Publicata in Monitorul Oficial

Decizie nr. 925 din 13 noiembrie 2012

Referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 320^1 alin. 7 din Codul de procedura penala

Augustin Zegrean - presedinte

Aspazia Cojocaru - judecator

Acsinte Gaspar - judecator

Petre Lazaroiu - judecator

Mircea Stefan Minea - judecator

Ion Predescu - judecator

Puskas Valentin Zoltan - judecator

Tudorel Toader - judecator

Oana Cristina Puica - magistrat-asistent

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Marinela Minca.

 

Pe rol se afla solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 320^1 alin. 7 din Codul de procedura penala, exceptie ridicata de Viorel Sivriu în Dosarul nr. 13.964/118/2011 al Curtii de Apel Constanta - Sectia penala si pentru cauze penale cu minori si de familie si care formeaza obiectul Dosarului Curtii Constitutionale nr. 518D/2012.

La apelul nominal lipseste autorul exceptiei, fata de care procedura de citare este legal îndeplinita.

Cauza este în stare de judecata.

Presedintele acorda cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere ca inadmisibila a exceptiei de neconstitutionalitate, întrucât dispozitiile art. 320^1 din Codul de procedura penala nu au legatura cu solutionarea cauzelor având ca obiect o contestatie la executare.

 

CURTEA,

având în vedere actele si lucrarile dosarului, retine urmatoarele:

 

Prin Încheierea din 7 februarie 2012, pronuntata în Dosarul nr. 13.964/118/2011, Curtea de Apel Constanta - Sectia penala si pentru cauze penale cu minori si de familie a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 320^1 alin. 7 din Codul de procedura penala.

Exceptia a fost ridicata de Viorel Sivriu cu ocazia solutionarii unei cauze penale.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine ca dispozitiile art. 320^1 alin. 7 din Codul de procedura penala încalca principiul aplicarii legii penale mai favorabile, egalitatea în fata legii si a autoritatilor publice si dreptul la un proces echitabil, întrucât persoana condamnata definitiv nu beneficiaza de reducerea pedepsei. Considera ca dispozitiile art. 320^1 din Codul de procedura penala reprezinta o lege penala mai favorabila, care se aplica si situatiei condamnatului, deoarece, în caz contrar, se creeaza discriminare între inculpatii care au tergiversat ancheta si, astfel, au beneficiat de dispozitiile art. 320^1 din Codul de procedura penala si cei care si-au recunoscut vinovatia, dar au fost condamnati anterior intrarii în vigoare a acestui text de lege si care ramân cu aceeasi pedeapsa.

Curtea de Apel Constanta - Sectia penala si pentru cauze penale cu minori si de familie apreciaza ca exceptia de neconstitutionalitate este inadmisibila. Face trimitere, în acest sens, la Decizia nr. 1.470/2011, prin care Curtea Constitutionala a respins, ca inadmisibila, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 320^1 din Codul de procedura penala, exceptie ridicata în contestatie la executare.

Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicata presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului considera ca exceptia de neconstitutionalitate este inadmisibila. Face trimitere, în acest sens, la Decizia Curtii Constitutionale nr. 1.470/2011.

Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

 

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecatorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile de lege criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine urmatoarele:

 

Curtea Constitutionala este competenta, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, sa solutioneze exceptia de neconstitutionalitate cu care a fost sesizata.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 320^1 alin. 7 din Codul de procedura penala, introduse prin Legea nr. 202/2010 privind unele masuri pentru accelerarea solutionarii proceselor, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 714 din 26 octombrie 2010, care au urmatorul cuprins: "Instanta va pronunta condamnarea inculpatului, care beneficiaza de reducerea cu o treime a limitelor de pedeapsa prevazute de lege, în cazul pedepsei închisorii, si de reducerea cu o patrime a limitelor de pedeapsa prevazute de lege, în cazul pedepsei amenzii. Dispozitiile alin. 1 - 6 nu se aplica în cazul în care actiunea penala vizeaza o infractiune care se pedepseste cu detentiune pe viata."

În sustinerea neconstitutionalitatii acestor dispozitii de lege, autorul exceptiei invoca încalcarea prevederilor constitutionale ale art. 15 alin. (2) privind principiul aplicarii legii penale mai favorabile, ale art. 16 referitor la egalitatea în drepturi si ale art. 21 alin. (3) privind dreptul la un proces echitabil, precum si prevederile art. 6 paragraful 1 referitor la dreptul la un proces echitabil din Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constata ca dispozitiile art. 320^1 din Codul de procedura penala nu au legatura cu solutionarea cauzelor având ca obiect o contestatie la executare, deoarece procedura de judecata bazata pe recunoasterea vinovatiei poate interveni numai pâna la pronuntarea unei hotarâri definitive. Or, potrivit art. 29 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicata, "Curtea Constitutionala decide asupra exceptiilor ridicate în fata instantelor judecatoresti [...] privind neconstitutionalitatea unei legi sau ordonante ori a unei dispozitii dintr-o lege sau ordonanta în vigoare, care are legatura cu solutionarea cauzei."

Prin urmare, în temeiul art. 29 alin. (1) si (5) din Legea nr. 47/1992, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 320^1 alin. 7 din Codul de procedura penala este inadmisibila.

 

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1 - 3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

 

CURTEA CONSTITUTIONALA

În numele legii

DECIDE:

 

Respinge, ca inadmisibila, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 320^1 alin. 7 din Codul de procedura penala, exceptie ridicata de Viorel Sivriu în Dosarul nr. 13.964/118/2011 al Curtii de Apel Constanta - Sectia penala si pentru cauze penale cu minori si de familie.

Definitiva si general obligatorie.

Pronuntata în sedinta publica din data de 13 noiembrie 2012.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,
AUGUSTIN ZEGREAN
 
Magistrat-asistent,
Oana Cristina Puica
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf