Publicata in Monitorul Oficial

Hotarare nr. 1 din 17 ianuarie 2013

Privind aprobarea nivelului taxei de inscriere la examenul de atribuire a calitatii de consultant fiscal, pentru anul 2013

În baza prevederilor art. 5 din Ordonanta Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea si exercitarea activitatii de consultanta fiscala, aprobata cu modificari prin Legea nr. 198/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale art. 36 alin. (1) lit. g) din Regulamentul de organizare si functionare al Camerei Consultantilor Fiscali, aprobat prin Hotarârea Consiliului superior al Camerei Consultantilor Fiscali nr. 6/2012,

Consiliul superior al Camerei Consultantilor Fiscali, întrunit în sedinta din 17 ianuarie 2013, hotaraste:

 

ART. 1

 

În anul 2013, nivelul taxei de înscriere la examenul de atribuire a calitatii de consultant fiscal este de 500 lei.

 

ART. 2

 

Plata taxei se poate face în contul Camerei Consultantilor Fiscali (CUI 18677087), deschis la Banca Transilvania, Sucursala Lipscani - IBAN RO36BTRL04101202D58602XX, sau în contul deschis la Banca Comerciala Româna Sucursala Sector 4 - IBAN RO91RNCB0075119726870001, precum si în numerar la sediul Camerei Consultantilor Fiscali din municipiul Bucuresti, str. Alecu Russo nr. 13 - 19, et. 2, ap. 9, sectorul 2.

 

ART. 3

 

Directia de servicii generale va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotarâri.

 

ART. 4

 

Prezenta hotarâre se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Presedintele Camerei Consultantilor Fiscali,
Ion Toni Teau
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf