarele pozitii:

- la pozitia 34346, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "319055 lei (reevaluare)";

- la pozitia 34347, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "110049 lei (reevaluare)";

- la pozitia 34348, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "1379360 lei (reevaluare)";

- la pozitia 34351, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "470572 lei (reevaluare)";

- la pozitia 34352, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "40497 lei (reevaluare)";

- la pozitia 34353, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "32976 lei (reevaluare)";

- la pozitia 34354, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "22392 lei (reevaluare)";

- la pozitia 154008, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "11259677 lei (reevaluare)";

- la pozitia 154206, coloana 8 va avea urmatorul cuprins: "2007", iar coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "200689 lei (reevaluare)";

- la pozitia 154207, coloana 8 va avea urmatorul cuprins: "2007", iar coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "88884 lei (reevaluare)";

- la pozitia 154208, coloana 8 va avea urmatorul cuprins: "2007", iar coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "16778 lei (reevaluare)";

- la pozitia 154210, coloana 8 va avea urmatorul cuprins: "2007", iar coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "15 lei (eroare de operare)";

- la pozitia 154211, coloana 8 va avea urmatorul cuprins: "2007";

- la pozitia 154212, coloana 8 va avea urmatorul cuprins: "2007", iar coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "26 lei (eroare de operare)";

- la pozitia 154213, coloana 8 va avea urmatorul cuprins: "2007", iar coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "8 lei (eroare de operare)";

- la pozitia 154214, coloana 8 va avea urmatorul cuprins: "2007";

- la pozitia 154215, coloana 8 va avea urmatorul cuprins: "2007", iar coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "10300 lei (reevaluare)";

- la pozitia 154216, coloana 8 va avea urmatorul cuprins: "2007", iar coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "10300 lei (reevaluare)";

- la pozitia 154217, coloana 8 va avea urmatorul cuprins: "2007", iar coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "10300 lei (reevaluare)";

- la pozitia 154218, coloana 8 va avea urmatorul cuprins: "2007", iar coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "10300 lei (reevaluare)";

- la pozitia 154219, coloana 8 va avea urmatorul cuprins: "2007", iar coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "10324 lei (reevaluare)";

- la pozitia 154220, coloana 8 va avea urmatorul cuprins: "2007", iar coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "10324 lei (reevaluare)";

- la pozitia 154221, coloana 8 va avea urmatorul cuprins: "2007", iar coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "10324 lei (reevaluare)";

- la pozitia 154222, coloana 8 va avea urmatorul cuprins: "2007", iar coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "10300 lei (reevaluare)";

- la pozitia 155887, coloana 8 va avea urmatorul cuprins: "2007", iar coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "14686 lei (reevaluare)";

- la pozitia 155888, coloana 8 va avea urmatorul cuprins: "2007", iar coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "44697 lei (reevaluare)";

- la pozitia 155889, coloana 8 va avea urmatorul cuprins: "2007", iar coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "24928 lei (reevaluare)";

- la pozitia 155891, coloana 8 va avea urmatorul cuprins: "2007", iar coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "79917 lei (reevaluare)";

c) se abroga pozitia 154007 - Imobil 2952 (poligon tragere) constructii, deoarece se gaseste defalcata de la pozitia 154206 la pozitia 154222, respectiv de la pozitia 155887 la pozitia 155891 (înregistrare dubla).

26. La Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al statului, aflate în administrarea Penitenciarului Pelendava:

a) se introduc 14 pozitii, potrivit anexei nr. 14;

b) pozitia 156163 - Teren agricol se defalca conform pozitiilor cuprinse între A si B din cadrul anexei nr. 14 si se vor atribui numere MFP distincte;

- pozitia 154150 - Teren arabil Facai se defalca conform pozitiilor cuprinse între C si D din cadrul anexei nr. 14 si se vor atribui numere MFP distincte;

c) se modifica urmatoarele pozitii:

- la pozitia 156041, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "1869089 lei (reevaluare)";

- la pozitia 156042, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "11005 lei (reevaluare)";

- la pozitia 156043, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "69 lei (reevaluare)";

- la pozitia 156044, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "162 lei (reevaluare)";

- la pozitia 156045, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "1474 lei (reevaluare)";

- la pozitia 156046, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "8443 lei (reevaluare)";

- la pozitia 156047, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "31648 lei (reevaluare)";

- la pozitia 156048, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "33849 lei (reevaluare)";

- la pozitia 156049, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "695 lei (reevaluare)";

- la pozitia 156050, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "6606 lei (reevaluare)";

- la pozitia 156051, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "1893 lei (reevaluare)";

- la pozitia 156052, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "670 lei (reevaluare)";

- la pozitia 156053, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "22526 lei (reevaluare)";

- la pozitia 156054, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "2033 lei (reevaluare)";

- la pozitia 156055, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "1788 lei (reevaluare)";

- la pozitia 156056, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "15400 lei (reevaluare)";

- la pozitia 156057, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "97 lei (reevaluare)";

- la pozitia 156058, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "7944 lei (reevaluare)";

- la pozitia 156059, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "13383 lei (reevaluare)";

- la pozitia 156060, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "2014 lei (reevaluare)";

- la pozitia 156061, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "2014 lei (reevaluare)";

- la pozitia 156062, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "7921 lei (reevaluare)";

- la pozitia 156063, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "5952 lei (reevaluare)";

- la pozitia 156064, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "5259 lei (reevaluare)";

- la pozitia 156065, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "1744 lei (reevaluare)";

- la pozitia 156066, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "1592 lei (reevaluare)";

- la pozitia 156067, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "1855 lei (reevaluare)";

- la pozitia 156068, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "2248 lei (reevaluare)";

- la pozitia 156069, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "2248 lei (reevaluare)";

- la pozitia 156070, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "9727 lei (reevaluare)";

- la pozitia 156071, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "2064 lei (reevaluare)";

- la pozitia 156072, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "3545 lei (reevaluare)";

- la pozitia 156073, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "6379 lei (reevaluare)";

- la pozitia 156074, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "1683 lei (reevaluare)";

- la pozitia 156075, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "3215 lei (reevaluare)";

- la pozitia 156076, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "2458 lei (reevaluare)";

- la pozitia 156077, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "32063 lei (reevaluare)";

- la pozitia 156078, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "30451 lei (reevaluare)";

- la pozitia 156079, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "106535 lei (reevaluare)";

- la pozitia 156080, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "106535 lei (reevaluare)";

- la pozitia 156081, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "48591 lei (reevaluare)";

- la pozitia 156082, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "28286 lei (reevaluare)";

- la pozitia 156083, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "27 lei (reevaluare)";

- la pozitia 156084, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "108617 lei (reevaluare)";

- la pozitia 156085, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "103805 lei (reevaluare)";

- la pozitia 156086, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "114620 lei (reevaluare)";

- la pozitia 156087, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "4275 lei (reevaluare)";

- la pozitia 156088, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "18743 lei (reevaluare)";

- la pozitia 156089, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "8657 lei (reevaluare)";

- la pozitia 156090, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "25671 lei (reevaluare)";

- la pozitia 156091, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "27088 lei (reevaluare)";

- la pozitia 156092, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "17993 lei (reevaluare)";

- la pozitia 156093, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "17993 lei (reevaluare)";

- la pozitia 156094, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "1675 lei (reevaluare)";

- la pozitia 156095, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "20399 lei (reevaluare)";

- la pozitia 156096, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "811 lei (reevaluare)";

- la pozitia 156097, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "811 lei (reevaluare)";

- la pozitia 156098, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "811 lei (reevaluare)";

- la pozitia 156099, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "811 lei (reevaluare)";

- la pozitia 156100, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "811 lei (reevaluare)";

- la pozitia 156101, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "811 lei (reevaluare)";

- la pozitia 156102, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "811 lei (reevaluare)";

- la pozitia 156103, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "5788 lei (reevaluare)";

- la pozitia 156104, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "2470 lei (reevaluare)";

- la pozitia 156106, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "56822 lei (reevaluare)";

- la pozitia 156107, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "3490 lei (reevaluare)";

- la pozitia 156108, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "218868 lei (reevaluare)";

- la pozitia 156109, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "117956 lei (reevaluare)";

- la pozitia 156111, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "117986 lei (reevaluare)";

- la pozitia 156112, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "8157 lei (reevaluare)";

- la pozitia 156113, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "74609 lei (reevaluare)";

- la pozitia 156114, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "48952 lei (reevaluare)";

- la pozitia 156115, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "1612 lei (reevaluare)";

- la pozitia 156116, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "882 lei (reevaluare)";

- la pozitia 156117, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "640 lei (reevaluare)";

- la pozitia 156118, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "640 lei (reevaluare)";

- la pozitia 156119, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "640 lei (reevaluare)";

- la pozitia 156120, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "640 lei (reevaluare)";

- la pozitia 156121, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "640 lei (reevaluare)";

- la pozitia 156122, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "640 lei (reevaluare)";

- la pozitia 156123, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "640 lei (reevaluare)";

- la pozitia 156124, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "640 lei (reevaluare)";

- la pozitia 156125, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "640 lei (reevaluare)";

- la pozitia 156126, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "640 lei (reevaluare)";

- la pozitia 156127, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "24355 lei (reevaluare)";

- la pozitia 156129, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "5 lei (reevaluare)";

- la pozitia 156130, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "85125 lei (reevaluare)";

- la pozitia 156131, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "1930 lei (reevaluare)";

- la pozitia 156132, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "7172 lei (reevaluare)";

- la pozitia 156134, coloana 10 va avea urmatorul cuprins: "HG nr. 347/1999, HG nr. 295/2011, Proces-verbal de receptie finala nr. V2 - 31801/10.11.2011";

- la pozitia 156135, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "577795 lei (evaluare)";

- la pozitia 156136, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "19705 lei (evaluare)";

- la pozitia 156137, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "136801 lei (evaluare)";

- la pozitia 156138, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "4777 lei (evaluare)";

- la pozitia 156139, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "156603 lei (evaluare)";

- la pozitia 156140, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "18986 lei (evaluare)";

- la pozitia 156141, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "1312 lei (evaluare)";

- la pozitia 156142, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "1263 lei (evaluare)";

- la pozitia 156143, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "407356 lei (evaluare)";

- la pozitia 156144, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "34400 lei (evaluare)";

- la pozitia 156145, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "27348 lei (evaluare)";

- la pozitia 156146, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "62694 lei (evaluare)";

- la pozitia 156147, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "774 lei (evaluare)";

- la pozitia 156148, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "2838 lei (evaluare)";

- la pozitia 156149, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "3354 lei (evaluare)";

- la pozitia 156150, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "1204 lei (evaluare)";

- la pozitia 156151, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "296739 lei (evaluare)";

- la pozitia 156152, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "5590 lei (evaluare)";

- la pozitia 156153, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "1180944 lei (evaluare)";

- la pozitia 156154, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "582052 lei (evaluare)";

- la pozitia 156156, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "1553448 lei (evaluare)";

- la pozitia 156157, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "6941 lei (evaluare)";

- la pozitia 156159, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "1737021 lei (evaluare)";

- la pozitia 156160, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "61213 lei (evaluare)";

- la pozitia 156161, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "34198 lei (evaluare)";

- la pozitia 156162, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "968575 lei (evaluare)";

- la pozitia 156164, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "1214 lei (reevaluare)";

- la pozitia 156165, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "3059 lei (reevaluare)";

- la pozitia 156166, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "10228 lei (reevaluare)";

- la pozitia 156167, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "35357 lei (reevaluare)";

- la pozitia 156168, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "275 lei (reevaluare)";

- la pozitia 156169, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "25505 lei (reevaluare)";

- la pozitia 156170, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "6139 lei (reevaluare)";

- la pozitia 156171, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "13324 lei (evaluare)";

- la pozitia 156172, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "57629 lei (evaluare)";

- la pozitia 156173, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "29759 lei (evaluare)";

- la pozitia 156174, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "52333 lei (evaluare)";

- la pozitia 156175, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "12341 lei (evaluare)";

- la pozitia 156176, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "8715 lei (reevaluare)";

- la pozitia 156177, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "8669 lei (reevaluare)";

- la pozitia 156178, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "4500 lei (reevaluare)";

- la pozitia 156179, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "21171 lei (reevaluare)";

- la pozitia 156180, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "28605 lei (reevaluare)";

- la pozitia 154145, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "566591 lei (reevaluare)";

- la pozitia 154146, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "41090 lei (reevaluare)";

d) se abroga pozitia 156133 - Statie de epurare, deoarece este investitie în curs.

27. La Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al statului, aflate în administrarea Penitenciarului Ploiesti:

a) se introduc 4 pozitii, potrivit anexei nr. 15;

b) se modifica urmatoarele pozitii:

- la pozitia 51894, coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "480,92 mp (ridicare topografica)";

- la pozitia 51895, coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "1156,93 mp (ridicare topografica)";

- la pozitia 51896, coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "104,32 mp (ridicare topografica)", iar coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "290708 lei (reevaluare)";

- la pozitia 51897, coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "185,90 mp (ridicare topografica)", iar coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "443932 lei (reevaluare)";

- la pozitia 51898, coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "258,41 mp (ridicare topografica)", iar coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "578329 lei (reevaluare)";

- la pozitia 51899, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "442191 lei (reevaluare)";

- la pozitia 51900, coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "76,73 mp (ridicare topografica)", coloana 7 va avea urmatorul cuprins: "România, judetul Prahova, municipiul Ploiesti, Str. Rudului nr. 49 (localizare în teren)", iar coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "284956 lei (reevaluare)";

- la pozitia 51901, coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "458 mp (ridicare topografica)", coloana 7 se completeaza cu "sat Moara Noua (localizare în teren)", iar coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "745117 lei (reevaluare)";

- la pozitia 51902, coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "117 mp (ridicare topografica)", iar coloana 7 se completeaza cu "sat Moara Noua (localizare în teren)";

- la pozitia 51903, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "62780 lei (reevaluare)";

- la pozitia 51904, coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "Cladire pentru grup electrogen (redenumire)", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "23 mp (ridicare topografica)", iar coloana 7 se completeaza cu "sat Moara Noua";

- la pozitia 107375, coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "77 mp (ridicare topografica)", iar coloana 7 se completeaza cu "sat Moara Noua";

- la pozitia 154315, coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "99 mp (ridicare topografica)", iar coloana 7 va avea urmatorul cuprins: "România, judetul Prahova, comuna Târgsoru Vechi (localizare în teren)";

- la pozitia 154317, coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "98 mp (ridicare topografica)", iar coloana 7 va avea urmatorul cuprins: "România, judetul Prahova, comuna Târgsoru Vechi (localizare în teren)";

- la pozitia 154335, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "694332 lei (reevaluare)";

- la pozitia 154336, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "1836668 lei (reevaluare)";

- la pozitia 154337, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "2550615 lei (reevaluare)";

- la pozitia 154338, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "2154561 lei (reevaluare)";

- la pozitia 155899, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "944 lei (reevaluare)";

- la pozitia 155905, coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "493 mp (ridicare topografica)";

- la pozitia 155906, coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "331 mp (ridicare topografica)";

- la pozitia 155907, coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "91 mp (ridicare topografica)";

- la pozitia 155908, coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "117 mp (ridicare topografica)";

- la pozitia 155909, coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "77 mp (ridicare topografica)";

- la pozitia 155913, coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "10 mp (ridicare topografica)", iar coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "4057 lei (evaluare)";

- la pozitia 155914, coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "243,6 ml (ridicare topografica)";

- la pozitia 155915, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "85181 lei (evaluare)".

28. La Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al statului, aflate în administrarea Penitenciarului Poarta Alba:

a) se introduc 83 de pozitii, potrivit anexei nr. 16;

b) se modifica urmatoarele pozitii:

- la pozitia 36456, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "2818550 lei (reevaluare)";

- la pozitia 36457, coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "Corp intrare (redenumire)", iar coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "100 mp (ridicare topografica)";

- la pozitia 36460, coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "Sectia I - Pavilion I (redenumire)", iar coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "264 mp (ridicare topografica)";

- la pozitia 36461, coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "Sectia II - Pavilion II (redenumire)", iar coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "354 mp (ridicare topografica)";

- la pozitia 36462, coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "Grup electrogen (redenumire)", iar coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "60 mp (ridicare topografica)";

- la pozitia 36463, coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "Magazie (redenumire)", iar coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "74 mp (ridicare topografica)";

- la pozitia 36464, coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "Ateliere, constructii + magazie cazarmare (redenumire)", iar coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "650 mp (ridicare topografica)";

- la pozitia 36465, coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "Hala reparatii auto (redenumire)", iar coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "197 mp (ridicare topografica)";

- la pozitia 36466, coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "Depozit alimente (redenumire)", iar coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "1222 mp (ridicare topografica)";

- la pozitia 36467, coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "Sector ETG - corp 3 (redenumire)", iar coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "459 mp (ridicare topografica)";

- la pozitia 36468, coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "Grajduri animale (redenumire)", iar coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "177 mp (ridicare topografica)", coloana 10 va avea urmatorul cuprins: "Ord. 277/1956 la MGAS, Dec. 476/1986 a CP Constanta, OMJ 286/1991, Proces-verbal C2 73179/2010";

- la pozitia 36469, coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "Sectia IV - V (redenumire)", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "2834 mp (ridicare topografica)", iar coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "2315238 lei (reevaluare)";

- la pozitia 36472, coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "Sectia III (redenumire)", iar coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "268 mp (ridicare topografica)";

- la pozitia 36473, coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "Atelier tâmplarie (redenumire)", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "1229 mp (ridicare topografica)", coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "212312 lei (reevaluare)", iar coloana 10 va avea urmatorul cuprins: "Ord. 277/1956 la MGAS, Dec. 476/1986 a CP Constanta, OMJ 286/1991, Proces-verbal C2 73179/2010";

- la pozitia 36474, coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "Club (redenumire)", iar coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "261 mp (ridicare topografica)";

- la pozitia 36475, coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "Sectia VI (redenumire)", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "1081 mp (îndreptare eroare - o cifra în plus + ridicare topografica)", coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "486756 lei (reevaluare)", iar coloana 10 va avea urmatorul cuprins: "Ord. 277/1956 la MGAS, Dec. 476/1986 a CP Constanta, OMJ 286/1991, Proces-verbal C2 73179/2010";

- la pozitia 36476, coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "Scoala + biserica (redenumire)", iar coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "272 mp (ridicare topografica)";

- la pozitia 36477, coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "Sectie minori corp 1 (redenumire)", iar coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "195 mp (ridicare topografica)";

- la pozitia 36478, coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "Sectie minori corp 2 (redenumire)", iar coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "195 mp (ridicare topografica)";

- la pozitia 36479, coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "Sectie femei corp 1 (redenumire)", iar coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "201 mp (ridicare topografica)";

- la pozitia 36480, coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "Sectie minori corp 2 (redenumire)", iar coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "201 mp (ridicare topografica)";

- la pozitia 36481, coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "631 mp (ridicare topografica)", coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "325260 lei (reevaluare)", iar coloana 10 va avea urmatorul cuprins: "Ord. 277/1956 la MGAS, Dec. 476/1986 a CP Constanta, OMJ 286/1991, Proces-verbal C2 73179/2010";

- la pozitia 36482, coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "190 mp (ridicare topografica)";

- la pozitia 36486, coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "Sala vizitatori (redenumire)", iar coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "201 mp (ridicare topografica)";

- la pozitia 36490, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "1040638 lei (reevaluare)", iar coloana 10 va avea urmatorul cuprins: "Ord. 277/1956 la MGAS, Dec. 476/1986 a CP Constanta, OMJ 286/1991, Proces-verbal C2 73179/2010";

- la pozitia 36503, coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "Spatiu preparat hrana (redenumire)", iar coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "956 mp (ridicare topografica)", coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "635665 lei (reevaluare)", iar coloana 10 va avea urmatorul cuprins: "Ord. 277/1956 la MGAS, Dec. 476/1986 a CP Constanta, OMJ 286/1991, Proces-verbal C2 73179/2010";

- la pozitia 106520, coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "Punct control acces 1 (redenumire)", iar coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "70 mp (ridicare topografica)";

- la pozitia 106521, coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "Vestiar (redenumire)", iar coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "136 mp (ridicare topografica)";

- la pozitia 106537, coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "364 mp (ridicare topografica)";

- la pozitia 106538, coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "Pavilion administrativ (redenumire)", iar coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "404 mp (ridicare topografica)";

- la pozitia 106539, coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "Dormitor condamnati sectia VIII (redenumire)", iar coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "406 mp (ridicare topografica)";

- la pozitia 106540, coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "Dormitor condamnati sectia VII (redenumire)", iar coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "405 mp (ridicare topografica)";

- la pozitia 106541, coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "Dormitor condamnati sectia VI (redenumire)", iar coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "409 mp (ridicare topografica)";

- la pozitia 106543, coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "Dormitor condamnati sectia V (redenumire)", iar coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "405 mp (ridicare topografica)";

- la pozitia 106545, coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "Dormitor condamnati sectia IV (redenumire)", iar coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "406 mp (ridicare topografica)";

- la pozitia 106546, coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "Dormitor condamnati sectia III (redenumire)", iar coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "399 mp (ridicare topografica)";

- la pozitia 106548, coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "Dormitor condamnati sectia II (redenumire)", iar coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "413 mp (ridicare topografica)";

- la pozitia 106549, coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "Dormitor condamnati sectia I (redenumire)", iar coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "402 mp (ridicare topografica)";

- la pozitia 106550, coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "Cantina detinuti (redenumire)", iar coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "891 mp (ridicare topografica)";

- la pozitia 106551, coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "Magazie (redenumire)", iar coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "328 mp (ridicare topografica)";

- la pozitia 106553, coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "Pavilion vizita + magazie (redenumire)", iar coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "14 mp (ridicare topografica)";

- la pozitia 106556, coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "Spalatorie (redenumire)", iar coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "305 mp (ridicare topografica)";

- la pozitia 106565, coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "Cabinet medical (redenumire)", iar coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "238 mp (ridicare topografica)";

- la pozitia 106568, coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "Magazie (redenumire)", iar coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "432 mp (ridicare topografica)";

- la pozitia 144398, coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "Depozit armament (redenumire)", iar coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "60 mp (ridicare topografica)";

- la pozitia 155916, coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "Filtru sanitar veterinar (redenumire)", iar coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "1045 lei (reevaluare)";

- la pozitia 155917, coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "72 mp (ridicare topografica)", iar coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "1045 lei (reevaluare)";

- la pozitia 155918, coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "Camera uscare cherestea - atelier tâmplarie (redenumire)", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "27 mp (ridicare topografica)", iar coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "132812 lei (reevaluare)".

29. Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al statului, aflate în administrarea Penitenciarului Spital Poarta Alba se modifica dupa cum urmeaza:

- la pozitia 36483, coloana 7 va avea urmatorul cuprins: "Tara: România, judetul: Constanta, Comuna Poarta Alba, Str. Coloniilor nr. 3 (numerotare stradala), iar coloana 10 va avea urmatorul cuprins: "Ord. 277/1956 la MGAS, Dec. 476/1986 a CP Constanta, OMJ 286/1991, 1521/2000, Dec. ANP 232627/2006, Încheiere de intabulare nr. 16185/2008 sub B.2 din CF 11015, nr. cadastral 10059 (înscriere în cadastrul general)";

- la pozitia 36484, coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "1229 mp + teren aferent - 3389 mp (ridicare topografica)", coloana 7 va avea urmatorul cuprins: "Tara: România, judet: Constanta, Comuna Poarta Alba, Str. Coloniilor nr. 3 (numerotare stradala)", iar coloana 10 va avea urmatorul cuprins: "Ord. 277/1956 la MGAS, Dec. 476/1986 a CP Constanta, OMJ 286/1991, 1521/2000, Dec. ANP 232627/2006, Încheiere de intabulare nr. 16181/2008 sub B.2 din CF 11007, nr. cadastral 10088 (înscriere în cadastrul general)";

- la pozitia 36485, coloana 7 va avea urmatorul cuprins: "Tara: România, judet: Constanta, Comuna Poarta Alba, Str. Coloniilor nr. 3 (numerotare stradala)", iar coloana 10 va avea urmatorul cuprins: "Ord. 277/1956 la MGAS, Dec. 476/1986 a CP Constanta, OMJ 286/1991, 1521/2000, Dec. ANP 232627/2006, Încheiere de intabulare nr. 16181/2008 sub B.2 din CF 11007, nr. cadastral 10088 (înscriere în cadastrul general)";

- la pozitia 36493, coloana 7 va avea urmatorul cuprins: "Tara: România, judet: Constanta, Comuna Poarta Alba, Str. Coloniilor nr. 3 (numerotare stradala)", iar coloana 10 va avea urmatorul cuprins: "Ord. 277/1956 la MGAS, Dec. 476/1986 a CP Constanta, OMJ 286/1991, 1521/2000, Dec. ANP 232627/2006, Încheiere de intabulare nr. 16183/2008 sub B.2 din CF 11017, nr. cadastral 10077 (înscriere în cadastrul general)";

- la pozitia 36494, coloana 7 va avea urmatorul cuprins: "Tara: România, judet: Constanta, Comuna Poarta Alba, Str. Coloniilor nr. 3 (numerotare stradala)", iar coloana 10 va avea urmatorul cuprins: "Ord. 277/1956 la MGAS, Dec. 476/1986 a CP Constanta, OMJ 286/1991, 1521/2000, Dec. ANP 232627/2006, Încheiere de intabulare nr. 5571/2009 sub B.2 din CF 11253, nr. cadastral 10514 (înscriere în cadastrul general)";

- la pozitia 144399, coloana 7 va avea urmatorul cuprins: "Tara: România, judet: Constanta, Comuna Poarta Alba, Str. Coloniilor nr. 3 (numerotare stradala)", coloana 8 va avea urmatorul cuprins: "1999", coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "1745204 lei (eroare de operare)", iar coloana 10 va avea urmatorul cuprins: "Ord. 277/1956 la MGAS, Dec. 476/1986 a CP Constanta, OMJ 286/1991, 1521/2000, Dec. ANP 232627/2006, Încheiere de intabulare nr. 16184/2008 sub B.2 din CF 11013, nr. cadastral 10067 (înscriere în cadastrul general)";

- la pozitia 144400, coloana 7 va avea urmatorul cuprins: "Tara: România, judet: Constanta, Comuna Poarta Alba, Str. Coloniilor nr. 3 (numerotare stradala)", coloana 8 va avea urmatorul cuprins: "1999", iar coloana 10 va avea urmatorul cuprins: "Ord. 277/1956 la MGAS, Dec. 476/1986 a CP Constanta, OMJ 286/1991, 1521/2000, Dec. ANP 232627/2006, Încheiere de intabulare nr. 16185/2008 sub B.2 din CF 11015, nr. cadastral 10059 (înscriere în cadastrul general)";

- la pozitia 144401, coloana 7 va avea urmatorul cuprins: "Tara: România, judet: Constanta, Comuna Poarta Alba, Str. Coloniilor nr. 3 (numerotare stradala)", coloana 8 va avea urmatorul cuprins: "1999", iar coloana 10 va avea urmatorul cuprins: "Ord. 277/1956 la MGAS, Dec. 476/1986 a CP Constanta, OMJ 286/1991, 1521/2000, Dec. ANP 232627/2006, Încheiere de intabulare nr. 16186/2008 sub B.2 din CF 11011, nr. cadastral 10080 (înscriere în cadastrul general)";

- la pozitia 144402, coloana 7 va avea urmatorul cuprins: "Tara: România, judet: Constanta, Comuna Poarta Alba, Str. Coloniilor nr. 3 (numerotare stradala)", iar coloana 10 va avea urmatorul cuprins: "Ord. 277/1956 la MGAS, Dec. 476/1986 a CP Constanta, OMJ 286/1991, 1521/2000, Dec. ANP 232627/2006, Încheiere de intabulare nr. 16182/2008 sub B.2 din CF 11009, nr. cadastral 10076 (înscriere în cadastrul general)";

- la pozitia 153979, coloana 7 va avea urmatorul cuprins: "Tara: România, judet: Constanta, Comuna Poarta Alba, Str. Coloniilor nr. 3 (numerotare stradala)", iar coloana 10 va avea urmatorul cuprins: "Ord. 277/1956 la MGAS, Dec. 476/1986 a CP Constanta, OMJ 286/1991, 1521/2000, Dec. ANP 232627/2006, Încheiere de intabulare nr. 16181/2008 sub B.2 din CF 11007, nr. cadastral 10088 (înscriere în cadastrul general)";

- la pozitia 153980, coloana 7 va avea urmatorul cuprins: "Tara: România, judet: Constanta, Comuna Poarta Alba, Str. Coloniilor nr. 3 (numerotare stradala)", iar coloana 10 va avea urmatorul cuprins: "Ord. 277/1956 la MGAS, Dec. 476/1986 a CP Constanta, OMJ 286/1991, 1521/2000, Dec. ANP 232627/2006, Încheiere de intabulare nr. 16181/2008 sub B.2 din CF 11007, nr. cadastral 10088 (înscriere în cadastrul general)";

- la pozitia 153981, coloana 7 va avea urmatorul cuprins: "Tara: România, judet: Constanta, Comuna Poarta Alba, Str. Coloniilor nr. 3 (numerotare stradala)", coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "33891 lei (reevaluare)", iar coloana 10 va avea urmatorul cuprins: "Ord. 277/1956 la MGAS, Dec. 476/1986 a CP Constanta, OMJ 286/1991, 1521/2000, Dec. ANP 232627/2006, Încheiere de intabulare nr. 16183/2008 sub B.2 din CF 11017, nr. cadastral 10077, Încheiere de intabulare nr. 5571/2009 sub B.2 din CF 11253, nr. cadastral 10514 (înscriere în cadastrul general)";

- la pozitia 155919, coloana 7 va avea urmatorul cuprins: "Tara: România, judet: Constanta, Comuna Poarta Alba, Str. Coloniilor nr. 3 (numerotare stradala)", iar coloana 10 va avea urmatorul cuprins: "Ord. 277/1956 la MGAS, Dec. 476/1986 a CP Constanta, OMJ 286/1991, 1521/2000, Dec. ANP 232627/2006, Încheiere de intabulare nr. 16186/2008 sub B.2 din CF 11011, nr. cadastral 10080, Încheiere de intabulare nr. 16181/2008 sub B.2 din CF 11007, nr. cadastral 10088, Încheiere de intabulare nr. 16184/2008 sub B.2 din CF 11013, nr. cadastral 10067, Încheiere de intabulare nr. 16185/2008 sub B.2 din CF 11015, nr. cadastral 10059 (înscriere în cadastrul general)";

- la pozitia 155920, coloana 7 va avea urmatorul cuprins: "Tara: România, judet: Constanta, Comuna Poarta Alba, Str. Coloniilor nr. 3 (numerotare stradala)", iar coloana 10 va avea urmatorul cuprins: "Ord. 277/1956 la MGAS, Dec. 476/1986 a CP Constanta, OMJ 286/1991, 1521/2000, Dec. ANP 232627/2006, Încheiere de intabulare nr. 5571/2009 sub B.2 din CF 11253, nr. cadastral 10514, Încheiere de intabulare nr. 16183/2008 sub B.2 din CF 11017, nr. cadastral 10077, Încheiere de intabulare nr. 16182/2008 sub B.2 din CF 11009, nr. cadastral 10067 (înscriere în cadastrul general)".

30. Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al statului, aflate în administrarea Penitenciarului Satu Mare, se modifica dupa cum urmeaza:

- la pozitia 27929, coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "S+P - 467 mp (ridicare topografica)", iar coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "41647 lei (reevaluare)";

- la pozitia 27930, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "1949104 lei (reevaluare)";

- la pozitia 27931, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "92468 lei (reevaluare)";

- la pozitia 27932, coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "415125 mp (masuratori cadastrale)", coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "12847410 lei (reevaluare)", iar coloana 10 se va completa cu urmatoarele: "Extras CF nr. 9540 si 9541 (înscriere în cadastrul general)";

- la pozitia 27933, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "115066 lei (valoarea a fost supraevaluata)";

- la pozitia 155921, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "78827 lei (reevaluare)";

- la pozitia 155922, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "2194 lei (reevaluare)";

- la pozitia 155923, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "33793 lei (reevaluare)";

- la pozitia 155924, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "6426 lei (reevaluare)";

- la pozitia 155925, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "1486 lei (reevaluare)";

- la pozitia 155926, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "6686 lei (reevaluare)";

- la pozitia 155927, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "3513 lei (reevaluare)";

- la pozitia 155928, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "1070 lei (reevaluare)";

- la pozitia 155929, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "27388 lei (reevaluare)";

- la pozitia 155930, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "19402 lei (reevaluare)";

- la pozitia 155931, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "8444 lei (reevaluare)";

- la pozitia 155932, coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "17799 mp (masuratori cadastrale)", coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "550849 lei (reevaluare)", iar coloana 10 se va completa cu urmatoarele: "Extras CF nr. 9540 si 9541 (înscriere în cadastrul general)";

- la pozitia 155933, coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "6000 mp (masuratori cadastrale)", coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "185689 lei (reevaluare)", iar coloana 10 se va completa cu urmatoarele: "Extras CF nr. 9540 si 9541 (înscriere în cadastrul general)".

31. La Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al statului, aflate în administrarea Penitenciarului Slobozia:

a) se introduc 45 de pozitii, potrivit anexei nr. 17;

b) se modifica urmatoarele pozitii:

- la pozitia 34607, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "709489 lei (reevaluare)";

- la pozitia 34608, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "898167 lei (reevaluare)";

- la pozitia 34609, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "89156 lei (reevaluare)";

- la pozitia 34614, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "1421941 lei (reevaluare)";

- la pozitia 34615, coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "545,73 mp (demolare + ridicare topografica)";

- la pozitia 34616, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "969583 lei (reevaluare)";

- la pozitia 34617, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "953062 lei (reevaluare)";

- la pozitia 34618, coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "P + 99,34 mp (ridicare topografica)", coloana 8 va avea urmatorul cuprins: "1999", coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "204390 lei (reevaluare)", iar coloana 10 va avea urmatorul cuprins: "Dec. nr. 367/1974 a CP Ialomita, PV din 30.06.1995, PV receptie finala 331/1999 (interventie de natura investitiilor)";

- la pozitia 34619, coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "529965 mp (masuratori cadastrale)", coloana 8 va avea urmatorul cuprins: "1980", iar coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "293880 lei (reevaluare)";

- la pozitia 34620, coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "S+P+1 partial 2 - 1032,85 mp (ridicare topografica)", iar coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "5395939 lei (reevaluare)";

- la pozitia 154182, coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "14448,58 mp (masuratori cadastrale)", iar coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "1104939 lei (reevaluare)";

- la pozitia 154183, coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "39714,07 mp (ridicare topografica)", iar coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "4659432 lei (reevaluare)";

- la pozitia 154185, coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "609 mp (ridicare topografica)", iar coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "1925287 lei (reevaluare)";

c) pozitiile 34610, 34611, 34612 si 34613 se comaseaza, coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "Pavilion detentie (redenumire)", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "P - 3134,99 mp (ridicare topografica)", iar coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "4078653 lei (evaluare)".

32. La Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al statului, aflate în administrarea Penitenciarului Timisoara:

a) se introduc 7 pozitii, potrivit anexei nr. 18;

b) se modifica urmatoarele pozitii:

- la pozitia 35572, coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "Pavilion birouri, dormitoare cadre + hidrofor (redenumire)", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "P+1 partial + M partial - 416 mp (ridicare topografica)", coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "247016 lei (evaluare)", iar coloana 10 va avea urmatorul cuprins: "CF 35/1939, 13/1964, 21982/1972, Dec. N5194/1952 a MFA, HG nr. 295/2011, CF 410254 (înscriere în cadastrul general)";

- la pozitia 35573, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "295073 lei (reevaluare)";

- la pozitia 35574, coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "P - 417 mp (ridicare topografica)", coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "113097 lei (reevaluare)", iar coloana 10 va avea urmatorul cuprins: "CF 35/1939, 13/1964, 21982/1972, Dec. N5194/1952 a MFA, HG nr. 295/2011, CF 410254 (înscriere în cadastrul general)";

- la pozitia 35575, coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "P - 411 mp (ridicare topografica)", coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "94672 lei (reevaluare)", iar coloana 10 va avea urmatorul cuprins: "CF 35/1939, 13/1964, 21982/1972, Dec. N5194/1952 a MFA, HG nr. 295/2011, CF 410254 (înscriere în cadastrul general)";

- la pozitia 35576, coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "P - 167 mp (ridicare topografica)", coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "71197 lei (reevaluare)", iar coloana 10 va avea urmatorul cuprins: "CF 35/1939, 13/1964, 21982/1972, Dec. N5194/1952 a MFA, HG nr. 295/2011, CF 410254 (înscriere în cadastrul general)";

- la pozitia 35577, coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "S+P+E - 379 mp (ridicare topografica)", coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "449328 lei (reevaluare)", iar coloana 10 va avea urmatorul cuprins: "CF 35/1939, 13/1964, 21982/1972, Dec. N5194/1952 a MFA, HG nr. 295/2011, CF 410254 (înscriere în cadastrul general)";

- la pozitia 35578, coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "S+P+E - 1005 mp (ridicare topografica)", coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "1548938 lei (reevaluare)", iar coloana 10 va avea urmatorul cuprins: "CF 35/1939, 13/1964, 21982/1972, Dec. N5194/1952 a MFA, HG nr. 295/2011, CF 410254 (înscriere în cadastrul general)";

- la pozitia 35579, coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "P - 104 mp (ridicare topografica)", coloana 7 va avea urmatorul cuprins: "Tara: România, judet: Timis, Calea Mosnitei nr. 15 (renumerotare stradala)", iar coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "114226 lei (reevaluare)";

- la pozitia 35580, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "32857638 lei (reevaluare)";

- la pozitia 35581, coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "11,14 ha (masuratori cadastrale)", coloana 7 va avea urmatorul cuprins: "Tara: România, judet: Timis, Calea Mosnitei nr. 15 (renumerotare stradala)", coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "4298617 lei (evaluare)", iar coloana 10 va avea urmatorul cuprins: "Ord. 168/1973 al MAIAA, HG nr. 295/2011, CF 422453 (înscriere în cadastrul general)";

- la pozitia 107396, coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "P+2 - 482 mp (ridicare topografica)", coloana 7 va avea urmatorul cuprins: "Tara: România, judet: Timis, oras Buzias, Str. Florilor nr. 6 (renumerotare stradala)", iar coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "400023 lei (reevaluare)";

- la pozitia 107397, coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "P - 361 mp (ridicare topografica)", coloana 7 va avea urmatorul cuprins: "Tara: România, judet: Timis, oras Buzias, Str. Florilor nr. 6 (renumerotare stradala)", iar coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "62185 lei (reevaluare)";

- la pozitia 107398, coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "P - 303 mp (ridicare topografica)", coloana 7 va avea urmatorul cuprins: "Tara: România, judet: Timis, oras Buzias, Str. Florilor nr. 6 (renumerotare stradala)", iar coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "54869 lei (reevaluare)";

- la pozitia 107399, coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "P+1 - 483 mp (ridicare topografica)", coloana 7 va avea urmatorul cuprins: "Tara: România, judet: Timis, oras Buzias, Str. Florilor nr. 6 (renumerotare stradala)", iar coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "133705 lei (reevaluare)";

- la pozitia 107406, coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "P+1 - 482 mp (ridicare topografica)", coloana 7 va avea urmatorul cuprins: "Tara: România, judet: Timis, oras Buzias, Str. Florilor nr. 6 (renumerotare stradala)", iar coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "227764 lei (reevaluare)";

- la pozitia 107407, coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "P - 494 mp (ridicare topografica)", coloana 7 va avea urmatorul cuprins: "Tara: România, judet: Timis, oras Buzias, Str. Florilor nr. 6 (renumerotare stradala)", iar coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "23242 lei (reevaluare)";

- la pozitia 107408, coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "P+1 - 483 mp (ridicare topografica)", coloana 7 va avea urmatorul cuprins: "Tara: România, judet: Timis, oras Buzias, Str. Florilor nr. 6 (renumerotare stradala)", iar coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "136388 lei (reevaluare)";

- la pozitia 107420, coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "P+1 - 548 mp (ridicare topografica)", coloana 7 va avea urmatorul cuprins: "Tara: România, judet: Timis, oras Buzias, Str. Florilor nr. 6 (renumerotare stradala)", iar coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "156684 lei (reevaluare)";

- la pozitia 107421, coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "P+1 - 549 mp (ridicare topografica)", coloana 7 va avea urmatorul cuprins: "Tara: România, judet: Timis, oras Buzias, Str. Florilor nr. 6 (renumerotare stradala)", iar coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "156684 lei (reevaluare)";

- la pozitia 107422, coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "P - 443 mp (ridicare topografica)", coloana 7 va avea urmatorul cuprins: "Tara: România, judet: Timis, oras Buzias, Str. Florilor nr. 6 (renumerotare stradala)", iar coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "62093 lei (reevaluare)";

- la pozitia 107423, coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "P - 470 mp (ridicare topografica)", coloana 7 va avea urmatorul cuprins: "Tara: România, judet: Timis, oras Buzias, Str. Florilor nr. 6 (renumerotare stradala)", iar coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "70131 lei (reevaluare)";

- la pozitia 107424, coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "P - 178 mp (ridicare topografica)", coloana 7 va avea urmatorul cuprins: "Tara: România, judet: Timis, oras Buzias, Str. Florilor nr. 6 (renumerotare stradala)", iar coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "42167 lei (reevaluare)";

- la pozitia 107457, coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "P - 344 mp (ridicare topografica)", coloana 7 va avea urmatorul cuprins: "Tara: România, judet: Timis, oras Buzias, Str. Florilor nr. 6 (renumerotare stradala)", iar coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "39594 lei (reevaluare)";

- la pozitia 107458, coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "P+1 - 1135 mp (ridicare topografica)", coloana 7 va avea urmatorul cuprins: "Tara: România, judet: Timis, oras Buzias, Str. Florilor nr. 6 (renumerotare stradala)", iar coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "202443 lei (reevaluare)";

- la pozitia 107459, coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "P - 234 mp (ridicare topografica)", coloana 7 va avea urmatorul cuprins: "Tara: România, judet: Timis, oras Buzias, Str. Florilor nr. 6 (renumerotare stradala)", iar coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "38263 lei (reevaluare)";

- la pozitia 107461, coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "P - 493 mp (ridicare topografica)", coloana 7 va avea urmatorul cuprins: "Tara: România, judet: Timis, oras Buzias, Str. Florilor nr. 6 (renumerotare stradala)", iar coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "100067 lei (reevaluare)";

- la pozitia 107462, coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "P - 302 mp (ridicare topografica)", coloana 7 va avea urmatorul cuprins: "Tara: România, judet: Timis, oras Buzias, Str. Florilor nr. 6 (renumerotare stradala)", iar coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "70599 lei (reevaluare)";

- la pozitia 107463, coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "P - 300 mp (ridicare topografica)", coloana 7 va avea urmatorul cuprins: "Tara: România, judet: Timis, oras Buzias, Str. Florilor nr. 6 (renumerotare stradala)", iar coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "54796 lei (reevaluare)";

- la pozitia 107464, coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "P - 301 mp (ridicare topografica)", coloana 7 va avea urmatorul cuprins: "Tara: România, judet: Timis, oras Buzias, Str. Florilor nr. 6 (renumerotare stradala)", iar coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "58117 lei (reevaluare)";

- la pozitia 107465, coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "P - 302 mp (ridicare topografica)", coloana 7 va avea urmatorul cuprins: "Tara: România, judet: Timis, oras Buzias, Str. Florilor nr. 6 (renumerotare stradala)", iar coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "58117 lei (reevaluare)";

- la pozitia 107466, coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "P - 463 mp (ridicare topografica)", coloana 7 va avea urmatorul cuprins: "Tara: România, judet: Timis, oras Buzias, Str. Florilor nr. 6 (renumerotare stradala)", iar coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "58441 lei (reevaluare)";

- la pozitia 107467, coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "P - 98 mp (ridicare topografica)", coloana 7 va avea urmatorul cuprins: "Tara: România, judet: Timis, oras Buzias, Str. Florilor nr. 6 (renumerotare stradala)", iar coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "18973 lei (reevaluare)";

- la pozitia 107468, coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "P - 312 mp (ridicare topografica)", coloana 7 va avea urmatorul cuprins: "Tara: România, judet: Timis, oras Buzias, Str. Florilor nr. 6 (renumerotare stradala)", iar coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "56556 lei (reevaluare)";

- la pozitia 107469, coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "P - 312 mp (ridicare topografica)", coloana 7 va avea urmatorul cuprins: "Tara: România, judet: Timis, oras Buzias, Str. Florilor nr. 6 (renumerotare stradala)", iar coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "56556 lei (reevaluare)";

- la pozitia 107470, coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "P - 301 mp (ridicare topografica)", coloana 7 va avea urmatorul cuprins: "Tara: România, judet: Timis, oras Buzias, Str. Florilor nr. 6 (renumerotare stradala)", iar coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "47330 lei (reevaluare)";

- la pozitia 107471, coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "P - 361 mp (ridicare topografica)", coloana 7 va avea urmatorul cuprins: "Tara: România, judet: Timis, oras Buzias, Str. Florilor nr. 6 (renumerotare stradala)", iar coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "47330 lei (reevaluare)";

- la pozitia 107472, coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "P - 97 mp (ridicare topografica)", coloana 7 va avea urmatorul cuprins: "Tara: România, judet: Timis, oras Buzias, Str. Florilor nr. 6 (renumerotare stradala)", iar coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "15969 lei (reevaluare)";

- la pozitia 107473, coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "P - 528 mp (ridicare topografica)", coloana 7 va avea urmatorul cuprins: "Tara: România, judet: Timis, oras Buzias, Str. Florilor nr. 6 (renumerotare stradala)", iar coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "95025 lei (reevaluare)";

- la pozitia 107474, coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "P - 301 mp (ridicare topografica)", coloana 7 va avea urmatorul cuprins: "Tara: România, judet: Timis, oras Buzias, Str. Florilor nr. 6 (renumerotare stradala)", iar coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "74283 lei (reevaluare)";

- la pozitia 107475, coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "P - 487 mp (ridicare topografica)", coloana 7 va avea urmatorul cuprins: "Tara: România, judet: Timis, oras Buzias, Str. Florilor nr. 6 (renumerotare stradala)", iar coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "41847 lei (reevaluare)";

- la pozitia 107477, coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "P - 1948 mp (ridicare topografica)", coloana 7 va avea urmatorul cuprins: "Tara: România, judet: Timis, oras Buzias, Str. Florilor nr. 6 (renumerotare stradala)", iar coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "395561 lei (reevaluare)";

- la pozitia 107478, coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "P - 765 mp (ridicare topografica)", coloana 7 va avea urmatorul cuprins: "Tara: România, judet: Timis, oras Buzias, Str. Florilor nr. 6 (renumerotare stradala)", iar coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "183353 lei (reevaluare)";

- la pozitia 107479, coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "P - 768 mp (ridicare topografica)", coloana 7 va avea urmatorul cuprins: "Tara: România, judet: Timis, oras Buzias, Str. Florilor nr. 6 (renumerotare stradala)", iar coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "183353 lei (reevaluare)";

- la pozitia 107480, coloana 7 va avea urmatorul cuprins: "Tara: România, judet: Timis, oras Buzias, Str. Florilor nr. 6 (renumerotare stradala)", iar coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "100067 lei (reevaluare)";

- la pozitia 107481, coloana 7 va avea urmatorul cuprins: "Tara: România, judet: Timis, oras Buzias, Str. Florilor nr. 6 (renumerotare stradala)", iar coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "100067 lei (reevaluare)";

- la pozitia 107482, coloana 7 va avea urmatorul cuprins: "Tara: România, judet: Timis, oras Buzias, Str. Florilor nr. 6 (renumerotare stradala)", iar coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "100067 lei (reevaluare)";

- la pozitia 107525, coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "P - 201 mp (ridicare topografica)", coloana 7 va avea urmatorul cuprins: "Tara: România, judet: Timis, oras Buzias, Str. Florilor nr. 6 (renumerotare stradala)", iar coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "52697 lei (reevaluare)";

- la pozitia 107526, coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "P - 336 mp (ridicare topografica)", coloana 7 va avea urmatorul cuprins: "Tara: România, judet: Timis, oras Buzias, Str. Florilor nr. 6 (renumerotare stradala)", iar coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "44166 lei (reevaluare)";

- la pozitia 107528, coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "P - 2069 mp (ridicare topografica)", coloana 7 va avea urmatorul cuprins: "Tara: România, judet: Timis, oras Buzias, Str. Florilor nr. 6 (renumerotare stradala)", iar coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "14861 lei (reevaluare)";

- la pozitia 107529, coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "P - 114 mp (ridicare topografica)", coloana 7 va avea urmatorul cuprins: "Tara: România, judet: Timis, oras Buzias, Str. Florilor nr. 6 (renumerotare stradala), iar coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "15807 lei (reevaluare)";

- la pozitia 107530, coloana 7 va avea urmatorul cuprins: "Tara: România, judet: Timis, oras Buzias, Str. Florilor nr. 6 (renumerotare stradala)", coloana 8 va avea urmatorul cuprins: "2000", iar coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "10483 lei (reevaluare)";

- la pozitia 107531, coloana 7 va avea urmatorul cuprins: "Tara: România, judet: Timis, oras Buzias, Str. Florilor nr. 6 (renumerotare stradala)", coloana 8 va avea urmatorul cuprins: "2000", iar coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "10949 lei (reevaluare)";

- la pozitia 107532, coloana 7 va avea urmatorul cuprins: "Tara: România, judet: Timis, oras Buzias, Str. Florilor nr. 6 (renumerotare stradala)", coloana 8 va avea urmatorul cuprins: "2000", iar coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "10949 lei (reevaluare)";

- la pozitia 107533, coloana 7 va avea urmatorul cuprins: "Tara: România, judet: Timis, oras Buzias, Str. Florilor nr. 6 (renumerotare stradala)", coloana 8 va avea urmatorul cuprins: "2000", iar coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "10949 lei (reevaluare)";

- la pozitia 107534, coloana 7 va avea urmatorul cuprins: "Tara: România, judet: Timis, oras Buzias, Str. Florilor nr. 6 (renumerotare stradala)", coloana 8 va avea urmatorul cuprins: "2000", iar coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "10949 lei (reevaluare)";

- la pozitia 107535, coloana 7 va avea urmatorul cuprins: "Tara: România, judet: Timis, oras Buzias, Str. Florilor nr. 6 (renumerotare stradala)", coloana 8 va avea urmatorul cuprins: "2000", iar coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "10949 lei (reevaluare)";

- la pozitia 107536, coloana 7 va avea urmatorul cuprins: "Tara: România, judet: Timis, oras Buzias, Str. Florilor nr. 6 (renumerotare stradala)", coloana 8 va avea urmatorul cuprins: "2000", iar coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "10866 lei (reevaluare)";

- la pozitia 107537, coloana 7 va avea urmatorul cuprins: "Tara: România, judet: Timis, oras Buzias, Str. Florilor nr. 6 (renumerotare stradala)", coloana 8 va avea urmatorul cuprins: "2000", iar coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "10866 lei (reevaluare)";

- la pozitia 107538, coloana 7 va avea urmatorul cuprins: "Tara: România, judet: Timis, oras Buzias, Str. Florilor nr. 6 (renumerotare stradala)", coloana 8 va avea urmatorul cuprins: "2000", iar coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "5015 lei (reevaluare)";

- la pozitia 107539, coloana 7 va avea urmatorul cuprins: "Tara: România, judet: Timis, oras Buzias, Str. Florilor nr. 6 (renumerotare stradala)", coloana 8 va avea urmatorul cuprins: "2000", iar coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "4931 lei (reevaluare)";

- la pozitia 107540, coloana 7 va avea urmatorul cuprins: "Tara: România, judet: Timis, oras Buzias, Str. Florilor nr. 6 (renumerotare stradala)", coloana 8 va avea urmatorul cuprins: "2000", iar coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "4931 lei (reevaluare)";

- la pozitia 107541, coloana 7 va avea urmatorul cuprins: "Tara: România, judet: Timis, oras Buzias, Str. Florilor nr. 6 (renumerotare stradala)", coloana 8 va avea urmatorul cuprins: "2000", iar coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "3260 lei (reevaluare)";

- la pozitia 107542, coloana 7 va avea urmatorul cuprins: "Tara: România, judet: Timis, oras Buzias, Str. Florilor nr. 6 (renumerotare stradala)", coloana 8 va avea urmatorul cuprins: "2000", iar coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "4848 lei (reevaluare)";

- la pozitia 107543, coloana 7 va avea urmatorul cuprins: "Tara: România, judet: Timis, oras Buzias, Str. Florilor nr. 6 (renumerotare stradala)", coloana 8 va avea urmatorul cuprins: "2000", iar coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "4681 lei (reevaluare)";

- la pozitia 144404, coloana 7 va avea urmatorul cuprins: "Tara: România, judet: Timis, oras Buzias, Str. Florilor nr. 6 (renumerotare stradala)", iar coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "9799408 lei (evaluare)";

- la pozitia 154391, coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "17 mp (ridicare topografica)", coloana 7 va avea urmatorul cuprins: "Tara: România, judet: Timis, oras Buzias, Str. Florilor nr. 6 (renumerotare stradala)", iar coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "868 lei (reevaluare)";

- la pozitia 154392, coloana 7 va avea urmatorul cuprins: "Tara: România, judet: Timis, oras Buzias, Str. Florilor nr. 6 (renumerotare stradala)", iar coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "1483 lei (reevaluare)";

- la pozitia 154393, coloana 7 va avea urmatorul cuprins: "Tara: România, judet: Timis, oras Buzias, Str. Florilor nr. 6 (renumerotare stradala)", iar coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "4628 lei (reevaluare)";

- la pozitia 154394, coloana 7 va avea urmatorul cuprins: "Tara: România, judet: Timis, oras Buzias, Str. Florilor nr. 6 (renumerotare stradala)", iar coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "10385 lei (reevaluare)";

- la pozitia 154395, coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "51 mp (ridicare topografica)", coloana 7 va avea urmatorul cuprins: "Tara: România, judet: Timis, oras Buzias, Str. Florilor nr. 6 (renumerotare stradala)", iar coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "16900 lei (reevaluare)";

- la pozitia 154396, coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "33 mp (ridicare topografica)", coloana 7 va avea urmatorul cuprins: "Tara: România, judet: Timis, oras Buzias, Str. Florilor nr. 6 (renumerotare stradala)", iar coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "12151 lei (reevaluare)";

- la pozitia 154397, coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "185 mp (ridicare topografica)", coloana 7 va avea urmatorul cuprins: "Tara: România, judet: Timis, oras Buzias, Str. Florilor nr. 6 (renumerotare stradala)", iar coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "13690 lei (reevaluare)";

- la pozitia 154398, coloana 7 va avea urmatorul cuprins: "Tara: România, judet: Timis, oras Buzias, Str. Florilor nr. 6 (renumerotare stradala)", iar coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "1656 lei (reevaluare)";

- la pozitia 154399, coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "189 mp (ridicare topografica)", coloana 7 va avea urmatorul cuprins: "Tara: România, judet: Timis, oras Buzias, Str. Florilor nr. 6 (renumerotare stradala)", iar coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "25176 lei (reevaluare)";

- la pozitia 154400, coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "71 mp (ridicare topografica)", coloana 7 va avea urmatorul cuprins: "Tara: România, judet: Timis, oras Buzias, Str. Florilor nr. 6 (renumerotare stradala)", iar coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "7886 lei (reevaluare)";

- la pozitia 154401, coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "74 mp (ridicare topografica)", coloana 7 va avea urmatorul cuprins: "Tara: România, judet: Timis, oras Buzias, Str. Florilor nr. 6 (renumerotare stradala)", iar coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "2951 lei (reevaluare)";

- la pozitia 154402, coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "73 mp (ridicare topografica)", coloana 7 va avea urmatorul cuprins: "Tara: România, judet: Timis, oras Buzias, Str. Florilor nr. 6 (renumerotare stradala)", iar coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "2921 lei (reevaluare)";

- la pozitia 154403, coloana 7 va avea urmatorul cuprins: "Tara: România, judet: Timis, oras Buzias, Str. Florilor nr. 6 (renumerotare stradala)", iar coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "5602 lei (reevaluare)";

- la pozitia 154405, coloana 7 va avea urmatorul cuprins: "Tara: România, judet: Timis, oras Buzias, Str. Florilor nr. 6 (renumerotare stradala)", iar coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "2811 lei (reevaluare)";

- la pozitia 154406, coloana 7 va avea urmatorul cuprins: "Tara: România, judet: Timis, oras Buzias, Str. Florilor nr. 6 (renumerotare stradala)", iar coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "53050 lei (reevaluare)";

- la pozitia 154407, coloana 7 va avea urmatorul cuprins: "Tara: România, judet: Timis, oras Buzias, Str. Florilor nr. 6 (renumerotare stradala)", iar coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "12893 lei (reevaluare)";

- la pozitia 154408, coloana 7 va avea urmatorul cuprins: "Tara: România, judet: Timis, oras Buzias, Str. Florilor nr. 6 (renumerotare stradala)", iar coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "2117 lei (reevaluare)";

- la pozitia 154412, coloana 7 va avea urmatorul cuprins: "Tara: România, judet: Timis, oras Buzias, Str. Florilor nr. 6 (renumerotare stradala)", iar coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "1229 lei (reevaluare)";

- la pozitia 154413, coloana 7 va avea urmatorul cuprins: "Tara: România, judet: Timis, oras Buzias, Str. Florilor nr. 6 (renumerotare stradala)", iar coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "1275 lei (reevaluare)";

- la pozitia 154414, coloana 7 va avea urmatorul cuprins: "Tara: România, judet: Timis, oras Buzias, Str. Florilor nr. 6 (renumerotare stradala)", iar coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "1378 lei (reevaluare)";

- la pozitia 154415, coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "89 mp (ridicare topografica)", iar coloana 7 va avea urmatorul cuprins: "Tara: România, judet: Timis, oras Buzias, Str. Florilor nr. 6 (renumerotare stradala)";

- la pozitia 154416, coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "572 mp (ridicare topografica)", coloana 7 va avea urmatorul cuprins: "Tara: România, judet: Timis, oras Buzias, Str. Florilor nr. 6 (renumerotare stradala)", iar coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "18174 lei (reevaluare)";

- la pozitia 154417, coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "12 mp (ridicare topografica)", coloana 7 va avea urmatorul cuprins: "Tara: România, judet: Timis, oras Buzias, Str. Florilor nr. 6 (renumerotare stradala)", iar coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "902 lei (reevaluare)";

- la pozitia 154418, coloana 7 va avea urmatorul cuprins: "Tara: România, judet: Timis, oras Buzias, Str. Florilor nr. 6 (renumerotare stradala)", iar coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "4525 lei (reevaluare)";

- la pozitia 154419, coloana 7 va avea urmatorul cuprins: "Tara: România, judet: Timis, oras Buzias, Str. Florilor nr. 6 (renumerotare stradala)", iar coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "3362 lei (reevaluare)";

- la pozitia 154420, coloana 7 va avea urmatorul cuprins: "Tara: România, judet: Timis, oras Buzias, Str. Florilor nr. 6 (renumerotare stradala)";

- la pozitia 154421, coloana 7 va avea urmatorul cuprins: "Tara: România, judet: Timis, oras Buzias, Str. Florilor nr. 6 (renumerotare stradala)", iar coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "289 lei (reevaluare)";

- la pozitia 154422, coloana 7 va avea urmatorul cuprins: "Tara: România, judet: Timis, oras Buzias, Str. Florilor nr. 6 (renumerotare stradala)";

- la pozitia 154423, coloana 7 va avea urmatorul cuprins: "Tara: România, judet: Timis, oras Buzias, Str. Florilor nr. 6 (renumerotare stradala)";

- la pozitia 154424, coloana 7 va avea urmatorul cuprins: "Tara: România, judet: Timis, oras Buzias, Str. Florilor nr. 6 (renumerotare stradala)";

- la pozitia 154425, coloana 7 va avea urmatorul cuprins: "Tara: România, judet: Timis, oras Buzias, Str. Florilor nr. 6 (renumerotare stradala)";

- la pozitia 154426, coloana 7 va avea urmatorul cuprins: "Tara: România, judet: Timis, oras Buzias, Str. Florilor nr. 6 (renumerotare stradala)";

- la pozitia 154427, coloana 7 va avea urmatorul cuprins: "Tara: România, judet: Timis, oras Buzias, Str. Florilor nr. 6 (renumerotare stradala)";

- la pozitia 154428, coloana 7 va avea urmatorul cuprins: "Tara: România, judet: Timis, oras Buzias, Str. Florilor nr. 6 (renumerotare stradala)";

- la pozitia 154429, coloana 7 va avea urmatorul cuprins: "Tara: România, judet: Timis, oras Buzias, Str. Florilor nr. 6 (renumerotare stradala)";

- la pozitia 154430, coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "P+1 - 12 mp (ridicare topografica)", coloana 7 va avea urmatorul cuprins: "Tara: România, judet: Timis, oras Buzias, Str. Florilor nr. 6 (renumerotare stradala)", iar coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "1353 lei (reevaluare)";

- la pozitia 154431, coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "P+1 - 99 mp (ridicare topografica)", coloana 7 va avea urmatorul cuprins: "Tara: România, judet: Timis, oras Buzias, Str. Florilor nr. 6 (renumerotare stradala)", iar coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "2761 lei (reevaluare)";

- la pozitia 154432, coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "P - 4 mp (ridicare topografica)", coloana 7 va avea urmatorul cuprins: "Tara: România, judet: Timis, oras Buzias, Str. Florilor nr. 6 (renumerotare stradala)";

- la pozitia 154433, coloana 7 va avea urmatorul cuprins: "Tara: România, judet: Timis, oras Buzias, Str. Florilor nr. 6 (renumerotare stradala)", iar coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "8784 lei (reevaluare)";

- la pozitia 154434, coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "Pavilion 45-45-01 depozit (redenumire)", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "187 mp (ridicare topografica)", coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "62029 lei (reevaluare)", iar coloana 10 va avea urmatorul cuprins: "HG nr. 1.153/2005, partial imobil 101501, CF 412546 (înscriere în cadastrul general)";

- la pozitia 154435, coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "Pavilion 45-45-08 grajd vite (redenumire)", coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "16127 lei (reevaluare)", iar coloana 10 va avea urmatorul cuprins: "HG nr. 1.153/2005, partial imobil 101501, CF 412546 (înscriere în cadastrul general)";

- la pozitia 154436, coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "Pavilion 45-45-10 bucatarie furajera (redenumire)", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "160 mp (ridicare topografica)", coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "129764 lei (reevaluare)", iar coloana 10 va avea urmatorul cuprins: "HG nr. 1.153/2005, partial imobil 101501, CF 412546 (înscriere în cadastrul general)";

- la pozitia 154437, coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "Pavilion 45-45-II padoc pentru porci (redenumire)", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "572 mp (ridicare topografica)", coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "101627 lei (reevaluare)", iar coloana 10 va avea urmatorul cuprins: "HG nr. 1.153/2005, partial imobil 101501, CF 412546 (înscriere în cadastrul general)";

- la pozitia 154438, coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "Pavilion 45-45-17 adapost pentru porci (redenumire)", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "174 mp (ridicare topografica)", coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "26820 lei (reevaluare)", iar coloana 10 va avea urmatorul cuprins: "HG nr. 1.153/2005, partial imobil 101501, CF 412546 (înscriere în cadastrul general)";

- la pozitia 154439, coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "Pavilion 45-45-18 punct sacrificare (redenumire)", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "81 mp (ridicare topografica)", coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "19904 lei (reevaluare)", iar coloana 10 va avea urmatorul cuprins: "HG nr. 1.153/2005, partial imobil 101501, CF 412546 (înscriere în cadastrul general)";

- la pozitia 154440, coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "Pavilion 45-45-19 fânar (redenumire)", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "183 mp (ridicare topografica)", coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "10991 lei (reevaluare)", iar coloana 10 va avea urmatorul cuprins: "HG nr. 1.153/2005, partial imobil 101501, CF 412546 (înscriere în cadastrul general)";

- la pozitia 154441, coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "Pavilion 45-45-23 grajd (redenumire)", coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "16127 lei (reevaluare)", iar coloana 10 va avea urmatorul cuprins: "HG nr. 1.153/2005, partial imobil 101501, CF 412546 (înscriere în cadastrul general)";

- la pozitia 154442, coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "Pavilion 45-45-24 adapost pasari ouatoare (redenumire)", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "109 mp (ridicare topografica)", coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "17532 lei (reevaluare)", iar coloana 10 va avea urmatorul cuprins: "HG nr. 1.153/2005, partial imobil 101501, CF 412546 (înscriere în cadastrul general)";

- la pozitia 154443, coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "Pavilion 45-45-25 magazie pentru furaje (redenumire)", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "110 mp (ridicare topografica)", coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "23000 lei (reevaluare)", iar coloana 10 va avea urmatorul cuprins: "HG nr. 1.153/2005, partial imobil 101501, CF 412546 (înscriere în cadastrul general)";

- la pozitia 154444, coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "Pavilion 45-45-26 maternitate (redenumire)", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "248 mp (ridicare topografica)", coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "25263 lei (reevaluare)", iar coloana 10 va avea urmatorul cuprins: "HG nr. 1.153/2005, partial imobil 101501, CF 412546 (înscriere în cadastrul general)";

- la pozitia 154445, coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "Pavilion 45-45-27 filtru veterinar (redenumire)", coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "36270 lei (reevaluare)", iar coloana 10 va avea urmatorul cuprins: "HG nr. 1.153/2005, partial imobil 101501, CF 412546 (înscriere în cadastrul general)";

- la pozitia 154446, coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "Pavilion 45-45-28 fânar (redenumire)", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "164 mp (ridicare topografica)", coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "12264 lei (reevaluare)", iar coloana 10 va avea urmatorul cuprins: "HG nr. 1.153/2005, partial imobil 101501, CF 412546 (înscriere în cadastrul general)";

- la pozitia 154447, coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "Pavilion 45-45-30 rasadnita (redenumire)", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "76 mp (ridicare topografica)", coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "2486 lei (reevaluare)", iar coloana 10 va avea urmatorul cuprins: "HG nr. 1.153/2005, partial imobil 101501, CF 412546 (înscriere în cadastrul general)";

- la pozitia 154448, coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "Pavilion 45-45-33 copertina (redenumire)", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "302 mp (ridicare topografica)", coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "6746 lei (reevaluare)", iar coloana 10 va avea urmatorul cuprins: "HG nr. 1.153/2005, partial imobil 101501, CF 412546 (înscriere în cadastrul general)";

- la pozitia 154449, coloana 10 va avea urmatorul cuprins: "HG nr. 1.153/2005, partial imobil 101501, CF 412546 (înscriere în cadastrul general)";

- la pozitia 154450, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "91170 lei (reevaluare)", iar coloana 10 va avea urmatorul cuprins: "HG nr. 1.153/2005, partial imobil 101501, CF 412546 (înscriere în cadastrul general)";

- la pozitia 154451, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "38222 lei (reevaluare)", iar coloana 10 va avea urmatorul cuprins: "HG nr. 1.153/2005, partial imobil 101501, CF 412546 (înscriere în cadastrul general)";

- la pozitia 154452, coloana 10 va avea urmatorul cuprins: "HG nr. 1.153/2005, partial imobil 101501, CF 412546 (înscriere în cadastrul general)";

- la pozitia 154453, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "110733 lei (reevaluare)", iar coloana 10 va avea urmatorul cuprins: "HG nr. 1.153/2005, partial imobil 101501, CF 412546 (înscriere în cadastrul general)";

- la pozitia 154454, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "5812 lei (reevaluare)", iar coloana 10 va avea urmatorul cuprins: "HG nr. 1.153/2005, partial imobil 101501, CF 412546 (înscriere în cadastrul general)";

- la pozitia 154455, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "1761361 lei (reevaluare)", iar coloana 10 va avea urmatorul cuprins: "HG nr. 1.153/2005, partial imobil 101501, CF 412546, 426093, 426091, 426095, 426180 (înscriere în cadastrul general)";

- la pozitia 154456, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "2424485 lei (reevaluare)";

- la pozitia 154457, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "64346 lei (reevaluare)";

- la pozitia 154458, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "1118150 lei (reevaluare)";

- la pozitia 155937, coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "P - 50 mp (ridicare topografica)", coloana 7 va avea urmatorul cuprins: "Tara: România, judet: Timis, oras Timisoara, Calea Mosnitei nr. 15 (renumerotare stradala)", coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "49958 lei (reevaluare)", iar coloana 10 va avea urmatorul cuprins: "CF 35/1939, 13/1964, 21982/1972, Dec. N5194/1952 a MFA, HG nr. 295/2011, CF 422453 (înscriere în cadastrul general)";

- la pozitia 155938, coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "P - 510 mp (ridicare topografica)", coloana 7 va avea urmatorul cuprins: "Tara: România, judet: Timis, oras Timisoara, Calea Mosnitei nr. 15 (renumerotare stradala)", coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "611482 lei (reevaluare)", iar coloana 10 va avea urmatorul cuprins: "CF 35/1939, 13/1964, 21982/1972, Dec. N5194/1952 a MFA, HG nr. 295/2011, CF 422453 (înscriere în cadastrul general)";

- la pozitia 155939, coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "P - 7 mp (ridicare topografica)", coloana 7 va avea urmatorul cuprins: "Tara: România, judet: Timis, oras Timisoara, Calea Mosnitei nr. 15 (renumerotare stradala)", coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "2667 lei (reevaluare)", iar coloana 10 va avea urmatorul cuprins: "CF 35/1939, 13/1964, 21982/1972, Dec. N5194/1952 a MFA, HG nr. 295/2011, CF 422453 (înscriere în cadastrul general)";

- la pozitia 155940, coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "169 mp (ridicare topografica)", coloana 7 va avea urmatorul cuprins: "Tara: România, judet: Timis, oras Timisoara, Calea Mosnitei nr. 15 (renumerotare stradala)", coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "26332 lei (reevaluare)", iar coloana 10 va avea urmatorul cuprins: "CF 35/1939, 13/1964, 21982/1972, Dec. N5194/1952 a MFA, HG nr. 295/2011, CF 422453 (înscriere în cadastrul general)";

- la pozitia 155941, coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "P - 1075 mp (ridicare topografica)", coloana 7 va avea urmatorul cuprins: "Tara: România, judet: Timis, oras Timisoara, Calea Mosnitei nr. 15 (renumerotare stradala)", coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "115446 lei (reevaluare)", iar coloana 10 va avea urmatorul cuprins: "CF 35/1939, 13/1964, 21982/1972, Dec. N5194/1952 a MFA, HG nr. 295/2011, CF 422453 (înscriere în cadastrul general)";

- la pozitia 155942, coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "P - 445 mp (ridicare topografica)", coloana 7 va avea urmatorul cuprins: "Tara: România, judet: Timis, oras Timisoara, Calea Mosnitei nr. 15 (renumerotare stradala)", coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "16706 lei (reevaluare)", iar coloana 10 va avea urmatorul cuprins: "CF 35/1939, 13/1964, 21982/1972, Dec. N5194/1952 a MFA, HG nr. 295/2011, CF 422453 (înscriere în cadastrul general)";

- la pozitia 155943, coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "P - 42 mp (ridicare topografica)", coloana 7 va avea urmatorul cuprins: "Tara: România, judet: Timis, oras Timisoara, Calea Mosnitei nr. 15 (renumerotare stradala)", coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "8125 lei (reevaluare)", iar coloana 10 va avea urmatorul cuprins: "CF 35/1939, 13/1964, 21982/1972, Dec. N5194/1952 a MFA, HG nr. 295/2011, CF 422453 (înscriere în cadastrul general)";

- la pozitia 155944, coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "P - 346 mp (ridicare topografica)", coloana 7 va avea urmatorul cuprins: "Tara: România, judet: Timis, oras Timisoara, Calea Mosnitei nr. 15 (renumerotare stradala)", coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "23451 lei (reevaluare)", iar coloana 10 va avea urmatorul cuprins: "CF 35/1939, 13/1964, 21982/1972, Dec. N5194/1952 a MFA, HG nr. 295/2011, CF 422453 (înscriere în cadastrul general)";

- la pozitia 155945, coloana 7 va avea urmatorul cuprins: "Tara: România, judet: Timis, oras Timisoara, Calea Mosnitei nr. 15 (renumerotare stradala)", coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "11639 lei (reevaluare)", iar coloana 10 va avea urmatorul cuprins: "CF 35/1939, 13/1964, 21982/1972, Dec. N5194/1952 a MFA, HG nr. 295/2011, CF 422453 (înscriere în cadastrul general)";

- la pozitia 155946, coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "P - 41 mp (ridicare topografica)", coloana 7 va avea urmatorul cuprins: "Tara: România, judet: Timis, oras Timisoara, Calea Mosnitei nr. 15 (renumerotare stradala)", coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "2683 lei (reevaluare)", iar coloana 10 va avea urmatorul cuprins: "CF 35/1939, 13/1964, 21982/1972, Dec. N5194/1952 a MFA, HG nr. 295/2011, CF 422453 (înscriere în cadastrul general)";

- la pozitia 155947, coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "P - 448 mp (ridicare topografica)", coloana 7 va avea urmatorul cuprins: "Tara: România, judet: Timis, oras Timisoara, Calea Mosnitei nr. 15 (renumerotare stradala)", coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "29318 lei (reevaluare)", iar coloana 10 va avea urmatorul cuprins: "CF 35/1939, 13/1964, 21982/1972, Dec. N5194/1952 a MFA, HG nr. 295/2011, CF 422453 (înscriere în cadastrul general)".

33. Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al statului, aflate în administrarea Penitenciarului de Minori si Tineri Tichilesti, se modifica dupa cum urmeaza:

- la pozitia 38571, coloana 10 se va completa cu: "CF 888/N/1533 (înscriere în cadastrul general, în completare)";

- la pozitia 38572, coloana 10 se va completa cu: "CF 888/N/1533 (înscriere în cadastrul general, în completare)";

- la pozitia 38573, coloana 10 se va completa cu: "CF 888/N/1533 (înscriere în cadastrul general, în completare)";

- la pozitia 38574, coloana 10 se va completa cu: "CF 888/N/1533 (înscriere în cadastrul general, în completare)";

- la pozitia 38575, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "657472 lei (reevaluare)", iar coloana 10 se va completa cu: "CF 888/N/1533 (înscriere în cadastrul general, în completare)";

- la pozitia 38576, coloana 10 se va completa cu: "CF 888/N/1533 (înscriere în cadastrul general, în completare)";

- la pozitia 38577, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "582143 lei (reevaluare)", iar coloana 10 se va completa cu: "CF 888/N/1533 (înscriere în cadastrul general, în completare)";

- la pozitia 38578, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "200294 lei (reevaluare)", iar coloana 10 se va completa cu: "CF 888/N/1533 (înscriere în cadastrul general, în completare)";

- la pozitia 38579, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "58688 lei (îndreptare eroare)", iar coloana 10 se va completa cu: "CF 888/N/1533 (înscriere în cadastrul general, în completare)";

- la pozitia 38582, coloana 10 se va completa cu: "CF 888/N/1533 (înscriere în cadastrul general, în completare)";

- la pozitia 38583, coloana 10 se va completa cu: "CF 888/N/1533 (înscriere în cadastrul general, în completare)";

- la pozitia 38584, coloana 10 se va completa cu: "CF 888/N/1533 (înscriere în cadastrul general, în completare)";

- la pozitia 38585, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "39988 lei (reevaluare)", iar coloana 10 se va completa cu: "CF 888/N/1533 (înscriere în cadastrul general, în completare)";

- la pozitia 38586, coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "S+P - 414 mp (ridicare topografica)", iar coloana 10 se va completa cu: "CF 888/N/1533 (înscriere în cadastrul general, în completare)";

- la pozitia 38587, coloana 10 se va completa cu: "CF 888/N/1533 (înscriere în cadastrul general, în completare)";

- la pozitia 38588, coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "378 mp (ridicare topografica)", coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "115080 lei (reevaluare)", iar coloana 10 se va completa cu: "CF 171/N/491 (înscriere în cadastrul general, în completare)";

- la pozitia 38589, coloana 10 se va completa cu: "CF 855/N/1489 (înscriere în cadastrul general)";

- la pozitia 38590, coloana 10 se va completa cu: "CF 855/N/1489 (înscriere în cadastrul general)";

- la pozitia 38591, coloana 10 se va completa cu: "CF 855/N/1489 (înscriere în cadastrul general)";

- la pozitia 38592, coloana 10 se va completa cu: "CF 855/N/1489 (înscriere în cadastrul general)";

- la pozitia 38593, coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "96,2434 ha (corectarea unor date scrise eronat în cartile funciare, prin efectuarea revizuirii masuratorilor cadastrale si punerea de acord cu titlurile de proprietate si cartile funciare)", coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "307471 lei (reevaluare)", iar coloana 10 se va completa cu: "CF 171/N/491 si 492, CF 1872/N/2341 (înscriere în cadastrul general, în completare)";

- la pozitia 107366, coloana 10 va avea urmatorul cuprins: "PV 2608/1991 între S.C. Mozaic si MJ-DGP conform Ord. S/30869/1991, CF 879/N/1496 (înscriere în cadastrul general)";

- la pozitia 153986, coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "9,5324 ha (corectarea unor date scrise eronat în cartile funciare, prin efectuarea revizuirii masuratorilor cadastrale si punerea de acord cu titlurile de proprietate si cartile funciare)", iar coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "350933 lei (reevaluare)".

34. La Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al statului, aflate în administrarea Penitenciarului Târgsor:

a) se introduc 9 pozitii, potrivit anexei nr. 19;

b) se modifica urmatoarele pozitii:

- la pozitia 26591, coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "Sectie detinerea barbati + depozite (redenumire)", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "P+1 - 472 mp (ridicare topografica)", iar coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "255526 lei (reevaluare)";

- la pozitia 26592, coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "P - 382 mp (ridicare topografica)", iar coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "568092 lei (reevaluare)";

- la pozitia 26593, coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "P - 29 mp (ridicare topografica)";

- la pozitia 26594, coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "Spalatorie + grup electrogen (redenumire)", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "P - 254 mp (ridicare topografica)", iar coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "107428 lei (reevaluare)";

- la pozitia 26595, coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "P - 157 mp (ridicare topografica)", iar coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "66725 lei (reevaluare)";

- la pozitia 26596, coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "Bloc alimentar (redenumire)", iar coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "P - 428 mp (ridicare topografica)";

- la pozitia 26597, coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "Spatiu detinere femei S III - IV (redenumire)", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "P+1 - 792 mp (îndreptare eroare, a fost trecuta suprafata desfasurata + ridicare topografica)", iar coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "1052294 lei (reevaluare)";

- la pozitia 26598, coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "Spatiu detinere femei S I - II (redenumire)", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "P+1 - 1403 mp (ridicare topografica)", iar coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "5184297 lei (reevaluare)";

- la pozitia 26599, coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "Birouri + vizita + popota (redenumire)", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "P - 619 mp (ridicare topografica)", iar coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "228146 lei (reevaluare)";

- la pozitia 26600, coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "P - 40 mp (ridicare topografica)";

- la pozitia 26601, coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "P - 94 mp (ridicare topografica)";

- la pozitia 26602, coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "P+1 - 415 mp (ridicare topografica)";

- la pozitia 26603, coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "P - 307 mp (ridicare topografica)", iar coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "136060 lei (reevaluare)";

- la pozitia 26604, coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "P - 604 mp (ridicare topografica)", iar coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "278679 lei (reevaluare)";

- la pozitia 26605, coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "Cladire administrativa (redenumire)", iar coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "298990 lei (reevaluare)";

- la pozitia 26606, coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "7 ha (stabilirea dreptului de administrare pentru Penitenciarul Târgsor pentru suprafata de 7 ha teren arabil - T101 extravilan - PA522, conform sentintei nr. 8185 din 30.08.2011 pronuntate de Judecatoria Ploiesti + masuratori cadastrale)", iar coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "273 lei (reevaluare, conform adresei nr. 1458/2010 de la Primaria Aricestii Rahtivani)";

- la pozitia 26607, coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "P - 430 mp (ridicare topografica)", iar coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "304632 lei (reevaluare)";

- la pozitia 154226, coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "Depozit conserve (redenumire)", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "S+P - 135 mp (ridicare topografica)", iar coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "9302 lei (reevaluare)";

- la pozitia 154227, coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "21 mp (ridicare topografica)";

- la pozitia 154229, coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "Magazii bloc interventii (redenumire)", iar coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "54 mp (ridicare topografica)";

- la pozitia 154231, coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "217 mp (ridicare topografica)";

- la pozitia 154232, coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "11 mp (ridicare topografica)";

- la pozitia 154233, coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "132 mp (ridicare topografica)";

- la pozitia 154234, coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "90 mp (ridicare topografica)";

- la pozitia 154235, coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "Remiza PSI + abator (redenumire)", iar coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "151 mp (ridicare topografica)";

- la pozitia 154237, coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "Dispecerat (redenumire)", iar coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "110 mp (ridicare topografica)";

- la pozitia 154238, coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "Depozit CLU + baraca metal (redenumire)", iar coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "193 mp (ridicare topografica)";

- la pozitia 154240, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "71770 lei (reevaluare)";

- la pozitia 155948, coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "Depozit materiale (redenumire)";

- la pozitia 155953, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "59158 lei (reevaluare)";

- la pozitia 155959, coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "Post control nr. 2 (redenumire)", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "31 mp (ridicare topografica)", iar coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "89591 lei (reevaluare)";

- la pozitia 155960, coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "179 mp (ridicare topografica)";

- la pozitia 155961, coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "Crescatorie pasari + farmacie veterinara (redenumire)", iar coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "124 mp (ridicare topografica)";

- la pozitia 155962, coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "328 mp (ridicare topografica)";

- la pozitia 155963, coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "33 mp (ridicare topografica)", iar coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "1802 lei (eroare de operare, cifra 8 în loc de cifra 1)";

- la pozitia 155964, coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "Adapost personal (redenumire)";

- la pozitia 155965, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "154168 lei (reevaluare)";

- la pozitia 155957, coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "83313 mp (sentinta civila nr. 8185/30.08.2011)", iar coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "3832 lei (reevaluare, conform adresei nr. 1458/2010 de la Primaria Aricestii Rahtivani)";

- la pozitia 155958, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "137 lei (reevaluare, conform adresei nr. 1458/2010 de la Primaria Aricestii Rahtivani)";

- la pozitia 155967, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "780 lei (reevaluare, conform adresei nr. 1458/2010 de la Primaria Aricestii Rahtivani)";

- la pozitia 155968, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "726 lei (reevaluare, conform adresei nr. 1458/2010 de la Primaria Aricestii Rahtivani)";

c) se abroga urmatoarele pozitii:

- pozitia 155966 - Cladire administrativa, deoarece se gaseste înregistrata si la pozitia 26605 (înregistrare dubla);

- pozitiile: 60428 - Adapost SRT, 60429 - Dormitoare Movila Vulpii, 60430 - Pavilion administrativ, 106431 - Depozit de munitie, 106435 - Adapost pentru tehnica, 154241 - Bordei zarzavat, 154242 - WC, 154243 - Depozit de munitie, 154244 - Depozit capse, 154268 - Alimentare gaze + CT, 154269 - Teren curti constructii, 154270 - Punct control, 154271 - Împrejmuire, 154272 - Alimentare apa, deoarece se gasesc înregistrate si la Penitenciarul Ploiesti (înregistrare dubla).

35. La Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al statului, aflate în administrarea Penitenciarului Târgu Jiu:

a) se introduc 20 pozitii, potrivit anexei nr. 20;

b) se modifica urmatoarele pozitii:

- la pozitia 35099, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "74534 lei (valoarea initiala a fost supraevaluata + reevaluare)";

- la pozitia 35102, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "74534 lei (reevaluare)";

- la pozitia 35103, coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "Club cadre + birouri (redenumire)", coloana 8 va avea urmatorul cuprins: "1888 lei";

- la pozitia 35105, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "134090 lei (reevaluare)";

- la pozitia 35106, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "31878 lei (reevaluare)";

- la pozitia 35107, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "1051240 lei (evaluare)", coloana 10 va avea urmatorul cuprins: "Dec. 95/1983, PV/S/144/1972, PV 8600/1982 între UM 0637 si P. Craiova, CAS 65306/1969, Ord. MA nr. 503/1969, PV nr. 8264/1969 între IAS Târgu Jiu si Penitenciarul Târgu Jiu, PV nr. 346/1971 între OCOT Gorj si Penitenciarul Târgu Jiu, PV nr. 1589/1972 între OCOT Gorj si Penitenciarul Târgu Jiu, Hot. nr. 459/1993 a Comisiei judetene Gorj, HG nr. 295/2011";

- la pozitia 153885, coloana 8 va avea urmatorul cuprins: "1990", iar coloana 10 va avea urmatorul cuprins: "Dec. 95/1983, PV/S/144/1972, PV 8600/1982 între UM 0637 si P. Craiova, CAS 65306/1969, Ord. MA nr. 503/1969, PV nr. 8264/1969 între IAS Târgu Jiu si Penitenciarul Târgu Jiu, PV nr. 346/1971 între OCOT Gorj si Penitenciarul Târgu Jiu, PV nr. 1589/1972 între OCOT Gorj si Penitenciarul Târgu Jiu, Hot. nr. 459/1993 a Comisiei judetene Gorj";

- la pozitia 153886, coloana 10 va avea urmatorul cuprins: "Dec. 95/1983, PV/S/144/1972, PV 8600/1982 între UM 0637 si P. Craiova, CAS 65306/1969, Ord. MA nr. 503/1969, PV nr. 8264/1969 între IAS Târgu Jiu si Penitenciarul Târgu Jiu, PV nr. 346/1971 între OCOT Gorj si Penitenciarul Târgu Jiu, PV nr. 1589/1972 între OCOT Gorj si Penitenciarul Târgu Jiu, Hot. nr. 459/1993 a Comisiei judetene Gorj";

- la pozitia 153887, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "36125 lei (valoarea initiala a fost supraevaluata + reevaluare)", iar coloana 10 va avea urmatorul cuprins: "Dec. 95/1983, PV/S/144/1972, PV 8600/1982 între UM 0637 si P. Craiova, CAS 65306/1969, Ord. MA nr. 503/1969, PV nr. 8264/1969 între IAS Târgu Jiu si Penitenciarul Târgu Jiu, PV nr. 346/1971 între OCOT Gorj si Penitenciarul Târgu Jiu, PV nr. 1589/1972 între OCOT Gorj si Penitenciarul Târgu Jiu, Hot. nr. 459/1993 a Comisiei judetene Gorj";

- la pozitia 153923, coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "115,51 mp (ridicare topografica)", coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "195624 lei (reevaluare)", iar coloana 10 va avea urmatorul cuprins: "PV 10173, HG nr. 295/2011, Încheiere nr. 31276/2008 a OCPI Gorj (înscriere în cadastru general)";

- la pozitia 155970, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "6283 lei (reevaluare)", iar coloana 10 va avea urmatorul cuprins: "Dec. 95/1983, PV/S/144/1972, PV 8600/1982 între UM 0637 si P. Craiova, CAS 65306/1969, Ord. MA nr. 503/1969, PV nr. 8264/1969 între IAS Târgu Jiu si Penitenciarul Târgu Jiu, PV nr. 346/1971 între OCOT Gorj si Penitenciarul Târgu Jiu, PV nr. 1589/1972 între OCOT Gorj si Penitenciarul Târgu Jiu, Hot. nr. 459/1993 a Comisiei judetene Gorj, HG nr. 295/2011";

- la pozitia 155971, coloana 10 va avea urmatorul cuprins: "Dec. 95/1983, PV/S/144/1972, PV 8600/1982 între UM 0637 si P. Craiova, CAS 65306/1969, Ord. MA nr. 503/1969, PV nr. 8264/1969 între IAS Târgu Jiu si Penitenciarul Târgu Jiu, PV nr. 346/1971 între OCOT Gorj si Penitenciarul Târgu Jiu, PV nr. 1589/1972 între OCOT Gorj si Penitenciarul Târgu Jiu, Hot. nr. 459/1993 a Comisiei judetene Gorj, HG nr. 295/2011";

- la pozitia 155972, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "40382 lei (reevaluare)", iar coloana 10 va avea urmatorul cuprins: "Dec. 95/1983, PV/S/144/1972, PV 8600/1982 între UM 0637 si P. Craiova, CAS 65306/1969, Ord. MA nr. 503/1969, PV nr. 8264/1969 între IAS Târgu Jiu si Penitenciarul Târgu Jiu, PV nr. 346/1971 între OCOT Gorj si Penitenciarul Târgu Jiu, PV nr. 1589/1972 între OCOT Gorj si Penitenciarul Târgu Jiu, Hot. nr. 459/1993 a Comisiei judetene Gorj, HG nr. 295/2011";

- la pozitia 155973, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "2666 lei (eroare, o cifra în plus)", iar coloana 10 va avea urmatorul cuprins: "Dec. 95/1983, PV/S/144/1972, PV 8600/1982 între UM 0637 si P. Craiova, CAS 65306/1969, Ord. MA nr. 503/1969, PV nr. 8264/1969 între IAS Târgu Jiu si Penitenciarul Târgu Jiu, PV nr. 346/1971 între OCOT Gorj si Penitenciarul Târgu Jiu, PV nr. 1589/1972 între OCOT Gorj si Penitenciarul Târgu Jiu, Hot. nr. 459/1993 a Comisiei judetene Gorj, HG nr. 295/2011";

- la pozitia 155974, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "18300 lei (reevaluare)", iar coloana 10 va avea urmatorul cuprins: "Dec. 95/1983, PV/S/144/1972, PV 8600/1982 între UM 0637 si P. Craiova, CAS 65306/1969, Ord. MA nr. 503/1969, PV nr. 8264/1969 între IAS Târgu Jiu si Penitenciarul Târgu Jiu, PV nr. 346/1971 între OCOT Gorj si Penitenciarul Târgu Jiu, PV nr. 1589/1972 între OCOT Gorj si Penitenciarul Târgu Jiu, Hot. nr. 459/1993 a Comisiei judetene Gorj, HG nr. 295/2011";

- la pozitia 155975, coloana 10 va avea urmatorul cuprins: "Dec. 95/1983, PV/S/144/1972, PV 8600/1982 între UM 0637 si P. Craiova, CAS 65306/1969, Ord. MA nr. 503/1969, PV nr. 8264/1969 între IAS Târgu Jiu si Penitenciarul Târgu Jiu, PV nr. 346/1971 între OCOT Gorj si Penitenciarul Târgu Jiu, PV nr. 1589/1972 între OCOT Gorj si Penitenciarul Târgu Jiu, Hot. nr. 459/1993 a Comisiei judetene Gorj, HG nr. 295/2011";

- la pozitia 155976, coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "Fânar (redenumire)", iar coloana 10 va avea urmatorul cuprins: "Dec. 95/1983, PV/S/144/1972, PV 8600/1982 între UM 0637 si P. Craiova, CAS 65306/1969, Ord. MA nr. 503/1969, PV nr. 8264/1969 între IAS Târgu Jiu si Penitenciarul Târgu Jiu, PV nr. 346/1971 între OCOT Gorj si Penitenciarul Târgu Jiu, PV nr. 1589/1972 între OCOT Gorj si Penitenciarul Târgu Jiu, Hot. nr. 459/1993 a Comisiei judetene Gorj, HG nr. 295/2011";

- la pozitia 155977, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "16104 lei (valoarea initiala a fost supraevaluata + reevaluare)", iar coloana 10 va avea urmatorul cuprins: "Dec. 95/1983, PV/S/144/1972, PV 8600/1982 între UM 0637 si P. Craiova, CAS 65306/1969, Ord. MA nr. 503/1969, PV nr. 8264/1969 între IAS Târgu Jiu si Penitenciarul Târgu Jiu, PV nr. 346/1971 între OCOT Gorj si Penitenciarul Târgu Jiu, PV nr. 1589/1972 între OCOT Gorj si Penitenciarul Târgu Jiu, Hot. nr. 459/1993 a Comisiei judetene Gorj, HG nr. 295/2011";

- la pozitia 155978, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "19886 lei (eroare, o cifra în plus)", iar coloana 10 va avea urmatorul cuprins: "Dec. 95/1983, PV/S/144/1972, PV 8600/1982 între UM 0637 si P. Craiova, CAS 65306/1969, Ord. MA nr. 503/1969, PV nr. 8264/1969 între IAS Târgu Jiu si Penitenciarul Târgu Jiu, PV nr. 346/1971 între OCOT Gorj si Penitenciarul Târgu Jiu, PV nr. 1589/1972 între OCOT Gorj si Penitenciarul Târgu Jiu, Hot. nr. 459/1993 a Comisiei judetene Gorj, HG nr. 295/2011";

- la pozitia 155979, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "2089627 lei (evaluare)".

36. Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al statului, aflate în administrarea Penitenciarului Spital Târgu Ocna, se modifica dupa cum urmeaza:

- la pozitia 96715, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "197253 lei (reevaluare)";

- la pozitia 96716, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "5002854 lei (reevaluare)";

- la pozitia 154014, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "14939 lei (reevaluare)";

- la pozitia 154015, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "9614 lei (reevaluare)";

- la pozitia 154016, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "93750 lei (reevaluare)";

- la pozitia 154017, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "72916 lei (reevaluare)";

- la pozitia 154018, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "96326 lei (reevaluare)";

- la pozitia 154019, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "361682 lei (reevaluare)";

- la pozitia 154020, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "305599 lei (reevaluare)";

- la pozitia 155980, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "7382 lei (reevaluare)";

- la pozitia 155982, coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "Împrejmuiri (eronat înregistrat)", iar coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "14514 lei (reevaluare)".

37. La Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al statului, aflate în administrarea Penitenciarului Târgu Mures:

a) se introduce o pozitie, potrivit anexei nr. 21;

b) se modifica urmatoarele pozitii:

- la pozitia 36999, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "1192925 lei (interventie la imobile de natura investitiilor + reevaluare)", iar coloana 10 se va completa cu urmatoarele: "Proces-verbal de receptie finala nr. 38886/2009)";

- la pozitia 37000, coloana 7 va avea urmatorul cuprins: "Tara România, judet Mures, comuna Sâncraiu de Mures, Str. Rândunicii nr. 7 (localizare în teren)", iar coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "43322 lei (reevaluare)";

- la pozitia 37001, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "3815 lei (reevaluare)";

- la pozitia 37002, coloana 7 va avea urmatorul cuprins: "Tara România, judet Mures, comuna Sâncraiu de Mures, Str. Rândunicii nr. 7 (localizare în teren)", iar coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "17648 lei (reevaluare)";

- la pozitia 37003, coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "3,53 ha (Sentinta civila nr. 526/27.01.2012 pronuntata în Dosarul nr. 2461/320/2011 irevocabila, CF 52607 Sântana de Mures, CF 52609 Sântana de Mures, CF 52612 Sântana de Mures)", iar coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "11676 lei (reevaluare)";

- la pozitia 153975, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "11656 lei (reevaluare)";

- la pozitia 153976, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "238609 lei (reevaluare)";

- la pozitia 153977, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "762334 lei (reevaluare)".

38. La Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al statului, aflate în administrarea Penitenciarului Tulcea:

a) se introduc 3 pozitii, potrivit anexei nr. 22;

b) pozitia 36715 - Teren agricol - se defalca conform pozitiilor cuprinse la A si B din cadrul anexei nr. 22 si se vor atribui numere MFP distincte;

c) se modifica urmatoarele pozitii:

- la pozitia 36707, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "2825597 lei (reevaluare)";

- la pozitia 36709, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "1127859 lei (reevaluare)";

- la pozitia 36710, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "34837611 lei (reevaluare)";

- la pozitia 36711, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "185597 lei (reevaluare)";

- la pozitia 36712, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "1471928 lei (reevaluare)";

- la pozitia 36713, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "1135954 lei (reevaluare)";

- la pozitia 36714, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "233859 lei (reevaluare)";

- la pozitia 36718, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "2104254 lei (reevaluare)";

- la pozitia 36719, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "5662211 lei (reevaluare)";

- la pozitia 36720, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "777094 lei (reevaluare)";

- la pozitia 36723, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "1094171 lei (reevaluare)";

- la pozitia 36738, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "938250 lei (reevaluare)";

- la pozitia 36739, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "6187 lei (reevaluare)";

- la pozitia 36740, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "1428 lei (reevaluare)";

- la pozitia 154275, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "282872 lei (reevaluare)";

- la pozitia 154276, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "128910 lei (reevaluare)";

- la pozitia 154278, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "135289 lei (reevaluare)";

- la pozitia 154279, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "18519 lei (reevaluare)";

- la pozitia 154280, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "1523895 lei (reevaluare)";

- la pozitia 154294, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "11973 lei (reevaluare)";

- la pozitia 154295, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "91 lei (reevaluare)";

- la pozitia 154719, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "713004 lei (reevaluare)";

- la pozitia 155984, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "374164 lei (reevaluare)";

- la pozitia 155985, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "500024 lei (reevaluare)";

- la pozitia 155986, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "216407 lei (reevaluare)";

- la pozitia 155987, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "100165 lei (reevaluare)";

d) se abroga pozitia 154273 - Pavilion detentie, deoarece se gaseste înregistrata si la pozitia 36710 (înregistrare dubla).

39. La Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al statului, aflate în administrarea Penitenciarului Vaslui:

a) se introduc 4 pozitii, potrivit anexei nr. 23;

b) se modifica urmatoarele pozitii:

- la pozitia 38258, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "66440 lei (reevaluare)";

- la pozitia 38259, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "60503 lei (reevaluare)";

- la pozitia 38260, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "21755 lei (reevaluare)";

- la pozitia 38262, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "157580 lei (reevaluare)";

- la pozitia 38263, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "88865 lei (reevaluare)";

- la pozitia 38265, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "31010 lei (reevaluare)";

- la pozitia 38266, coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "D+P+2 - 245 mp (ridicare topografica)", iar coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "646481 lei (reevaluare)";

- la pozitia 155988, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "47506 lei (reevaluare)";

- la pozitia 155992, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "7973 lei (reevaluare)";

- la pozitia 155994, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "35409 lei (reevaluare)";

- la pozitia 155995, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "3733 lei (reevaluare)";

- la pozitia 155996, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "15826 lei (reevaluare)";

- la pozitia 155997, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "529109 lei (reevaluare)";

- la pozitia 155998, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "1454660 lei (reevaluare)";

- la pozitia 155999, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "429975 lei (evaluare)";

- la pozitia 156000, coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "10000 mp (ridicare topografica)", iar coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "90000 lei (evaluare)";

- la pozitia 156001, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "157500 lei (evaluare)".

40. Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al statului, aflate în administrarea Centrului de Reeducare Buzias, se modifica dupa cum urmeaza:

- la pozitia 107409, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "232589 lei (reevaluare)";

- la pozitia 107410, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "227324 lei (valoarea a fost supraevaluata)";

- la pozitia 107411, coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "Cazare minori 4A + 4B (redenumire)";

- la pozitia 107412, coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "Cazare minori 3A + 3B (redenumire)";

- la pozitia 107415, coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "Cazare minori 1A + 1B (redenumire)";

- la pozitia 107416, coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "Cazare minori 2A + 2B (redenumire)";

- la pozitia 154710, coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "Pavilion administrativ (redenumire)";

- la pozitia 107419, coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "Complex sportiv [club si sala de sport (redenumire)]";

- la pozitia 154715, coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "Canalizare si alimentare cu apa (redenumire)";

- la pozitia 154718, coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "S - 50150 mp, CF nr. 402612 (înscriere în cadastru)".

41. La Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al statului, aflate în administrarea Centrului de pregatire a magistratilor, grefierilor si a celuilalt personal din sistemul justitiei - Sovata, pozitia 154005 - Centrul de pregatire Sovata se defalca conform pozitiilor cuprinse între A si B din cadrul anexei nr. 24 si se vor atribui numere MFP distincte.

42. La Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al statului, aflate în administrarea S.N.P.A.P. Târgu Ocna:

a) se introduc 14 pozitii, potrivit anexei nr. 25;

b) se modifica urmatoarele pozitii:

- la pozitia 35586, coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "Punct control nr. 1 + spatii cazare - C48 (redenumire)", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "P+1 - 317,86 mp (ridicare topografica)", coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "126577 lei (reevaluare)", iar coloana 10 va avea urmatorul cuprins: "HCM 906/1956, Ord. R2N 13E - 16966 - 1957";

- la pozitia 35587, coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "Corp de garda - C49 (redenumire)", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "P - 201,20 mp (ridicare topografica)", coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "35465 lei (reevaluare)", iar coloana 10 va avea urmatorul cuprins: "HCM 906/1956, Ord. R2N 13E - 16966 - 1957";

- la pozitia 35588, coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "Dormitor A - C45 (redenumire)", coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "434570 lei (reevaluare)", iar coloana 10 va avea urmatorul cuprins: "HCM 906/1956, Ord. R2N 13E - 16966 - 1957";

- la pozitia 35589, coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "Pavilion administrativ - C46 (redenumire)", coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "423180 lei (reevaluare)", iar coloana 10 va avea urmatorul cuprins: "HCM 906/1956, Ord. R2N 13E - 16966 - 1957";

- la pozitia 35590, coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "Pavilion scoala - C47 (redenumire)", coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "502943 lei (reevaluare)", iar coloana 10 va avea urmatorul cuprins: "HCM 906/1956, Ord. R2N 13E - 16966 - 1957";

- la pozitia 35591, coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "Dormitor baieti - C44 (redenumire)", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "D+P+1 - 2012,52 mp (ridicare topografica)", coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "294742 lei (reevaluare)", iar coloana 10 va avea urmatorul cuprins: "HCM 906/1956, Ord. R2N 13E - 16966 - 1957";

- la pozitia 35592, coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "Bloc alimentar - C42 (redenumire)", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "P - 1073,86 mp (ridicare topografica)", coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "230271 lei (reevaluare)", iar coloana 10 va avea urmatorul cuprins: "HCM 906/1956, Ord. R2N 13E - 16966 - 1957";

- la pozitia 35593, coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "Infirmerie - C43 (redenumire)", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "P - 647,79 mp (ridicare topografica)", coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "100117 lei (reevaluare)", iar coloana 10 va avea urmatorul cuprins: "HCM 906/1956, Ord. R2N 13E - 16966 - 1957";

- la pozitia 35594, coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "Magazie alimente - C37 (redenumire)", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "P+1 - 278,11 mp (ridicare topografica)", coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "19869 lei (reevaluare)", iar coloana 10 va avea urmatorul cuprins: "HCM 906/1956, Ord. R2N 13E - 16966 - 1957";

- la pozitia 35595, coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "Spalatorie - C35 (redenumire)", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "P - 391,06 mp (ridicare topografica)", coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "62338 lei (reevaluare)", iar coloana 10 va avea urmatorul cuprins: "HCM 906/1956, Ord. R2N 13E - 16966 - 1957";

- la pozitia 35596, coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "Magazie materiale - C34/1 (redenumire)", coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "23834 lei (reevaluare)", iar coloana 10 va avea urmatorul cuprins: "HCM 906/1956, Ord. R2N 13E - 16966 - 1957";

- la pozitia 35597, coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "Garaj auto - C34/2 (redenumire)", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "P - 508,58 mp (ridicare topografica)", coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "39663 lei (reevaluare)", iar coloana 10 va avea urmatorul cuprins: "HCM 906/1956, Ord. R2N 13E - 16966 - 1957";

- la pozitia 35598, coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "Statie hidrofor - C5 (redenumire)", iar coloana 10 va avea urmatorul cuprins: "HCM 906/1956, Ord. R2N 13E - 16966 - 1957";

- la pozitia 35599, coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "Rezervor apa potabila - C4 (redenumire)", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "P - 25,47 mp (ridicare topografica)", iar coloana 10 va avea urmatorul cuprins: "HCM 906/1956, Ord. R2N 13E - 16966 - 1957";

- la pozitia 35600, coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "Pavilion detentie D1 - C26/1 (redenumire)", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "P - 232,82 mp (ridicare topografica)", iar coloana 10 va avea urmatorul cuprins: "HCM 906/1956, Ord. R2N 13E - 16966 - 1957";

- la pozitia 35601, coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "Pavilion detentie D2 - C26/2 (redenumire)", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "P - 232,82 mp (ridicare topografica)", iar coloana 10 va avea urmatorul cuprins: "HCM 906/1956, Ord. R2N 13E - 16966 - 1957";

- la pozitia 35602, coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "Centrala termica + sala sport - C39 (redenumire)", coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "297736 lei (reevaluare)", iar coloana 10 va avea urmatorul cuprins: "HCM 906/1956, Ord. R2N 13E - 1696";

- la pozitia 35603, coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "Sala mese - detentie - C17 (redenumire)", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "P - 264,28 mp (ridicare topografica)", iar coloana 10 va avea urmatorul cuprins: "HCM 906/1956, Ord. R2N 13E - 16966 - 1957";

- la pozitia 35604, coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "Corp garda 2 - C28 (redenumire)", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "P - 65,89 mp (ridicare topografica)", iar coloana 10 va avea urmatorul cuprins: "HCM 906/1956, Ord. R2N 13E - 16966 - 1957";

- la pozitia 35605, coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "Hala reparatii auto - C27 (redenumire)", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "P - 806,60 mp (ridicare topografica)", iar coloana 10 va avea urmatorul cuprins: "HCM 906/1956, Ord. R2N 13E - 16966 - 1957";

- la pozitia 107361, coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "S - 48891,668 mp (ridicare topografica), coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "1693197 lei (reevaluare)", iar coloana 10 se va completa cu urmatoarele: "Extras CF 452/N (înscriere în cadastrul general)";

- la pozitia 153988, coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "Dormitor D3 - C14 (redenumire)", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "P - 468,74 mp (ridicare topografica)", iar coloana 10 va avea urmatorul cuprins: "HCM 906/1956, Ord. R2N 13E - 16966 - 1957";

- la pozitia 153989, coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "Ateliere productie + Dormitor D5 - C18 + C19 + C20 + C22 + C23 + C24 (redenumire)", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "P - 2795,92 mp (ridicare topografica)", iar coloana 10 va avea urmatorul cuprins: "HCM 906/1956, Ord. R2N 13E - 16966 - 1957";

- la pozitia 153990, coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "Statie filtru - C3 (redenumire)", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "P - 45,29 mp (ridicare topografica)", iar coloana 10 va avea urmatorul cuprins: "HCM 906/1956, Ord. R2N 13E - 16966 - 1957";

- la pozitia 153991, coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "Foisoare paza (12 buc.) + împrejmuiri (1714,21 m) - C1 + C8 + C30 (redenumire)", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "P - 192 mp (ridicare topografica)", coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "387230 lei (reevaluare)", iar coloana 10 va avea urmatorul cuprins: "HCM 906/1956, Ord. R2N 13E - 16966 - 1957";

- la pozitia 153992, coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "Depozit CT - C38 (redenumire)", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "P - 530,01 mp (ridicare topografica)", coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "23378 lei (reevaluare)", iar coloana 10 va avea urmatorul cuprins: "HCM 906/1956, Ord. R2N 13E - 16966 - 1957";

- la pozitia 153993, coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "Pavilion vizita + organizarea muncii - C31 (redenumire)", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "P - 369,32 mp (ridicare topografica)", iar coloana 10 va avea urmatorul cuprins: "HCM 906/1956, Ord. R2N 13E - 16966 - 1957";

- la pozitia 153995 - coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "Hala depozit alimente + spatii cazare - C41 (redenumire)", coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "P+1 - 628,41 mp (ridicare topografica)", coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "1295605 lei (reevaluare)", iar coloana 10 va avea urmatorul cuprins: "HCM 906/1956, Ord. R2N 13E - 16966 - 1957";

- la pozitia 153996, coloana 10 va avea urmatorul cuprins: "HCM 906/1956, Ord. R2N 13E - 16966 - 1957";

- la pozitia 153999, coloana 8 va avea urmatorul cuprins: "1969", iar coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "203415 lei (reevaluare)";

- la pozitia 153400, coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "615 ml + 385 ml (ridicare topografica)", iar coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "127647 lei (reevaluare)";

- la pozitia 154001, coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "83564 mp (ridicare topografica)", coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "4041321 lei (reevaluare)", iar coloana 10 va avea urmatorul cuprins: "HCM 906/1956, Ord. R2N 13E - 16966 - 1957".

43. La Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al statului, aflate în administrarea Penitenciarului Spital Bucuresti Rahova, se introduce o pozitie (transfer partial de la pozitia 154365 - Pavilion detentie + spital de la Penitenciarul Bucuresti Rahova), potrivit anexei nr. 26.

44. La Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al statului, aflate în administrarea Administratiei Nationale a Penitenciarelor - aparat central:

a) se modifica urmatoarele pozitii:

- la pozitia 145258, coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "suprafata teren - 21707,80 mp (activele fixe corporale în curs se trec în categoria activelor fixe la finalizare, dupa receptia, darea în folosinta sau punerea în functiune a acestora, dupa caz)", iar coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "4589500 lei (evaluare)";

- la pozitia 154004, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "5385100 lei (evaluare)";

b) se abroga pozitia 145257 - Teren, deoarece se gaseste înregistrata si în cadrul pozitiei 145258 (înregistrare dubla).

45. La Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al statului, aflate în administrarea Complexului Flamingo, pozitia 154006 - Complex Flamingo se defalca potrivit anexei nr. 27 si se vor atribui numere MFP distincte.

46. La Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al statului, aflate în administrarea Centrului de reeducare Gaesti:

a) se introduc 3 pozitii, potrivit anexei nr. 28;

b) se modifica urmatoarele pozitii:

- la pozitia 37306, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "701040 lei (reevaluare)", iar coloana 10 va avea urmatorul cuprins: "PV conform OMI 572852/1966 si OTPS 22609/1967, Încheiere 1351/2002, PV receptie finala 24070/21.10.2011";

- la pozitia 37308, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "502809 lei (reevaluare)";

- la pozitia 37310, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "449772 lei (reevaluare)";

- la pozitia 37312, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "98515 lei (reevaluare)";

- la pozitia 37313, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "27464 lei (reevaluare)";

- la pozitia 37318, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "181819 lei (reevaluare)";

- la pozitia 37319, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "61916 lei (reevaluare)";

- la pozitia 37320, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "237264 lei (reevaluare)";

- la pozitia 37321, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "21549 lei (reevaluare)";

- la pozitia 37324, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "28108 lei (reevaluare)";

- la pozitia 37325, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "21444 lei (reevaluare)";

- la pozitia 37326, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "234287 lei (reevaluare)";

- la pozitia 37327, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "32179 lei (reevaluare)";

- la pozitia 153985, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "174414 lei (reevaluare)".

47. La Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al statului, aflate în administrarea Penitenciarului Bucuresti Jilava:

a) pozitia 34144 - Bloc detentie pavilion I si II - se defalca conform pozitiilor cuprinse la A si B din cadrul anexei nr. 29 si se vor atribui numere MFP distincte;

- pozitia 154030 - Magazie echipament - se defalca conform pozitiilor cuprinse la C si D din cadrul anexei nr. 29;

- pozitia 154031 - Depozit cazarmare + anexe cazarmare - se defalca conform pozitiilor cuprinse la E si F din cadrul anexei nr. 29 si se vor atribui numere MFP distincte;

- pozitia 154034 - Anexa cazarmare - se defalca conform pozitiilor cuprinse între G si H din cadrul anexei nr. 29 si se vor atribui numere MFP distincte;

b) se modifica urmatoarele pozitii:

- la pozitia 34140, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "727863 (reevaluare)";

- la pozitia 34141, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "1018427 (reevaluare)";

- la pozitia 34142, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "684349 (reevaluare)";

- la pozitia 34145, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "685903 (reevaluare)";

- la pozitia 34150, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "889063 (reevaluare)";

- la pozitia 34151, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "453003 (reevaluare)";

- la pozitia 34152, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "102653 (reevaluare)";

- la pozitia 34154, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "2167347 (reevaluare)";

- la pozitia 34155, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "672300 (reevaluare)";

- la pozitia 154023, coloana 4 va avea urmatorul cuprins: "Cladire vizita + wc (redenumire)";

- la pozitia 154026, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "1376137 (reevaluare)";

- la pozitia 154035, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "798658 (reevaluare)";

- la pozitia 154036, coloana 8 va avea urmatorul cuprins: "1974", iar coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "204345 (reevaluare)";

- la pozitia 154037, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "156555 (reevaluare)";

- la pozitia 154040, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "7201530 (reevaluare)";

- la pozitia 155695, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "907871 (reevaluare)";

- la pozitia 155697, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "54154 (reevaluare)";

- la pozitia 155715, coloana 9 va avea urmatorul cuprins: "239523 (reevaluare)";

c) se abroga urmatoarele pozitii:

- pozitia 154039 - Rezervor alimentare apa, deoarece este cuprins în cadrul pozitiei 155694;

- pozitia 154022 - Post control vizite, deoarece s-a transformat în Cladire vizita + wc, respectiv pozitia 154023 modificata.

 

ART. II

 

Anexele nr. 1 - 29*) fac parte integranta din prezenta hotarâre.

------------

*) Anexele nr. 1 - 29 se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 13 bis, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

 

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA
 
Contrasemneaza:
Ministrul justitiei,
Mona-Maria Pivniceru
 
Viceprim-ministru,
ministrul finantelor publice,
Florin Georgescu
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf