Publicata in Monitorul Oficial

Decizie nr. 88 din 28 ianuarie 2013

Privind revocarea domnului Ionut Vulpescu din functia de membru in Consiliul de conducere al Institutului Cultural Roman

Având în vedere prevederile art. 6 alin. (2) din Legea nr. 356/2003 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Institutului Cultural Român, cu modificarile si completarile ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificarile si completarile ulterioare,

prim-ministrul emite urmatoarea decizie:

 

ARTICOL UNIC

 

Începând cu data intrarii în vigoare a prezentei decizii, domnul Ionut Vulpescu se revoca din functia de membru în Consiliul de conducere al Institutului Cultural Român.

 

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA
 
Contrasemneaza:
Secretarul general al Guvernului,
Ion Moraru
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf