Publicata in Monitorul Oficial

Decizie nr. 720 din 3 decembrie 2012

Privind aprobarea cererii de retragere a autorizatiei de functionare si incetarea activitatii de broker de asigurare a Societatii Comerciale "AMEX Broker de Asigurare" - S.R.L.

Comisia de Supraveghere a Asigurarilor, cu sediul în municipiul Bucuresti, str. Amiral Constantin Balescu nr. 18, sectorul 1, cod de înregistrare fiscala 14045240/01.07.2001, reprezentata legal prin presedinte, în temeiul art. 4 alin. (19) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurarilor, cu modificarile si completarile ulterioare,

în baza Hotarârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor, consemnata în extrasul procesului-verbal al sedintei din data de 13 noiembrie 2012, în cadrul careia au fost analizate rezultatele controlului efectuat la Societatea Comerciala "AMEX Broker de Asigurare" - S.R.L., cu sediul social în municipiul Sibiu, str. Mitropolit Andrei Saguna nr. 19, judetul Sibiu, numar de ordine în registrul comertului J32/4/05.01.2010, codul unic de înregistrare 26369584/2010, înmatriculata în Registrul brokerilor de asigurare cu nr. RBK-620/21.04.2010, reprezentata de domnul Lotrean Radu Dorin, în calitate de administrator,

a constatat urmatoarele:

1. La data controlului, societatea nu mai are personal propriu si asistenti în brokeraj înscrisi în Registrul intermediarilor.

2. Societatea a notificat societatile de asigurare cu privire la renuntarea la activitatea de broker de asigurare, a reziliat contractele de intermediere si nu are debite (prime de asigurare si documente cu regim special nedepuse) fata de acestea.

3. Societatea a initiat procedura de notificare a asiguratilor cu privire la renuntarea la activitatea de broker de asigurare si îndrumarea acestora direct catre asiguratori, pentru gestionarea contractelor de asigurare aflate în derulare.

4. La data controlului, societatea nu are litigii pe rolul instantelor de judecata cu asiguratori, intermediari în asigurari, fosti salariati sau clienti.

5. Societatea nu are datorii catre Comisia de Supraveghere a Asigurarilor în contul taxei de functionare.

6. Societatea a asigurat conditiile de pastrare a arhivei, a nominalizat persoana responsabila cu administrarea arhivei si a comunicat Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor adresa unde se afla arhiva societatii si datele de contact ale persoanei responsabile.

Fata de motivele de fapt si de drept aratate, având în vedere si Hotarârea A.G.A. a Societatii Comerciale "AMEX Broker de Asigurare" - S.R.L. nr. 6 din 13 august 2012, înregistrata la Comisia de Supraveghere a Asigurarilor cu nr. 38.696 din 23 august 2012, în scopul apararii drepturilor asiguratilor si al promovarii stabilitatii activitatii de asigurare în România,

Consiliul Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor decide:

 

ART. 1

 

În conformitate cu prevederile art. 5 lit. g) coroborate cu prevederile art. 35 alin. (7) lit. e) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurarilor, cu modificarile si completarile ulterioare, se aproba, la cerere, retragerea autorizatiei de functionare si încetarea activitatii de broker de asigurare a Societatii Comerciale "AMEX Broker de Asigurare" - S.R.L., cu sediul social în municipiul Sibiu, str. Mitropolit Andrei Saguna nr. 19, judetul Sibiu, numar de ordine în Registrul Comertului J32/4/05.01.2010, codul unic de înregistrare 26369584/2010, înmatriculata în Registrul brokerilor de asigurare cu nr. RBK-620/21.04.2010, reprezentata de domnul Lotrean Radu Dorin, în calitate de administrator.

 

ART. 2

 

Dupa data retragerii autorizatiei, brokerului de asigurare i se interzic desfasurarea activitatilor de negociere si încheiere de noi contracte de asigurare pentru persoanele fizice sau juridice, acordarea de asistenta pe durata derularii contractelor în curs ori în legatura cu regularizarea daunelor, precum si desfasurarea oricaror operatiuni specifice brokerilor de asigurare, astfel cum sunt definite în Legea nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

ART. 3

 

Societatea are obligatia sa îsi notifice clientii în vederea efectuarii platii ratelor scadente la contractele în curs de derulare direct la asiguratori, ramânând direct raspunzatoare pentru îndeplinirea obligatiilor asumate prin contracte, anterior comunicarii prezentei decizii.

 

ART. 4

 

Prezenta decizie se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 9 din Legea nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.

 
Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor,
Daniel George Tudor
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf