Publicata in Monitorul Oficial

Decizie nr. 794 din 27 septembrie 2012

Referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar si deconspirarea Securitatii

Augustin Zegrean - presedinte

Aspazia Cojocaru - judecator

Acsinte Gaspar - judecator

Petre Lazaroiu - judecator

Mircea Stefan Minea - judecator

Iulia Antoanella Motoc - judecator

Ion Predescu - judecator

Puskas Valentin Zoltan - judecator

Tudorel Toader - judecator

Simina Gagu - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Antonia Constantin.

 

Pe rol se afla solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar si deconspirarea Securitatii, exceptie ridicata de Romel Turcanu în Dosarul nr. 8.106/2/2011 al Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal si care formeaza obiectul Dosarului Curtii Constitutionale nr. 705D/2012.

La apelul nominal raspunde partea Consiliul National pentru Studierea Arhivelor Securitatii, prin consilierul juridic Mihai Ionescu, cu delegatie depusa la dosar. Lipseste autorul exceptiei, fata de care procedura de citare este legal îndeplinita.

Presedintele dispune a se face apelul si în Dosarul nr. 820D/2012, având ca obiect exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 24/2008, exceptie ridicata de Nicolae Bordeianu în Dosarul nr. 6.083/2/2011 al Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal.

La apelul nominal raspunde partea Consiliul National pentru Studierea Arhivelor Securitatii, prin consilierul juridic Mihai Ionescu, cu delegatie depusa la dosar. Lipseste autorul exceptiei, fata de care procedura de citare este legal îndeplinita.

Având în vedere obiectul identic al exceptiilor de neconstitutionalitate, Curtea, din oficiu, pune în discutie conexarea dosarelor.

Reprezentantul partii prezente si cel al Ministerului Public sunt de acord cu masura conexarii cauzelor.

Curtea, în temeiul art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992, dispune conexarea Dosarului nr. 820D/2012 la Dosarul nr. 705D/2012, care a fost primul înregistrat.

Cauza fiind în stare de judecata, presedintele Curtii acorda cuvântul reprezentantului Consiliului National pentru Studierea Arhivelor Securitatii, care solicita respingerea exceptiei de neconstitutionalitate, sens în care invoca, cu titlu exemplificativ, deciziile nr. 220 din 9 martie 2010, nr. 557 din 29 aprilie 2010 si nr. 1.252 din 22 septembrie 2011 ale Curtii Constitutionale. Precizeaza ca actul normativ criticat elimina atributiile jurisdictionale ale Consiliului National pentru Studierea Arhivelor Securitatii si nu instituie o subrogare a acestei autoritati în dreptul persoanelor interesate de a se adresa liber justitiei. De asemenea, arata ca nu se creeaza premisele pentru instituirea unei raspunderi juridice în cazul persoanelor cu privire la care s-a constatat calitatea de lucrator al Securitatii sau de colaborator al acesteia.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiata, sens în care invoca jurisprudenta în materie a Curtii Constitutionale.

 

CURTEA,

având în vedere actele si lucrarile dosarelor, constata urmatoarele:

 

Prin Încheierea din 21 februarie 2012, pronuntata în Dosarul nr. 8.106/2/2011, si prin Încheierea din 20 martie 2012, pronuntata în Dosarul nr. 6.083/2/2011, Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar si deconspirarea Securitatii.

Exceptia a fost ridicata de Romel Turcanu si Nicolae Bordeianu în cauze având ca obiect actiuni în constatare.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorii acesteia sustin, în esenta, ca Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 24/2008 a fost adoptata fara a exista o "situatie extraordinara" si ca Guvernul nu a motivat urgenta decât printr-o exprimare lipsita de coerenta juridica. De altfel, din examinarea preambulului ordonantei de urgenta mentionate nu rezulta nicidecum "situatia extraordinara", ci, mai degraba, necesitatea reglementarii pozitiei Consiliului National pentru Studierea Arhivelor Securitatii în sistemul altor institutii publice.

De asemenea, arata ca Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 24/2008 a fost adoptata cu încalcarea art. 108 alin. (3) din Constitutie, deoarece temeiul acestui act normativ nu este o lege speciala de abilitare, ci art. 115 alin. (4) din Legea fundamentala. Or, Legea fundamentala nu reprezinta o "lege speciala de abilitare".

În acelasi timp, considera ca prevederile art. 11 alin. (1) din ordonanta de urgenta referitoare la introducerea actiunii în constatare încalca dispozitiile constitutionale potrivit carora justitia se înfaptuieste "în numele legii" si judecatorii "se supun numai legii". Ca atare, solutionând actiunea în constatare, instanta judecatoreasca trebuie sa pronunte o hotarâre "în numele legii", si nicidecum "în numele ordonantei", legea si ordonanta fiind "institutii juridice cu continut, determinare si finalitate proprii".

Potrivit autorilor exceptiei, prin introducerea actiunilor în justitie pentru constatarea calitatii de lucrator al Securitatii sau de colaborator al acesteia, Consiliul National pentru Studierea Arhivelor Securitatii exercita, în realitate, o jurisdictie specifica, ceea ce încalca dispozitiile art. 126 din Constitutie.

Prin introducerea unei asemenea actiuni în constatare, Consiliul National pentru Studierea Arhivelor Securitatii se subroga în dreptul altor persoane care se considera vatamate de a avea acces liber la justitie pentru apararea drepturilor, a libertatilor si a intereselor legitime si se substituie institutiei Avocatul Poporului.

În acelasi timp, desemnarea Curtii de Apel Bucuresti - Sectia de contencios administrativ, ca unica instanta judecatoreasca competenta în ceea ce priveste actiunile în constatarea calitatii de lucrator sau colaborator al Securitatii, este neconstitutionala, de vreme ce adeverintele prevazute la art. 8 lit. b) si art. 9 din ordonanta de urgenta pot fi contestate de orice persoana interesata în fata instantei de contencios administrativ competente teritorial. Pe de alta parte, persoanei verificate i se îngradeste posibilitatea exercitarii dreptului la aparare în fata unei instante de judecata apropiate de domiciliul sau.

În fine, autorii precizeaza ca, prin reglementarea voit contradictorie, cuprinsa în art. 10 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 24/2008, referitor la instanta competenta în solutionarea contestatiilor formulate împotriva adeverintelor prevazute la art. 8 lit. b) si art. 9, comparativ cu cea din art. 11 alin. (1) din ordonanta de urgenta, privind instanta judecatoreasca competenta sa solutioneze actiunea în constatare introdusa de Consiliul National pentru Studierea Arhivelor Securitatii, se creeaza o inegalitate de tratament juridic, contrara dispozitiilor art. 16 din Constitutie.

Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal considera ca prevederile actului normativ criticat sunt constitutionale.

Potrivit dispozitiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierile de sesizare au fost comunicate presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernului, precum si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului arata ca îsi mentine punctul de vedere retinut în deciziile Curtii Constitutionale nr. 530 din 9 aprilie 2009, nr. 815 din 19 mai 2009, nr. 1.512 din 17 noiembrie 2009, nr. 436 din 15 aprilie 2010 si nr. 159 din 23 februarie 2012, exprimat în sensul constitutionalitatii prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 24/2008.

Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

 

CURTEA,

examinând încheierile de sesizare, punctele de vedere ale Avocatului Poporului, rapoartele întocmite de judecatorul-raportor, sustinerile partii prezente, concluziile procurorului, prevederile legale criticate, raportate la dispozitiile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine urmatoarele:

 

Curtea Constitutionala a fost legal sesizata si este competenta, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, sa solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar si deconspirarea Securitatii, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 182 din 10 martie 2008, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 293/2008, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 800 din 28 noiembrie 2008.

Autorii exceptiei de neconstitutionalitate sustin ca prevederile actului normativ criticat contravin dispozitiilor din Constitutie cuprinse în art. 16 alin. (1) privind egalitatea în drepturi, art. 21 alin. (1) si (2) privind accesul liber la justitie, art. 24 privind dreptul la aparare, art. 58 alin. (1) privind numirea si rolul Avocatului Poporului, art. 59 privind exercitarea atributiilor Avocatului Poporului, art. 108 alin. (3) privind emiterea ordonantelor, art. 115 alin. (4) privind conditiile adoptarii ordonantelor de urgenta, art. 124 alin. (1) si (3) privind înfaptuirea justitiei si art. 126 privind instantele judecatoresti.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea retine, pe de o parte, ca, prin Decizia nr. 672 din 26 iunie 2012, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 559 din 8 august 2012, a constatat ca sintagmele "indiferent sub ce forma" si "relatari verbale consemnate de lucratorii Securitatii" cuprinse în art. 2 lit. b) teza întâi din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 24/2008 sunt neconstitutionale. În aceste conditii, Curtea constata ca, în cauza de fata, sunt incidente dispozitiile art. 29 alin. (3) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, republicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 807 din 3 decembrie 2010, potrivit carora "Nu pot face obiectul exceptiei prevederile constatate ca fiind neconstitutionale printr-o decizie anterioara a Curtii Constitutionale". Retinând ca acest caz de inadmisibilitate a exceptiei de neconstitutionalitate a intervenit dupa sesizarea Curtii, exceptia cu acest obiect urmeaza sa fie respinsa ca devenita inadmisibila.

Pe de alta parte, Curtea retine ca celelalte prevederi criticate ale Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 24/2008 au mai facut obiect al controlului de constitutionalitate exercitat din perspectiva unor critici asemanatoare celor formulate în prezenta cauza.

Astfel, Curtea a constatat ca nu poate retine critica referitoare la nesocotirea dispozitiilor art. 115 alin. (4) din Constitutie, întrucât la momentul emiterii Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 24/2008 au fost îndeplinite conditiile impuse de textul constitutional invocat: existenta unei situatii extraordinare a carei reglementare sa nu poata fi amânata si motivarea urgentei în cuprinsul ordonantei. Aceasta este concluzia care se desprinde din preambulul Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 24/2008, astfel cum acesta a fost redactat la data adoptarii sale. Astfel, legislatorul delegat a precizat ca, în urma constatarii, prin Decizia Curtii Constitutionale nr. 51 din 31 ianuarie 2008, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 95 din 6 februarie 2008, a neconstitutionalitatii prevederilor Legii nr. 187/1999 privind accesul la propriul dosar si deconspirarea politiei politice comuniste, "se impune adoptarea de urgenta a unei noi reglementari menite sa asigure atât continuarea exercitarii dreptului de acces la propriul dosar, cât si a activitatii de deconspirare a Securitatii", consecintele nereglementarii în ansamblu a acestei problematici în termenul de 45 de zile prevazut de art. 147 alin. (1) din Constitutie putând fi "extrem de grave".

În ceea ce priveste invocarea dispozitiilor art. 108 alin. (3) din Legea fundamentala, Curtea a observat ca este lipsita de incidenta în cauza, în formularea acestei critici existând o confuzie între regimul adoptarii ordonantelor simple, care se emit în temeiul unei legi speciale de abilitare, si regimul adoptarii celor de urgenta, care pot fi adoptate de Guvern în virtutea dispozitiilor art. 115 alin. (4) din Constitutie, cu respectarea conditiilor amintite mai sus. Totodata, Curtea a constatat ca nu este întemeiata sustinerea potrivit careia Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 24/2008 ar fi contrara dispozitiilor art. 124 alin. (1) din Constitutie, care prevad ca "justitia se înfaptuieste în numele legii", "nicidecum în numele ordonantei". Aceasta, deoarece notiunea de "lege" este utilizata de textul constitutional în sens larg, legislatorul constituant neavând în vedere exclusiv semnificatia restrânsa, de act adoptat de Parlament, ca unica autoritate legiuitoare a tarii, ci referindu-se la ansamblul actelor normative ce formeaza dreptul intern (a se vedea, în sensul celor de mai sus, Decizia nr. 220 din 9 martie 2010, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 219 din 8 aprilie 2010, si Decizia nr. 1.377 din 26 octombrie 2010, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 71 din 27 ianuarie 2011).

De asemenea, Curtea a constatat ca Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 24/2008 a realizat o reconfigurare a Consiliului National pentru Studierea Arhivelor Securitatii, ca autoritate administrativa autonoma, lipsita de atributii jurisdictionale, ale carei acte privind accesul la dosar si deconspirarea Securitatii sunt supuse controlului instantelor de judecata. Asadar, în conditiile în care actiunea în constatarea calitatii de lucrator al Securitatii este introdusa la o instanta de judecata a carei hotarâre poate fi atacata cu recurs, prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 24/2008 nu sunt de natura sa confere Consiliului National pentru Studierea Arhivelor Securitatii rolul de instanta extraordinara (a se vedea, spre exemplu, Decizia nr. 436 din 15 aprilie 2010, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 381 din 9 iunie 2010).

Pe de alta parte, Curtea a constatat netemeinicia criticilor referitoare la nesocotirea dispozitiilor constitutionale care statueaza cu privire la rolul Avocatului Poporului de aparator al drepturilor si libertatilor persoanelor fizice. Posibilitatea pe care o are Consiliul National pentru Studierea Arhivelor Securitatii de a promova actiuni în constatarea calitatii de lucrator sau colaborator al Securitatii nu reprezinta o substituire a acestuia în atributiile Avocatului Poporului. Aceasta institutie dispune de mecanisme specifice, determinate în mod cuprinzator si detaliat în legea sa de organizare si functionare, de natura sa asigure în mod eficient realizarea rolului sau constitutional.

În acelasi timp, Curtea nu a retinut nici critica referitoare la pretinsa încalcare a principiului liberului acces la justitie, ca urmare a subrogarii Consiliului National pentru Studierea Arhivelor Securitatii în dreptul cetateanului care se considera vatamat prin actiunile abuzive ale unor lucratori din fosta Securitate de a avea acces liber la justitie pentru apararea drepturilor, a libertatilor si a intereselor sale legitime.

Astfel cum a statuat deja Curtea în jurisprudenta sa, prevederile art. 1 alin. (7) si (8) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 24/2008 sunt edificatoare în acest sens, conferind persoanei, subiect al unui dosar din care rezulta ca a fost urmarita de Securitate, precum si, dupa caz, sotului supravietuitor si rudelor pâna la gradul al patrulea inclusiv ale persoanei decedate ori mostenitorilor sai testamentari dreptul de a afla identitatea lucratorilor Securitatii si a colaboratorilor acesteia care au contribuit cu informatii la completarea dosarului si, de asemenea, de a solicita verificarea calitatii de lucrator al Securitatii pentru ofiterii sau subofiterii care au contribuit la instrumentarea dosarului. Din cuprinsul acestor prevederi legale se desprinde concluzia potrivit careia Consiliul National pentru Studierea Arhivelor Securitatii actioneaza inclusiv la cererea persoanelor îndreptatite, astfel ca nu se pune problema nesocotirii dreptului acestora de liber acces la justitie (a se vedea, spre exemplu, Decizia nr. 608 din 12 mai 2011, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 514 din 21 iulie 2011).

De asemenea, legitimarea procesuala a Consiliului National pentru Studierea Arhivelor Securitatii de a introduce cererea în constatarea calitatii de lucrator sau colaborator al Securitatii izvoraste din însesi prevederile legale care reglementeaza activitatea de deconspirare a Securitatii si se justifica prin interesul general pe care, în actualul context istoric, societatea româneasca îl manifesta fata de consemnarea publica a celor care au fost lucratori sau colaboratori ai Securitatii (a se vedea, spre exemplu, Decizia nr. 1.380 din 26 octombrie 2010, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 58 din 24 ianuarie 2011).

Cu privire la critica referitoare la competenta exclusiva a unei singure instante de solutionare a cauzelor având ca obiect constatarea calitatii de lucrator sau colaborator al Securitatii, si anume Sectia de contencios administrativ si fiscal a Curtii de Apel Bucuresti, Curtea Constitutionala a observat ca, potrivit art. 126 alin. (1) si (2) din Constitutie, justitia se realizeaza prin instantele judecatoresti, a caror competenta este stabilita numai prin lege. Or, prevederile legale criticate corespund pe deplin exigentelor constitutionale invocate, inclusiv celor prevazute de art. 126 alin. (5) referitor la interdictia înfiintarii de instante extraordinare (a se vedea Decizia nr. 1.194 din 24 septembrie 2009, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 749 din 4 noiembrie 2009).

Totodata, Curtea a constatat ca este lipsita de orice fundament critica privind nerespectarea principiului egalitatii în drepturi, sustinuta din perspectiva stabilirii instantelor de contencios administrativ competente teritorial sa judece contestatiile formulate împotriva adeverintelor prevazute la art. 8 lit. b) si art. 9 din ordonanta de urgenta, de vreme ce art. 10 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 24/2008, astfel cum a fost modificat prin articolul unic pct. 16 din Legea nr. 293/2008 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar si deconspirarea Securitatii, stabileste, fara echivoc, ca "Adeverintele prevazute la art. 8 lit. b) si art. 9 [...] pot fi contestate la Sectia de contencios administrativ si fiscal a Curtii de Apel Bucuresti de catre orice persoana interesata, în termen de 30 de zile de la publicarea lor" (a se vedea, spre exemplu, Decizia nr. 1.560 din 6 decembrie 2011, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 80 din 1 februarie 2012).

De altfel, Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 24/2008 nu instituie niciun privilegiu sau nicio discriminare pe criterii arbitrare, fiind aplicabila tuturor persoanelor aflate în ipoteza normei (a se vedea Decizia nr. 760 din 7 iunie 2011, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 668 din 20 septembrie 2011).

Având în vedere ca nu au intervenit elemente noi, de natura sa determine schimbarea jurisprudentei Curtii Constitutionale, cele statuate prin deciziile mentionate îsi pastreaza valabilitatea si în cauza de fata.

 

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1 - 3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

 

CURTEA CONSTITUTIONALA

În numele legii

DECIDE:

 

1. Respinge, ca devenita inadmisibila, exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 2 lit. b) teza întâi din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar si deconspirarea Securitatii, în privinta sintagmelor "indiferent sub ce forma" si "relatari verbale consemnate de lucratorii Securitatii", exceptie ridicata de Romel Turcanu în Dosarul nr. 8.106/2/2011 al Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal si de Nicolae Bordeianu în Dosarul nr. 6.083/2/2011 al aceleiasi instante judecatoresti.

2. Respinge, ca neîntemeiata, exceptia de neconstitutionalitate a celorlalte prevederi ale Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar si deconspirarea Securitatii, exceptie ridicata de aceiasi autori în aceleasi dosare ale aceleiasi instante judecatoresti.

Definitiva si general obligatorie.

Pronuntata în sedinta publica din data de 27 septembrie 2012.

 
PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,
AUGUSTIN ZEGREAN
 
Magistrat-asistent,
Simina Gagu
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf