Publicata in Monitorul Oficial

Decizie nr. 833 din 11 octombrie 2012

Referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 1 din Legea nr. 118/2010 privind unele masuri necesare in vederea restabilirii echilibrului bugetar si ale art. 1 din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea in anul 2011 a personalului platit din fonduri publice

Augustin Zegrean - presedinte

Aspazia Cojocaru - judecator

Acsinte Gaspar - judecator

Mircea Stefan Minea - judecator

Ion Predescu - judecator

Puskas Valentin Zoltan - judecator

Tudorel Toader - judecator

Cristina Toma - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Simona Ricu.

 

Pe rol se afla solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 1 din Legea nr. 118/2010 privind unele masuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar si ale art. 1 din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului platit din fonduri publice, exceptie ridicata de Cristina-Mariana Revnic, Delia Doina Brehar, Liliana Simona Muresan, Voica Aurora Demian, Angelica Maria Szasz, Valeria Dragos, Ana Maria Haiduc, Dorina Luminita Tarta, Cristina Ghetie, Monica Lenuta Ilies, Violeta Felicia Corabian, Adela Claudia Sabo, Mariana Lucia Bondar, Melania Elena Chiuzan, Maria Veronica Pop, Dorina Camaras, Cosmina Simona Pop, Carmen Dorina Pop, Petru Ioan Pop, Emilia Alunita Suciu, Mariana Sighartau si Maria Marton în Dosarul nr. 4.374/117/2011 al Tribunalului Cluj - Sectia mixta de contencios administrativ si fiscal, de conflicte de munca si asigurari sociale si care constituie obiectul Dosarului nr. 852D/2012 al Curtii Constitutionale.

La apelul nominal se constata lipsa partilor, fata de care procedura de citare a fost legal îndeplinita.

Presedintele dispune a se face apelul si în Dosarul nr. 901D/2012, având ca obiect aceeasi exceptie de neconstitutionalitate, ridicata de Vasile Bindea, Gheorghe Filip, Nicolae Secasiu, Adina Traica, Dainel-Riian Tamas, Sebastian-Raul Valosutean, Mihai Cservenecz, Ioan Felecan, Alexandru-Gabriel Muresan, Florin-Romeo Simon, Ovidiu Nelu Rus, Ioan Ugurean, Edith Leon, Ioan Avram, Teodor Negru si Gheorghe Simon în Dosarul nr. 9.411/117/2011 al aceleiasi instante, precum si în Dosarul nr. 919D/2012, având ca obiect exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 1 din Legea nr. 285/2010, exceptie ridicata de Liliana Viorica Amariei, Lacramioara Grosu, Liliana Vasilica, Dorina Butnariu, Mirela Rozica Miron, Xenia Hritcu, Miluta Nazare, Liliana Nasche, Cristina Grosu, Maria Vatamanuta, Sanda Olariu, Daniela Chiteala, Adriana Iacob, Brândusa Iliescu, Getica Dombrovski, Gabriela Tertis, Viorica Leonte Malus, Daniela Anton, Bianca Olariu, Maria Baciu, Mioara Balineanu, Pusa Nicoleta Chiriac, Mihaela Stefanescu, Amalia Hritcu, Mariana Apavaloaie, Mihaela Chebac, Lenuta Pintilei, Carmen Covaliu, Raluca Cretu, Simona Derscariu, Anca Sadovei, Gabriela Ungureanu, Adrian Hariga, Anca Petronela Croitoru, Daniela Purice, Gabriela Todosi, Sergiu Adascalitei, Loredana Malaicu, Ileana Boicu, Laura Jijie, Mihaela Carmen Gheorghiu, Paul Butnariu, Mihaela Mosneagu, Stefan Pintilii, Dorina Belciug, Anca Budai si Elena Dascalu în Dosarul nr. 3.978/40/2011 al Tribunalului Botosani - Sectia civila.

La apelul nominal se constata lipsa partilor, fata de care procedura de citare a fost legal îndeplinita.

Magistratul-asistent refera asupra cauzei si arata ca, la Dosarul nr. 852D/2012, partea Ministerul Justitiei a depus note scrise prin care solicita respingerea exceptiei.

Curtea, având în vedere obiectul exceptiilor de neconstitutionalitate ridicate în dosarele sus mentionate, din oficiu, pune în discutie problema conexarii cauzelor.

Reprezentantul Ministerului Public este de acord cu conexarea dosarelor.

Curtea, în temeiul art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992, dispune conexarea dosarelor nr. 901D/2012 si nr. 919D/2012 la Dosarul nr. 852D/2012, care a fost primul înregistrat.

Cauza fiind în stare de judecata, presedintele Curtii acorda cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere, ca neîntemeiata, a exceptiei de neconstitutionalitate, sens în care invoca jurisprudenta în materie a Curtii Constitutionale.

 

CURTEA,

având în vedere actele si lucrarile dosarelor, constata urmatoarele:

 

Prin Încheierea din 16 februarie 2012, pronuntata în Dosarul nr. 4.374/117/2011, Tribunalul Cluj - Sectia mixta de contencios administrativ si fiscal, de conflicte de munca si asigurari sociale a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 din Legea nr. 118/2010 privind unele masuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar si ale art. 1 din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului platit din fonduri publice, exceptie ridicata de Cristina-Mariana Revnic, Delia Doina Brehar, Liliana Simona Muresan, Voica Aurora Demian, Angelica Maria Szasz, Valeria Dragos, Ana Maria Haiduc, Dorina Luminita Tarta, Cristina Ghetie, Monica Lenuta Ilies, Violeta Felicia Corabian, Adela Claudia Sabo, Mariana Lucia Bondar, Melania Elena Chiuzan, Maria Veronica Pop, Dorina Camaras, Cosmina Simona Pop, Carmen Dorina Pop, Petru Ioan Pop, Emilia Alunita Suciu, Mariana Sighartau si Maria Marton într-o cauza ce are ca obiect acordarea de drepturi salariale.

Prin Încheierea din 19 aprilie 2012, pronuntata în Dosarul nr. 9.411/117/2011, Tribunalul Cluj - Sectia mixta de contencios administrativ si fiscal, de conflicte de munca si asigurari sociale a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 din Legea nr. 118/2010 privind unele masuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar si ale art. 1 din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului platit din fonduri publice, exceptie ridicata de Vasile Bindea, Gheorghe Filip, Nicolae Secasiu, Adina Traica, Dainel-Riian Tamas, Sebastian-Raul Valosutean, Mihai Cservenecz, Ioan Felecan, Alexandru-Gabriel Muresan, Florin-Romeo Simon, Ovidiu Nelu Rus, Ioan Ugurean, Edith Leon, Ioan Avram, Teodor Negru si Gheorghe Simon într-o cauza ce are ca obiect un litigiu de munca.

Prin Încheierea din 19 ianuarie 2012, pronuntata în Dosarul nr. 3.978/40/2011, Tribunalul Botosani - Sectia civila a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului platit din fonduri publice, exceptie ridicata de Liliana Viorica Amariei, Lacramioara Grosu, Liliana Vasilica, Dorina Butnariu, Mirela Rozica Miron, Xenia Hritcu, Miluta Nazare, Liliana Nasche, Cristina Grosu, Maria Vatamanuta, Sanda Olariu, Daniela Chiteala, Adriana Iacob, Brândusa Iliescu, Getica Dombrovski, Gabriela Tertis, Viorica Leonte Malus, Daniela Anton, Bianca Olariu, Maria Baciu, Mioara Balineanu, Pusa Nicoleta Chiriac, Mihaela Stefanescu, Amalia Hritcu, Mariana Apavaloaie, Mihaela Chebac, Lenuta Pintilei, Carmen Covaliu, Raluca Cretu, Simona Derscariu, Anca Sadovei, Gabriela Ungureanu, Adrian Hariga, Anca Petronela Croitoru, Daniela Purice, Gabriela Todosi, Sergiu Adascalitei, Loredana Malaicu, Ileana Boicu, Laura Jijie, Mihaela Carmen Gheorghiu, Paul Butnariu, Mihaela Mosneagu, Stefan Pintilii, Dorina Belciug, Anca Budai si Elena Dascalu într-o cauza ce are ca obiect acordarea de drepturi salariale.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorii acesteia sustin ca reducerea cuantumului brut al salariilor de baza/soldelor/indemnizatiilor lunare de încadrare cu 25% pentru o perioada de 6 luni (iulie - decembrie 2010), precum si perpetuarea acesteia dupa data de 1 ianuarie 2011 (prin majorarea salariilor cu 15% fata de nivelul lunii octombrie a anului 2010), când situatia economica nu o mai impunea, au avut ca efect privarea autorilor exceptiei de bunul lor, în sensul prevazut de art. 1 din primul Protocol aditional la Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale, fapt ce le încalca dreptul de proprietate astfel cum acesta este garantat de art. 44 din Constitutie, precum si prevederile art. 41, art. 124 si art. 125 din Legea fundamentala.

Tribunalul Cluj - Sectia mixta de contencios administrativ si fiscal, de conflicte de munca si asigurari sociale apreciaza ca exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiata, invocând în acest sens jurisprudenta Curtii Constitutionale în materie.

Tribunalul Botosani - Sectia civila apreciaza ca exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiata.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierile de sesizare au fost comunicate presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului apreciaza ca dispozitiile de lege criticate sunt constitutionale. În acest sens, invoca jurisprudenta în materie a Curtii Constitutionale, concretizata în deciziile nr. 872/2010, nr. 874/2010, nr. 1.655/2010, nr. 939/2011, nr. 1.155/2011 si nr. 1.465/2011.

Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

 

CURTEA,

examinând actele de sesizare, punctele de vedere ale Avocatului Poporului, rapoartele întocmite de judecatorul-raportor, notele scrise depuse la dosar, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine urmatoarele:

 

Curtea Constitutionala a fost legal sesizata si este competenta, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, sa solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl reprezinta dispozitiile art. 1 din Legea nr. 118/2010 privind unele masuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 441 din 30 iunie 2010, si art. 1 din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului platit din fonduri publice, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 878 din 28 decembrie 2010, dispozitii care au urmatorul continut:

- Art. 1 din Legea nr. 118/2010: "Cuantumul brut al salariilor/soldelor/indemnizatiilor lunare de încadrare, inclusiv sporuri, indemnizatii si alte drepturi salariale, precum si alte drepturi în lei sau în valuta, stabilite în conformitate cu prevederile Legii-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice si ale Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 1/2010 privind unele masuri de reîncadrare în functii a unor categorii de personal din sectorul bugetar si stabilirea salariilor acestora, precum si alte masuri în domeniul bugetar, se diminueaza cu 25%".

(2) În situatia în care din aplicarea prevederilor alin. (1) rezulta o valoare mai mica decât valoarea salariului de baza minim brut pe tara garantat în plata, suma care se acorda este de 600 lei.";

- Art. 1 din Legea nr. 285/2010: "(1) Începând cu 1 ianuarie 2011, cuantumul brut al salariilor de baza/soldelor functiei de baza/salariilor functiei de baza/indemnizatiilor de încadrare, astfel cum au fost acordate personalului platit din fonduri publice pentru luna octombrie 2010, se majoreaza cu 15%.

(2) Începând cu 1 ianuarie 2011, cuantumul sporurilor, indemnizatiilor, compensatiilor si al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul brut, solda lunara bruta/salariul lunar brut, indemnizatia bruta de încadrare, astfel cum au fost acordate personalului platit din fonduri publice pentru luna octombrie 2010, se majoreaza cu 15%, în masura în care personalul îsi desfasoara activitatea în aceleasi conditii.

(3) Cuantumul brut al drepturilor prevazute la alin. (1) si (2) se va stabili în anul 2011 tinându-se seama de gradul sau treapta profesionala, vechimea în munca, vechimea în functie sau, dupa caz, în specialitate, dobândite în conditiile legii pâna la 31 decembrie 2010.

(4) Cuantumul soldei de grad/salariului gradului profesional, al soldei de comanda/salariului de comanda, precum si cuantumul gradatiilor, astfel cum au fost acordate personalului platit din fonduri publice pentru luna octombrie 2010, se majoreaza cu 15%.

(5) În salariul de baza, indemnizatia lunara de încadrare, respectiv în solda functiei de baza/salariul functiei de baza aferente lunii octombrie 2010 sunt cuprinse sporurile, indemnizatiile, care potrivit Legii-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice, cu modificarile ulterioare, faceau parte din salariul de baza, din indemnizatia de încadrare bruta lunara, respectiv din solda/salariul functiei de baza, precum si sumele compensatorii cu caracter tranzitoriu, acordate potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 1/2010 privind unele masuri de reîncadrare în functii a unor categorii de personal din sectorul bugetar si stabilirea salariilor acestora, precum si alte masuri în domeniul bugetar, cu modificarile ulterioare. Sporurile stabilite prin legi sau hotarâri ale Guvernului necuprinse în Legea-cadru nr. 330/2009, cu modificarile ulterioare, si care au fost acordate în anul 2010 ca sume compensatorii cu caracter tranzitoriu sau, dupa caz, ca sporuri la data reîncadrarii se introduc în salariul de baza, în indemnizatia de încadrare bruta lunara, respectiv în solda/salariul de functie, fara ca prin acordarea lor sa conduca la cresteri salariale, altele decât cele prevazute de prezenta lege."

În sustinerea neconstitutionalitatii acestor dispozitii, autorii exceptiei invoca încalcarea prevederilor constitutionale ale art. 20 referitor la tratatele internationale privind drepturile omului, art. 41 referitor la munca si protectia sociala a muncii, art. 44 privind dreptul de proprietate privata, art. 124 referitor la înfaptuirea justitiei si art. 125 privind statutul judecatorilor. De asemenea, sunt invocate prevederile art. 1 din Primul Protocol la Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale referitor la protectia proprietatii.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea retine ca, prin Decizia nr. 872 din 25 iunie 2010 si prin Decizia nr. 874 din 25 iunie 2010, ambele publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 433 din 28 iunie 2010, Curtea a statuat ca dreptul la salariu este corolarul unui drept constitutional, si anume dreptul la munca, iar diminuarea sa se constituie într-o veritabila restrângere a exercitiului dreptului la munca. Realizând o examinare a compatibilitatii dispozitiilor legale criticate cu fiecare dintre conditiile strict si limitativ prevazute de Legea fundamentala pentru restrângerea exercitiului unor drepturi sau al unor libertati, Curtea a constatat ca masura de diminuare a cuantumului salariului/indemnizatiei/soldei cu 25% constituie o restrângere a exercitiului dreptului constitutional la munca ce afecteaza dreptul la salariu, cu respectarea însa a prevederilor art. 53 din Constitutie. Astfel, Curtea a statuat ca diminuarea cu 25% a cuantumului salariului/indemnizatiei/soldei este prevazuta prin Legea nr. 118/2010 si se impune pentru reducerea cheltuielilor bugetare. De asemenea, solutia legislativa cuprinsa în art. 1 din lege a fost determinata de apararea "securitatii nationale", notiune înteleasa în sensul unor aspecte din viata statului - precum cele economice, financiare, sociale - care ar putea afecta însasi fiinta statului prin amploarea si gravitatea fenomenului. În acest sens, prin Decizia nr. 1.414 din 4 noiembrie 2009, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 796 din 23 noiembrie 2009, Curtea a statuat ca situatia de criza financiara mondiala ar putea afecta, în lipsa unor masuri adecvate, stabilitatea economica a tarii si, implicit, securitatea nationala.

Cu privire la proportionalitatea situatiei care a determinat restrângerea, Curtea a constatat ca exista o legatura de proportionalitate între mijloacele utilizate (reducerea cu 25% a cuantumului salariului/indemnizatiei/soldei) si scopul legitim urmarit (reducerea cheltuielilor bugetare/reechilibrarea bugetului de stat) si ca exista un echilibru între cerintele de interes general ale colectivitatii si protectia drepturilor fundamentale ale individului.

De asemenea, Curtea a constatat ca masura legislativa criticata este aplicata în mod nediscriminatoriu, în sensul ca reducerea de 25% se aplica tuturor categoriilor de personal bugetar în acelasi cuantum si mod. Curtea a observat, totodata, ca masura criticata prezinta un caracter temporar, având o durata limitata în timp, si anume pâna la data de 31 decembrie 2010, tocmai pentru a nu se afecta substanta dreptului constitutional protejat.

În continuare, Curtea constata ca, prin Decizia nr. 939 din 7 iulie 2011, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 661 din 16 septembrie 2011, aceasta a statuat ca salariile viitoare pe care angajatorul trebuie sa le plateasca angajatului nu intra în sfera de aplicare a dreptului de proprietate, angajatul neavând un atare drept pentru salariile ce vor fi platite în viitor de catre angajator ca urmare a muncii viitoare prestate de angajat. Dreptul de proprietate al angajatului în privinta salariului vizeaza numai sumele certe, lichide si exigibile. Curtea a observat ca si Curtea Europeana a Drepturilor Omului, spre exemplu, în Hotarârea din 31 mai 2011, pronuntata în Cauza Maggio si altii împotriva Italiei, paragraful 55, a reiterat jurisprudenta sa cu privire la faptul ca art. 1 din Primul Protocol aditional la Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale nu implica un drept la dobândirea proprietatii.

Totodata, prin Decizia nr. 1.155 din 13 septembrie 2011, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 757 din 27 octombrie 2011, Curtea a statuat ca, în contextul legislativ actual, prin art. 1 alin. (1) din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului platit din fonduri publice, s-a stabilit ca, începând cu 1 ianuarie 2011, cuantumul brut al salariilor de baza/soldelor functiei de baza/salariilor functiei de baza/indemnizatiilor de încadrare, astfel cum au fost acordate personalului platit din fonduri publice pentru luna octombrie 2010, se majoreaza cu 15%.

O atare modalitate de stabilire a cuantumului concret al salariilor/soldelor/indemnizatiilor brute nu este de natura sa încalce cele stabilite prin deciziile Curtii Constitutionale nr. 872 si nr. 874 din 25 iunie 2010. Cu acele prilejuri, Curtea a impus o obligatie de rezultat legiuitorului, aceea ca dupa 1 ianuarie 2011 sa revina la "cuantumul salariilor/indemnizatiilor si soldelor de dinainte de adoptarea acestor masuri de diminuare, în conditiile încadrarii în politicile sociale si de personal, care, la rândul lor, trebuie sa se încadreze în nivelul cheltuielilor bugetare". Este în acelasi timp o obligatie sub conditie care va duce la revenirea etapizata a cuantumului drepturilor salariale la nivelul anterior Legii nr. 118/2010. Stabilirea modalitatii concrete de realizare a acestui proces este o prerogativa a legiuitorului, care va decide, în functie de situatia economico-financiara a tarii, momentul îndeplinirii cât mai rapid a obligatiei sale de rezultat, în sensul revenirii cel putin la cuantumul salariilor/indemnizatiilor si soldelor de dinainte de adoptarea Legii nr. 118/2010.

Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natura sa determine reconsiderarea jurisprudentei Curtii Constitutionale, atât solutia, cât si considerentele cuprinse în deciziile amintite îsi pastreaza valabilitatea si în cauza de fata.

În fine, Curtea Europeana a Drepturilor Omului a observat ca masura reducerii salariilor prevazuta de Legea nr. 118/2010 nu a determinat suportarea unei sarcini disproportionate si excesive, incompatibila cu dreptul la respectarea bunurilor garantat de art. 1 din Primul Protocol aditional la Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale. În consecinta, instanta de contencios european al drepturilor omului a considerat ca statul român nu a depasit marja sa de apreciere si nu a rupt justul echilibru între cerintele de interes general ale colectivitatii si protectia drepturilor fundamentale ale individului (a se vedea Decizia pronuntata în 6 decembrie 2011, în cauzele Felicia Mihaies împotriva României si Adrian Gavril Sentes împotriva României, paragraful 21).

În ceea ce priveste pretinsa neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 din Legea nr. 118/2010 si ale art. 1 din Legea nr. 285/2010, prin raportare la prevederile art. 124 si art. 125 din Constitutie, autorii exceptiei nu arata în ce mod acestea contravin prevederilor constitutionale invocate, or, în conformitate cu dispozitiile art. 10 alin. (2) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, "sesizarile trebuie facute în forma scrisa si motivate", astfel încât aceasta critica nu poate fi retinuta.

 

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1 - 3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

 

CURTEA CONSTITUTIONALA

În numele legii

DECIDE:

 

Respinge, ca neîntemeiata, exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 1 din Legea nr. 118/2010 privind unele masuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar si ale art. 1 din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului platit din fonduri publice, exceptie ridicata de Cristina-Mariana Revnic, Delia Doina Brehar, Liliana Simona Muresan, Voica Aurora Demian, Angelica Maria Szasz, Valeria Dragos, Ana Maria Haiduc, Dorina Luminita Tarta, Cristina Ghetie, Monica Lenuta Ilies, Violeta Felicia Corabian, Adela Claudia Sabo, Mariana Lucia Bondar, Melania Elena Chiuzan, Maria Veronica Pop, Dorina Camaras, Cosmina Simona Pop, Carmen Dorina Pop, Petru Ioan Pop, Emilia Alunita Suciu, Mariana Sighartau si Maria Marton în Dosarul nr. 4.374/117/2011 al Tribunalului Cluj - Sectia mixta de contencios administrativ si fiscal, de conflicte de munca si asigurari sociale, de Vasile Bindea, Gheorghe Filip, Nicolae Secasiu, Adina Traica, Dainel-Riian Tamas, Sebastian-Raul Valosutean, Mihai Cservenecz, Ioan Felecan, Alexandru-Gabriel Muresan, Florin-Romeo Simon, Ovidiu Nelu Rus, Ioan Ugurean, Edith Leon, Ioan Avram, Teodor Negru si Gheorghe Simon în Dosarul nr. 9.411/117/2011 al aceleiasi instante, precum si de Liliana Viorica Amariei, Lacramioara Grosu, Liliana Vasilica, Dorina Butnariu, Mirela Rozica Miron, Xenia Hritcu, Miluta Nazare, Liliana Nasche, Cristina Grosu, Maria Vatamanuta, Sanda Olariu, Daniela Chiteala, Adriana Iacob, Brândusa Iliescu, Getica Dombrovski, Gabriela Tertis, Viorica Leonte Malus, Daniela Anton, Bianca Olariu, Maria Baciu, Mioara Balineanu, Pusa Nicoleta Chiriac, Mihaela Stefanescu, Amalia Hritcu, Mariana Apavaloaie, Mihaela Chebac, Lenuta Pintilei, Carmen Covaliu, Raluca Cretu, Simona Derscariu, Anca Sadovei, Gabriela Ungureanu, Adrian Hariga, Anca Petronela Croitoru, Daniela Purice, Gabriela Todosi, Sergiu Adascalitei, Loredana Malaicu, Ileana Boicu, Laura Jijie, Mihaela Carmen Gheorghiu, Paul Butnariu, Mihaela Mosneagu, Stefan Pintilii, Dorina Belciug, Anca Budai si Elena Dascalu în Dosarul nr. 3.978/40/2011 al Tribunalului Botosani - Sectia civila.

Definitiva si general obligatorie.

Pronuntata în sedinta publica din data de 11 octombrie 2012.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,
AUGUSTIN ZEGREAN
 
Magistrat-asistent,
Cristina Toma
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf