Publicata in Monitorul Oficial

Decizie nr. 903 din 25 octombrie 2012

Referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 8 din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea in anul 2011 a personalului platit din fonduri publice

Augustin Zegrean - presedinte

Petre Lazaroiu - judecator

Mircea Stefan Minea - judecator

Ion Predescu - judecator

Tudorel Toader - judecator

Puskas Valentin Zoltan - judecator

Patricia Marilena Ionea - magistrat-asistent

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Carmen-Catalina Gliga.

 

Pe rol se afla solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 8 din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului platit din fonduri publice, exceptie ridicata de Nora Zafiu, Mihaela Irimia, Bogdan Dobrogeanu, Ionut Iambu, Anton Gabriel Pavel, Cristina Corcodel, Catalina Goicea-Alexe, Mirela Petre, Daniela Vasile, Liana Anton, Raluca Bejan, Alice Manuela Burciu, Cornelia Cernat, Roxana Ciresnea, Anca Constantinescu, Mihaela Cîrstocea, Cristina Constantinescu, Elena Costache, Mirela Costache, Georgeta Costache, Mihaela Costea, Georgiana Cretu, Daniela Criste, Ana Maria Luciu, Marioara Druga, Liana Ducan, Dorina Dumitrescu, Maria Enache, Maria Fava, Aniela Florea, Elena Fronea, Marilena Ghita, Mariana Ionescu, Viorica Manole, Claudia Mirela Manolica, Monica Marin, Adriana Matache, Vica Mandoiu, Nicoleta Mihalache, Carmen Militaru, Ioana Mocanu, Carmen Naum, Constantina Neagu, Cristina Oleteanu, Jeni Pîrcalabescu, Marilena Dana Peptanaru, Maria Postolache, Constanta Radut, Vasilica Stan, Ana Eliza Streche, Steluta Stefan, Emilia Tanasescu, Delia Taragradeanu, Angela Valentina Tutu, Elena Vlaicu, Adriana Dumitru, Petruta Gavriliu, Adriana Manolache, Gabriel Minea, Niculina Samoila, Cristina Smarandoiu, Elena Albu, Gabriela Vitregu, Eusebiu Barbu, Florin Eugeniu Antonescu, Alexandru Coarfa, Viorel Draghiciu, Florin Ciprian Gherghe, Florin Ionescu, Mariana Ionescu, Liliana Ilie si Mihai Dumitru în Dosarul nr. 2.540/105/2011 al Tribunalului Prahova - Sectia I civila si care constituie obiectul Dosarului Curtii Constitutionale nr. 1.282D/2012.

La apelul nominal se constata lipsa partilor, fata de care procedura de citare este legal îndeplinita.

Cauza fiind în stare de judecata, presedintele acorda cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiata.

 

CURTEA,

având în vedere actele si lucrarile dosarului, constata urmatoarele:

 

Prin Sentinta civila nr. 2.693 din 12 aprilie 2012, pronuntata în Dosarul nr. 2.540/105/2011, Tribunalul Prahova - Sectia I civila a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 8 din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului platit din fonduri publice.

Exceptia a fost ridicata de Nora Zafiu, Mihaela Irimia, Bogdan Dobrogeanu, Ionut Iambu, Anton Gabriel Pavel, Cristina Corcodel, Catalina Goicea-Alexe, Mirela Petre, Daniela Vasile, Liana Anton, Raluca Bejan, Alice Manuela Burciu, Cornelia Cernat, Roxana Ciresnea, Anca Constantinescu, Mihaela Cîrstocea, Cristina Constantinescu, Elena Costache, Mirela Costache, Georgeta Costache, Mihaela Costea, Georgiana Cretu, Daniela Criste, Ana Maria Luciu, Marioara Druga, Liana Ducan, Dorina Dumitrescu, Maria Enache, Maria Fava, Aniela Florea, Elena Fronea, Marilena Ghita, Mariana Ionescu, Viorica Manole, Claudia Mirela Manolica, Monica Marin, Adriana Matache, Vica Mandoiu, Nicoleta Mihalache, Carmen Militaru, Ioana Mocanu, Carmen Naum, Constantina Neagu, Cristina Oleteanu, Jeni Pîrcalabescu, Marilena Dana Peptanaru, Maria Postolache, Constanta Radut, Vasilica Stan, Ana Eliza Streche, Steluta Stefan, Emilia Tanasescu, Delia Taragradeanu, Angela Valentina Tutu, Elena Vlaicu, Adriana Dumitru, Petruta Gavriliu, Adriana Manolache, Gabriel Minea, Niculina Samoila, Cristina Smarandoiu, Elena Albu, Gabriela Vitregu, Eusebiu Barbu, Florin Eugeniu Antonescu, Alexandru Coarfa, Viorel Draghiciu, Florin Ciprian Gherghe, Florin Ionescu, Mariana Ionescu, Liliana Ilie si Mihai Dumitru într-o cauza civila având ca obiect drepturi banesti.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorii acesteia sustin, în esenta, ca textul de lege criticat este neconstitutional, întrucât modifica situatii juridice definitiv stabilite sub aspectul executarii unei obligatii aferente unui raport de munca încheiat. În acest sens, arata ca dispozitiile art. 25 din Legea-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice au prevazut acordarea unui premiu anual, iar la sfârsitul anului 2010 situatia juridica a acestui an era definitiv stabilita, astfel ca, în anul 2011, atunci când trebuia sa se faca plata efectiva a drepturilor pentru anul 2010, nu se mai putea modifica aceasta situatie juridica. Desi Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice, coroborata cu Legea nr. 285/2010, nu a mai prevazut acordarea premiului anual, aceasta prevedere nu putea opera decât de la începutul anului 2011, respectiv pentru activitatea desfasurata pe anul 2011. De asemenea, arata ca în anul 2010 a fost în vigoare Legea-cadru nr. 330/2009, care nu a specificat în art. 30 alin. (7) ca premiul anual nu se acorda. Astfel, se aduce atingere dreptului la masuri de protectie sociala, garantat constitutional, principiului neretroactivitatii, dar si statutului profesiei, asa cum acesta rezulta din prevederile art. 124 si 125 din Legea fundamentala. Totodata, textul de lege criticat contravine dispozitiilor art. 44 din Constitutie, premiul anual pe 2010 reprezentând un bun si totodata un drept câstigat. De asemenea, este restrâns exercitiul unor drepturi sau libertati, fara respectarea conditiilor impuse de art. 53 din Constitutie. În sprijinul celor sustinute, invoca o bogata jurisprudenta a Curtii Europene a Drepturilor Omului, pentru a demonstra ca prevederile art. 8 din Legea nr. 285/2010 nu sunt în acord cu cerintele de protectie a proprietatii private impuse de art. 1 din Primul Protocol la Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale. De asemenea, amintesc jurisprudenta Curtii de Justitie a Uniunii Europene si concluziile Comisiei Europene cu privire la obligatia judecatorului national de a înlatura din oficiu aplicarea unei reglementari interne sau a deciziilor Curtii Constitutionale care sunt contrare dreptului Uniunii (Cauza C-310/10).

Tribunalul Prahova - Sectia I civila considera ca exceptia de neconstitutionalitate nu este întemeiata, întrucât prevederile de lege criticate produc efecte juridice numai pentru viitor, fara a se putea aplica asupra drepturilor deja câstigate, respectiv asupra unor sume recunoscute de Legea-cadru nr. 330/2009 pâna la momentul abrogarii acesteia.

În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, actul de sesizare a fost comunicat presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernului, precum si Avocatului Poporului, pentru a-si formula punctele de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului considera ca prevederile de lege criticate sunt constitutionale.

Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele de vedere solicitate asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

 

CURTEA,

examinând actul de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecatorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile de lege criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine urmatoarele:

 

Curtea Constitutionala a fost legal sesizata si este competenta, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, sa solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie prevederile art. 8 din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului platit din fonduri publice, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 878 din 28 decembrie 2010, care au urmatorul cuprins: "Sumele corespunzatoare premiului anual pentru anul 2010 nu se mai acorda începând cu luna ianuarie 2011, acestea fiind avute în vedere la stabilirea majorarilor salariale ce se acorda în anul 2011 personalului din sectorul bugetar, potrivit prevederilor prezentei legi."

Autorii exceptiei considera ca textul de lege criticat contravine urmatoarelor prevederi ale Constitutiei: art. 15 alin. (2) referitor la neretroactivitatea legii civile, art. 41 privind munca si protectia sociala a muncii, art. 44 privind dreptul la proprietate privata, art. 53 privind restrângerea exercitiului unor drepturi sau al unor libertati, art. 124 referitor la înfaptuirea justitiei si art. 125 privind statutul judecatorilor. De asemenea, invoca încalcarea art. 20 din Constitutie prin raportare la dispozitiile art. 17 din Declaratia Universala a Drepturilor Omului si art. 1 din Primul Protocol la Conventia pentru apararea dreptului omului si a libertatilor fundamentale.

Analizând textul de lege criticat, Curtea constata ca Legea nr. 285/2010 reglementeaza, dupa cum indica însusi titlul, salarizarea în anul 2011 a personalului platit din fonduri publice, având deci aplicabilitate limitata doar la anul 2011. În legatura cu problematica examinarii unor texte de lege ce nu mai sunt în vigoare, Curtea Constitutionala, prin Decizia nr. 766 din 15 iunie 2011, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 549 din 3 august 2011, a statuat ca "sunt supuse controlului de constitutionalitate si legile sau ordonantele ori dispozitiile din legi sau din ordonante ale caror efecte juridice continua sa se produca si dupa iesirea lor din vigoare".

Asadar, desi dispozitiile de lege supuse examinarii nu se mai încadreaza în fondul activ al legislatiei, Curtea urmeaza sa se pronunte asupra constitutionalitatii acestora, având în vedere ca raportul juridic nascut între angajat si angajator nu s-a stins în privinta acordarii premiului anual pe 2010, odata cu plata lunara a salariului în cursul anului 2011, tocmai din cauza faptului ca angajatul contesta, potrivit legii, o eventuala neexecutare de catre angajator a obligatiei sale privind premiul anual pe 2010, ceea ce califica situatia în care se afla autorii exceptiei ca fiind o facta pendentia (a se vedea, în acest sens, Decizia nr. 1.615 din 20 decembrie 2011, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 99 din 8 februarie 2012).

Trecând la examinarea exceptiei de neconstitutionalitate, Curtea retine ca prevederile de lege au mai fost supuse controlului de constitutionalitate în raport cu aceleasi dispozitii ale Legii fundamentale si critici asemanatoare celor invocate în prezenta cauza. Astfel, prin Decizia nr. 257 din 20 martie 2012, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 331 din 16 mai 2012, Curtea a statuat ca dispozitiile de lege criticate se aplica în egala masura întregului personal din sectorul bugetar si ca nu se poate vorbi despre drepturi fundamentale atunci când se reclama încetarea acordarii unui astfel de stimulent sau drept salarial suplimentar cum este premiul anual, asa încât nu este incident art. 41 din Constitutie, care garanteaza salariatilor dreptul la salariu. Totodata, prin aceeasi decizie, s-a aratat ca legiuitorul, prin art. 8 din Legea nr. 285/2010, a prevazut ca sumele aferente premiului anual pentru anul 2010 sa fie avute în vedere la stabilirea majorarilor salariale ce se acorda în anul 2011 personalului din sectorul bugetar, prin includerea acestora în salariul/solda/indemnizatia de baza a angajatului, potrivit reglementarilor din aceeasi lege. Premiul anual pe anul 2010, având în vedere faptul ca Legea-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 762 din 9 noiembrie 2009, a prevazut un atare drept legal pentru anul 2010, iar legiuitorul nu l-a eliminat în cursul anului 2010, reprezinta o creanta certa, lichida si exigibila, pe care angajatul o are asupra angajatorului public si constituie un "bun" în sensul art. 1 din Primul Protocol aditional la Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale, dar dispozitiile de lege criticate prevad în acelasi timp doar modalitatea prin care statul urmeaza sa îsi execute întru totul aceasta obligatie financiara, în forma aratata mai sus, fara a fi afectate în niciun fel cuantumul sau întinderea acestei creante. Asadar, Curtea a concluzionat ca nu se poate retine încalcarea prevederilor constitutionale si conventionale referitoare la dreptul de proprietate privata.

Curtea a mai retinut ca dispozitiile art. 8 din Legea nr. 285/2010, prin continutul lor normativ, nu vizeaza efectele juridice stinse ale unui raport juridic nascut sub imperiul legii vechi, pentru a fi posibila constatarea încalcarii principiului neretroactivitatii legii.

Curtea a constatat, de asemenea, ca majorarea salariala din anul 2011, rezultata ca urmare a includerii premiului anual din 2010 în salariul/solda/indemnizatia de baza, este acordata si în continuare, dovada ca de la 1 ianuarie 2012 a ramas în plata acelasi nivel al retributiei, în conditiile în care legiuitorul a ales sa nu acorde niciun premiu anual pe anul 2011.

De asemenea, Curtea a retinut lipsa de relevanta a actelor Uniunii Europene invocate în sustinerea exceptiei de neconstitutionalitate.

Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natura a determina schimbarea jurisprudentei Curtii, considerentele si solutia deciziei mentionate îsi pastreaza valabilitatea si în prezenta cauza.

În plus fata de cele aratate, Curtea retine ca dispozitiile art. 124 si art. 125 din Constitutie nu sunt incidente în cauza. Astfel, dreptul banesc la care se refera textul de lege criticat nu a fost acordat în considerarea unei categorii socioprofesionale speciale, ci întregului personal din sectorul bugetar, astfel ca nu se poate sustine existenta vreunei atingeri aduse statutului constitutional de care se bucura judecatorii.

 

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1 - 3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

 

CURTEA CONSTITUTIONALA

În numele legii

DECIDE:

 

Respinge ca neîntemeiata exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 8 din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului platit din fonduri publice, exceptie ridicata de Nora Zafiu, Mihaela Irimia, Bogdan Dobrogeanu, Ionut Iambu, Anton Gabriel Pavel, Cristina Corcodel, Catalina Goicea-Alexe, Mirela Petre, Daniela Vasile, Liana Anton, Raluca Bejan, Alice Manuela Burciu, Cornelia Cernat, Roxana Ciresnea, Anca Constantinescu, Mihaela Cîrstocea, Cristina Constantinescu, Elena Costache, Mirela Costache, Georgeta Costache, Mihaela Costea, Georgiana Cretu, Daniela Criste, Ana Maria Luciu, Marioara Druga, Liana Ducan, Dorina Dumitrescu, Maria Enache, Maria Fava, Aniela Florea, Elena Fronea, Marilena Ghita, Mariana Ionescu, Viorica Manole, Claudia Mirela Manolica, Monica Marin, Adriana Matache, Vica Mandoiu, Nicoleta Mihalache, Carmen Militaru, Ioana Mocanu, Carmen Naum, Constantina Neagu, Cristina Oleteanu, Jeni Pîrcalabescu, Marilena Dana Peptanaru, Maria Postolache, Constanta Radut, Vasilica Stan, Ana Eliza Streche, Steluta Stefan, Emilia Tanasescu, Delia Taragradeanu, Angela Valentina Tutu, Elena Vlaicu, Adriana Dumitru, Petruta Gavriliu, Adriana Manolache, Gabriel Minea, Niculina Samoila, Cristina Smarandoiu, Elena Albu, Gabriela Vitregu, Eusebiu Barbu, Florin Eugeniu Antonescu, Alexandru Coarfa, Viorel Draghiciu, Florin Ciprian Gherghe, Florin Ionescu, Mariana Ionescu, Liliana Ilie si Mihai Dumitru în Dosarul nr. 2.540/105/2011 al Tribunalului Prahova - Sectia I civila.

Definitiva si general obligatorie.

Pronuntata în sedinta publica din data de 25 octombrie 2012.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,
AUGUSTIN ZEGREAN
 
Magistrat-asistent,
Patricia Marilena Ionea
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf