Publicata in Monitorul Oficial

Decret nr. 659 din 11 iulie 2013

Pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului privind transportul aerian dintre Canada si Comunitatea Europeana si statele membre, semnat la Bruxelles la 17 decembrie 2009

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) si ale art. 100 din Constitutia României, republicata, precum si ale art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

la propunerea Guvernului, potrivit Hotarârii nr. E 102 din 12 iunie 2013,

Presedintele României decreteaza:

 

ARTICOL UNIC

 

Se supune spre ratificare Parlamentului Acordul privind transportul aerian dintre Canada si Comunitatea Europeana si statele membre, semnat la Bruxelles la 17 decembrie 2009, si se dispune publicarea prezentului decret în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 
PRESEDINTELE ROMÂNIEI
TRAIAN BASESCU

 

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României, republicata, contrasemnam acest decret.

 

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf