Publicata in Monitorul Oficial

Decret nr. 416 din 23 aprilie 2013

Pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Amendamentelor la Acordul de garantie dintre statele membre ale Uniunii Europene si Banca Europeana de Investitii privind imprumuturile care vor fi acordate de catre Banca Europeana de Investitii pentru proiectele de investitii din statele din Africa, Caraibe si Pacific si din tarile si teritoriile de peste mari

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) si ale art. 100 din Constitutia României, republicata, precum si ale art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 590/2003 privind tratatele, la propunerea Guvernului, potrivit Hotarârii nr. E 33 din 13 martie 2013,

Presedintele României decreteaza:

 

ARTICOL UNIC

 

Se supun spre ratificare Parlamentului Amendamentele la Acordul de garantie dintre statele membre ale Uniunii Europene si Banca Europeana de Investitii privind împrumuturile care vor fi acordate de catre Banca Europeana de Investitii pentru proiectele de investitii din statele din Africa, Caraibe si Pacific si din tarile si teritoriile de peste mari si se dispune publicarea prezentului decret în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI
TRAIAN BASESCU

 

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României, republicata, contrasemnam acest decret.

 

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf