Publicata in Monitorul Oficial

Decret nr. 588 din 7 iunie 2013

Privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 50/2012 privind reglementarea reincadrarii personalului de specialitate medico-sanitar si auxiliar sanitar, redistribuit din unitatile sanitare propuse pentru reorganizare in camine de batrani, la unitatile sanitare care isi reiau activitatea

*) În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 349 din 13 iunie 2013, emitentul acestui act normativ era indicat, în mod eronat, ca fiind Parlamentul României.

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicata,

Presedintele României decreteaza:

 

ARTICOL UNIC

 

Se promulga Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 50/2012 privind reglementarea reîncadrarii personalului de specialitate medico-sanitar si auxiliar sanitar, redistribuit din unitatile sanitare propuse pentru reorganizare în camine de batrâni, la unitatile sanitare care îsi reiau activitatea si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI
TRAIAN BASESCU
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf