Publicata in Monitorul Oficial

Hotarare nr. 1 din 19 decembrie 2012

Pentru modificarea si completarea Statutului Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania, adoptat prin Hotararea Adunarii generale nationale a Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania nr. 1/2009

În temeiul art. 52 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moasa si a profesiei de asistent medical, precum si organizarea si functionarea Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din România, cu modificarile ulterioare,

Adunarea generala nationala a Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din România emite urmatoarea hotarâre:

 

ART. I

 

Statutul Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din România, adoptat prin Hotarârea Adunarii generale nationale a Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din România nr. 1/2009, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 120 din 26 februarie 2009, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 20, litera g) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"g) administreaza si gestioneaza patrimoniul filialei."

2. La articolul 30 alineatul (2), litera h) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"h) administreaza si gestioneaza patrimoniul sediului central."

3. Articolul 33 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"ART. 33

Presedintele de onoare este ales din rândul personalitatilor care au avut o contributie deosebita la dezvoltarea profesiei de asistent medical generalist, moasa si asistent medical."

4. Dupa articolul 33 se introduc doua noi articole, articolele 33^1 si 33^2, cu urmatorul cuprins:

"ART. 33^1

Presedintele de onoare nu este indemnizat.

ART. 33^2

Titlul de "Presedinte de onoare" se retrage prin hotarârea Consiliului National al Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din România, adoptata cu majoritate simpla de voturi."

 

ART. II

 

Prezenta hotarâre intra în vigoare la data publicarii în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti,
Moaselor si Asistentilor Medicali din România,
Mircea Timofte
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf