Publicata in Monitorul Oficial

Decizie nr. 84 din 28 februarie 2013

Privind sanctionarea Societatii Comerciale "Prevent Asig Broker de Asigurare" - S.R.L. cu retragerea autorizatiei de functionare

Comisia de Supraveghere a Asigurarilor, cu sediul în municipiul Bucuresti, str. Amiral Constantin Balescu nr. 18, sectorul 1, cod de înregistrare fiscala 14045240/01.07.2001, reprezentata legal prin presedinte, în temeiul art. 4 alin. (19) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurarilor, cu modificarile si completarile ulterioare,

în baza Hotarârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor, consemnata în extrasul procesului-verbal al sedintei din data de 5 februarie 2013, în cadrul careia a fost analizat Referatul de constatare nr. 8.922 din 4 februarie 2013, întocmit în temeiul art. 38^1 alin. (5) din Legea nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, ca urmare a netransmiterii la Comisia de Supraveghere a Asigurarilor a raportarilor periodice de catre Societatea Comerciala "Prevent Asig Broker de Asigurare" - S.R.L., cu sediul social în municipiul Sibiu, str. Prof. Aurel Popa nr. 5 - 7, ap. 1, judetul Sibiu, înmatriculata în registrul comertului cu nr. de ordine J32/894/02.11.2009, cod unic de înregistrare 26178363/03.11.2009, si înmatriculata în Registrul brokerilor de asigurare cu numarul RBK-606/16.12.2009, reprezentata de domnul Nistor Alin Dumitru, în calitate de persoana semnificativa,

a constatat urmatoarele:

Societatea nu a transmis, într-o perioada de 4 luni, nicio raportare Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor.

Conform art. 35 alin. (7) lit. d) din Legea nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare: "Autorizatia acordata unui broker de asigurare si/sau de reasigurare poate fi retrasa de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor în cazul în care [...] d) într-o perioada de 4 luni nu a trimis nicio raportare catre Comisia de Supraveghere a Asigurarilor."

Fapta sus-mentionata constituie contraventie conform art. 39 alin. (2) lit. f), m^2) si m^3) din Legea nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.

Prin Adresa nr. 66.778 din 17 decembrie 2012, în conformitate cu prevederile art. 38^1 alin. (6) din Legea nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, Comisia de Supraveghere a Asigurarilor a notificat societatii ca se afla în situatia prevazuta la art. 35 alin. (7) lit. d) din Legea nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv "într-o perioada de 4 luni nu a trimis nicio raportare catre Comisia de Supraveghere a Asigurarilor". Societatea nu a transmis Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor un raspuns prin care sa explice motivele încalcarii acestor dispozitii, notificarea fiind returnata cu mentiunea oficiului postal "mutat".

Fata de motivele de fapt si de drept aratate, în scopul apararii drepturilor asiguratilor si al promovarii stabilitatii activitatii de asigurare în România,

 

Consiliul Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor decide:

 

ART. 1

 

Se sanctioneaza Societatea Comerciala "Prevent Asig Broker de Asigurare" - S.R.L., cu sediul social în municipiul Sibiu, str. Prof. Aurel Popa nr. 5 - 7, ap. 1, judetul Sibiu, înmatriculata în registrul comertului cu nr. de ordine J32/894/02.11.2009, cod unic de înregistrare 26178363/03.11.2009, si înmatriculata în Registrul brokerilor de asigurare cu nr. RBK-606/16.12.2009, reprezentata de domnul Nistor Alin Dumitru, în calitate de persoana semnificativa, cu retragerea autorizatiei de functionare, conform prevederilor art. 39 alin. (3) lit. e) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurarilor, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

ART. 2

 

Dupa data retragerii autorizatiei, brokerului de asigurare i se interzic desfasurarea activitatilor de negociere si încheiere de noi contracte de asigurare pentru persoanele fizice sau juridice, acordarea de asistenta pe durata derularii contractelor în curs ori în legatura cu regularizarea daunelor, precum si desfasurarea oricaror operatiuni specifice brokerilor de asigurare, astfel cum sunt definite în Legea nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

ART. 3

 

Societatea are obligatia sa le notifice clientilor în vederea efectuarii platii ratelor scadente la contractele în curs de derulare direct la asiguratori, ramânând direct raspunzatoare pentru îndeplinirea obligatiilor asumate prin contracte anterior comunicarii prezentei decizii.

 

ART. 4

 

(1) Împotriva prezentei decizii Societatea Comerciala "Prevent Asig Broker de Asigurare" - S.R.L. poate face plângere la Curtea de Apel Bucuresti, în termen de 30 de zile de la comunicarea acesteia, în conformitate cu prevederile art. 40 alin. (1) din Legea nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.

(2) Plângerea adresata Curtii de Apel Bucuresti nu suspenda, pe timpul solutionarii acesteia, executarea masurii sanctionatoare, în conformitate cu prevederile art. 40 alin. (2) din Legea nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

ART. 5

 

Prezenta decizie se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 9 din Legea nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor,
Daniel George Tudor
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf