Publicata in Monitorul Oficial

Decizie nr. 92 din 29 ianuarie 2013

Privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detasare, de catre domnul Valentin Capraru a functiei publice vacante din categoria inaltilor functionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Justitiei

Având în vedere propunerea Ministerului Justitiei formulata prin Adresa nr. 970 din 22 ianuarie 2013, precum si Avizul favorabil nr. 1.844/2013 al Agentiei Nationale a Functionarilor Publici pentru exercitarea cu caracter temporar, prin detasare, de catre domnul Valentin Capraru a functiei publice vacante din categoria înaltilor functionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Justitiei,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificarile si completarile ulterioare, al art. 19 alin. (1) lit. b), al art. 89 alin. (2^1) si al art. 92 alin. (1^1) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

ARTICOL UNIC

 

Începând cu data intrarii în vigoare a prezentei decizii, domnul Valentin Capraru exercita, cu caracter temporar, prin detasare, functia publica vacanta din categoria înaltilor functionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Justitiei.

 

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA
 
Contrasemneaza:
Secretarul general al Guvernului,
Ion Moraru
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf