Publicata in Monitorul Oficial

Decret nr. 660 din 11 iulie 2013

Pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului privind spatiul aerian comun dintre Uniunea Europeana si statele sale membre, pe de o parte, si Republica Moldova, pe de alta parte, semnat la Bruxelles la data de 26 iunie 2012

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) si ale art. 100 din Constitutia României, republicata, precum si ale art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

la propunerea Guvernului, potrivit Hotarârii nr. E 104 din 12 iunie 2013,

Presedintele României decreteaza:

 

ARTICOL UNIC

 

Se supune spre ratificare Parlamentului Acordul privind spatiul aerian comun dintre Uniunea Europeana si statele sale membre, pe de o parte, si Republica Moldova, pe de alta parte, semnat la Bruxelles la data de 26 iunie 2012, si se dispune publicarea prezentului decret în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 
PRESEDINTELE ROMÂNIEI
TRAIAN BASESCU
 

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României, republicata, contrasemnam acest decret.

 

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf