Publicata in Monitorul Oficial

Hotarare nr. 1086 din 16 august 2006

privind aprobarea nivelurilor impozitului pe mijloacele de transport, prevăzute la art. 263 alin. (4) şi (5) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aplicabile Ón anul fiscal 2007

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 292 alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

ART. 1

 

(1) Se aprobă nivelurile impozitului pe mijloacele de transport, prevăzute la art. 263 alin. (4) şi (5) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, aplicabile în anul fiscal 2007, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Consiliile locale şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti adoptă hotărâri privind impozitul pe mijloacele de transport, aplicabil pentru anul fiscal 2007, în termen de 45 de zile lucrătoare de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei hotărâri.

 

ART. 2

 

Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2007.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor, construcţiilor şi turismului,

Radu Mircea Berceanu

 

Ministrul administraţiei şi internelor,

Vasile Blaga

 

p. Ministrul integrării europene,

Adrian Ciocănea,

secretar de stat

 

Ministrul finanţelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf