Publicata in Monitorul Oficial

Hotarare nr. 1101 din 14 noiembrie 2012

Privind abrogarea Hotararii Guvernului nr. 784/2009 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii "Varianta de ocolire Cluj-Nord"

Având în vedere prevederile art. 17 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicata,

Guvernul României adopta prezenta hotarâre.

 

ARTICOL UNIC

 

Se constata abrogarea Hotarârii Guvernului nr. 784/2009 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii "Varianta de ocolire Cluj-Nord", publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 492 din 15 iulie 2009, ca urmare a nerealizarii obiectivului de investitii "Varianta de ocolire Cluj-Nord".

 

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA
 
Contrasemneaza:
Ministrul transporturilor
si infrastructurii,
Ovidiu Ioan Silaghi
 
Ministrul dezvoltarii
regionale si turismului,
Eduard Hellvig
 
Viceprim-ministru,
ministrul finantelor publice,
Florin Georgescu
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf