Publicata in Monitorul Oficial

Decret nr. 8 din 8 ianuarie 2013

Pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Protocolului cu privire la preocuparile poporului irlandez referitoare la Tratatul de la Lisabona, semnat la Bruxelles la 13 iunie 2012

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) si ale art. 100 din Constitutia României, republicata, precum si ale art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

la propunerea Guvernului, potrivit Hotarârii nr. E 167 din 4 decembrie 2012,

Presedintele României decreteaza:

 

ARTICOL UNIC

 

Se supune spre ratificare Parlamentului Protocolul cu privire la preocuparile poporului irlandez referitoare la Tratatul de la Lisabona, semnat la Bruxelles la 13 iunie 2012, si se dispune publicarea prezentului decret în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI
TRAIAN BASESCU

 

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României, republicata, contrasemnam acest decret.

 

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf