Publicata in Monitorul Oficial

Decizie nr. 86 din 25 ianuarie 2013

Pentru completarea articolului unic al Deciziei prim-ministrului nr. 33/2013 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detasare, a functiei publice vacante din categoria inaltilor functionari publici de secretar general al Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice de catre domnul Marian Niculescu

În temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificarile si completarile ulterioare,

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

ARTICOL UNIC

 

Articolul unic al Deciziei prim-ministrului nr. 33/2013 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detasare, a functiei publice vacante din categoria înaltilor functionari publici de secretar general al Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice de catre domnul Marian Niculescu, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 24 din 11 ianuarie 2013, se completeaza cu un nou alineat, alineatul (2), având urmatorul cuprins:

"(2) La data prevazuta la alin. (1) înceteaza aplicabilitatea Deciziei prim-ministrului nr. 414/2012 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detasare, de catre domnul Demirel Spiridon a functiei publice vacante din categoria înaltilor functionari publici de secretar general al Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 483 din 13 iulie 2012."

 

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA
 
Contrasemneaza:
Secretarul general al Guvernului,
Ion Moraru
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf