Publicata in Monitorul Oficial

Decizie nr. 72 din 21 ianuarie 2013

Privind revocarea domnului Laurentiu Tigaeru-Rosca din functia de presedinte, cu rang de secretar de stat, al Administratiei Fondului pentru Mediu

Având în vedere propunerea formulata de Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice prin Adresa nr. 163/RP din 18 ianuarie 2013, înregistrata la Cabinetul primului-ministru cu nr. 5/354 din 18 ianuarie 2013,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificarile si completarile ulterioare, si al art. 4 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 105/2006, cu modificarile si completarile ulterioare,

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

ARTICOL UNIC

 

La data intrarii în vigoare a prezentei decizii, domnul Laurentiu Tigaeru-Rosca se revoca din functia de presedinte, cu rang de secretar de stat, al Administratiei Fondului pentru Mediu.

 

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA
 
Contrasemneaza:
Secretarul general al Guvernului,
Ion Moraru
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf