Publicata in Monitorul Oficial

Decizie nr. 73 din 21 ianuarie 2013

Privind exercitarea atributiilor presedintelui Administratiei Fondului pentru Mediu

Având în vedere propunerea formulata de Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice prin Adresa nr. 164/RP din 18 ianuarie 2013, înregistrata la Cabinetul primului-ministru cu nr. 5/353 din 18 ianuarie 2013,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificarile si completarile ulterioare,

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

ARTICOL UNIC

 

Începând cu data intrarii în vigoare a prezentei decizii, domnul Claudiu Preoteasa, vicepresedinte al Administratiei Fondului pentru Mediu, este desemnat sa exercite atributiile presedintelui Administratiei Fondului pentru Mediu pâna la numirea presedintelui institutiei, în conditiile legii.

 

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA
 
Contrasemneaza:
Secretarul general al Guvernului,
Ion Moraru
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf